Hyppää sisältöön

Ministeri Lintilä Vaasassa: EU:n elvytysrahoitus on suuri mahdollisuus suomalaisten yritysten vähähiilisyysratkaisuille Suomessa ja maailmalla

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.3.2022 12.47
Tiedote
Elinkeinoministeri Mika Lintilä portaissa kaiteeseen nojaten

”EU:n elpymisvälineen kautta Suomeen saatavasta rahoituksesta yli puolet, eli noin miljardi euroa ohjataan vihreän siirtymän hankkeisiin. Uskon, että pystymme tällä julkisen sektorin tuella kannustamaan yrityksiä merkittäviin ja kunnianhimoisiin hankkeisiin”, totesi elinkeinoministeri Mika Lintilä 21.3.2022 Vaasa Energy Weekin avauspuheenvuorossa.

Kestävän kasvun ohjelman rahoituksesta noin 500 miljoonaa euroa on suunnattu energiainvestointeihin, kuten uusiin energiateknologioihin, vetyyn ja teollisuuden sähköistymiseen. Tuella edistetään energia- ja teollisuussektorin hankkeita, jotka vähentävät Suomen kasvihuonekaasupäästöjä ja edistävät hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista. Tavoitteena on myös vähentää uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian teknologisia ja taloudellisia riskejä.

”Ensimmäinen hankehaku päättyi maaliskuun alussa. Hakemuksia tuli 86. Niihin liittyvä investointikanta on yli 4 miljardia euroa. Tämä kertoo siitä, että yrityksissä pusketaan energiamurrosta eteenpäin kovalla draivilla. Ensimmäiset tukipäätökset päästäneen tekemään kesälomiin mennessä”, elinkeinoministeri Mika Lintilä arvioi. 

”Päästövähenemien lisäksi tavoittelemme myös globaaleja vaikutuksia. Toivomme, että täällä toteutetut investoinnit toimivat referensseinä, joiden pohjalta yritykset voivat viedä suomalaisia vähähiiliratkaisuja myös muualle maailmaan.” 

”Tästä puhutaan hiilikädenjälkenä. Se kuvaa kuinka suuria ilmastohyötyjä tai päästövähennyspotentiaalia voimme tarjota ratkaisujen käyttäjille. Suomalaisyrityksillä on tarjottavissa ratkaisuja, joiden hiilikädenjälki maailmalla voi olla moninkertainen Suomen omiin päästöihin verrattuna. Tähän mahdollisuuteen meidän pitää ehdottomasti tarttua”, Lintilä painotti.

Lintilä myös muistutti siitä, että vaikka EU:n elvytyspaketti lisää huomattavasti rahoitusmahdollisuuksia Suomessa, niin paljon suurempia mahdollisuuksia tarjoavat muiden maiden elvytyspaketit, joiden koko lasketaan kymmenissä miljardeissa. Tätä ainutlaatuista mahdollisuutta myös suomalaisten yritysten, ja esimerkiksi Vaasan energiaklusterin on hyvä osasta hyödyntää.

”Fossiilisesta irtautumien tarkoittaa myös sitä, että vetyä tarvitaan niiden tilalle. Vedyn tuotannossa tarvitaan uusiutuvaa sähköä - senkin tuotantoon Suomessa on hyvät mahdollisuudet. Teemme kestävän kasvun ohjelmassa poikkeuksellisen merkittävää satsausta syntymässä olevaan suomalaiseen vetytalouteen. Ohjelmassa vetyhankkeille on suunnattu rahoitusta 150 miljoonaa euroa. Puhtaalla vedyllä tulee olemaan merkittävä rooli tulevaisuuden energiaratkaisuissa”, Lintilä totesi. 

”EU-tasolla on syntymässä ohjauskehikko, joka tukee puhtaan vedyn markkinoiden syntymistä. Eurooppaan on syntymässä uusi teollisuudenala. Pidän tärkeänä, että suomalaiset yritykset löytävät tässä oman roolinsa ja yhteistyökumppanit, joiden kanssa ne voivat lähteä liiketoimintaa rakentamaan. Eurooppalaiset yhteydet ovat tärkeitä, koska vetytuotteiden markkinat löytyvät myös Keski-Euroopasta.”

”Akkuteollisuuden nopea syntyminen Eurooppaan on yksi EU:n viime vuosien hienoimmista menestystarinoista. Eri puolille Eurooppaa on tulossa akkutehtaita eli akkukennoja valmistavia laitoksia. Yllättävää kyllä, vasta nyt on havahduttu siihen, että kennotehtaisiin materiaaleja valmistavia tehtaita ei Euroopassa juurikaan ole, eikä näitä investointeja ole julkistettu samaan tahtiin kuin kennotehtaita. Jos työn alla olevat investoinnit toteutuvat, Suomella voi olla merkittävä asema Euroopan akkumateriaalien tarjoajana. Tämä on sitä kädenjälkivaikutusta, kun akkumateriaalien avulla polttomoottoriautoista siirrytään sähköautoihin ja leikataan merkittävä määrä liikenteen päästöistä”, Lintilä kuvaili.

”Elämme uudenlaisessa epävarmuuden ajassa, jossa meidän pitää tehdä entistäkin määrätietoisemmin työtä, jolla varmistetaan energian saatavuus järkevään hintaan myös vaikeissa olosuhteissa. Siirtymällä uusiutuvaan energiaan pohjautuviin energialähteisiin parannamme myös kansallista turvallisuuttamme.”

”Venäjän hyökkäys Ukrainaan kiihdyttää maailmassa käynnissä olevaa aivan poikkeuksellista murrosta. Energiapuolella tapahtuu entistä ripeämpi vihreän siirtymän aalto. Venäjän energiatoimituksista irtautuminen tarkoittaa myös sitä, että ilmasto- ja huoltovarmuustavoitteet yhtyvät monella tapaa.”

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Markku Rajala, p. 050 478 7102
 

 
Sivun alkuun