Hyppää sisältöön

Muutoksia hankintalain mukaisiin sidosyksikön (ns. in-house yhtiö) ulosmyynnin rajoitussäännöksiin

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2018 9.30
Uutinen

Hankintalaissa määritelty muille kuin sosiaali- ja terveyspalvelualalla toimiville sidosyksiköille annettu ulosmyynnin rajoitussääntöjä koskeva siirtymäaika päättyy 31.12.2018.

Sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintayksiköstä muodollisesti erillistä ja päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä, jossa hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa. Sidosyksikössä ei saa olla muiden kuin hankintayksiköiden pääomaa. Hankintayksikön ei tarvitse kilpailuttaa hankintojaan lainsäädännön mukaisesti, mikäli se tekee hankinnan hankintalaissa tarkoitetusta sidosyksiköltään.

Ulosmyynnin rajoitussäännöillä tarkoitetaan sitä, että sidosyksikkö voi harjoittaa ainoastaan vähäisessä määrin liiketoimintaansa muiden kuin niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Ulosmyynnin rajoitussääntöä koskevan siirtymäajan päättyessä muiden kun sosiaali- ja terveyspalvelualalla toimivien sidosyksiköiden osalta edellytetään, että sidosyksikkö harjoittaa enintään viiden prosentin ja enintään 500 000 euron osuuden liiketoiminnastaan muiden tahojen kanssa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen alalla toimiviin sidosyksiköihin ulosmyynnin rajoitusta koskeva siirtymäkausi jatkuu. Ulosmyynnin rajoitus on vuoden 2021 loppuun saakka 10 % sekä vuoden 2022 alusta 5 % ja 500 000 euroa.

Lisätietoja: Johtava asiantuntija Riikka Hietanen, puh. 0295 047 078

 
Sivun alkuun