Hyppää sisältöön

Neljälle kärkihankkeelle 20 miljoonaa euroa energiatukea

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 4.2.2016 13.42
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on 4.2.2016 on myöntänyt geotermisen energian St1 Deep Heat Oy:n demonstraatiohankkeelle 9,6 miljoonaa euroa tuen hallituksen raha-asiainvaliokunnan puollon jälkeen. Varat myönnettiin hallituksen kärkihankerahoista.

Lisäksi TEM tukee neljän muun yrityksen biokaasun liikennekäyttöhanketta, joista kolmea tuettiin kärkihankerahoituksella. Yhteensä kärkihanketukea energiasektorille on myönnetty 19,5 miljoonaa euroa.

St1 Deep Heat Oy:n hankkeessa on tarkoitus demonstroida ensimmäistä kertaa Suomessa geotermistä energiaa lämmöntuotannossa. Espoon Otaniemeen porattaisiin kaksi noin 7 kilometrin syvyistä reikää, joiden välille tehdään vesikierto. Lämpölaitoksen teho olisi 40 MW ja se tuottaisi noin 320 GWh lämpöä. Tämä korvaisi osittain kivihiilen käyttöä Espoon kaukolämpöverkon lämmöntuotannossa.

Biokaasun liikennekäyttöön vauhtia

Biokaasun liikennekäyttöä tukemalla pyritään korvaamaan fossiilisia polttoaineita liikenteessä ja kaupallistamaan uutta teknologiaa. Nyt tuettiin EcoEnergy SF Oy:n Äänekosken hanketta sekä Riihimäen Biotehdas Oy:n sekä Gasum Oy:n hankkeita. Samalla tuettiin ns. perusenergiatuesta Jyväskylän Mustankorkea Oy:n biokaasun liikennekäyttöön tähtäävää hanketta. Uusi teknologia hankkeissa liittyy erityisesti uudenlaisiin ja entistä hankalampiin raaka-ainejakeisiin. Onnistuessaan biokaasun raaka-ainepotentiaalia liikenteessä voitaisiin laajentaa merkittävästi.

Hallitus on varannut yhteensä 100 miljoonaa euroa hiiletön, puhdas, uusiutuva energia -kärkihankkeeseen vuosille 2016-18. Loput 80 miljoonaa euroa on tarkoitus myöntää vuosina 2017-2018 uuden energiateknologian demonstraatiohankkeille.

Lue hallituksen tavoitteista lisää: https://www.tem.fi/ajankohtaista/vireilla/karkihankkeet_ja_ohjelmat/energia-_ja_ilmastostrategia_2016/energia-_ja_ilmastotavoitteet

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Markku Rajala, puh. 050 345 8490
oikeus- ja työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, puh. 029 506 0066
ylitarkastaja Pekka Grönlund, TEM, puh. 029 506 4815
ylitarkastaja Kati Veijonen, TEM, puh. 029 504 7170

 
Sivun alkuun