Hyppää sisältöön

Neuvostolta lopullinen vahvistus EU:n sähkömarkkinauudistukselle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.5.2019 11.45
Tiedote

EU hyväksyi lopullisesti sähkömarkkinauudistukseen liittyvät säädökset 22.5.2019 Brysselissä pidetyn neuvoston (koulutus, nuoriso, kulttuuri ja urheilu) A-listan asiana, eli päätösasiana, josta ei enää tarvitse keskustella.

Sähkömarkkinauudistuksen hyväksyminen viimeistelee EU:n puhtaan energian paketin neuvottelut, joiden parissa jäsenvaltiot energianeuvostossa, Euroopan parlamentti ja komissio ovat urakoineet kahden ja puolen vuoden ajan.

Puhtaan energian paketti luo puitteet EU:n vuoteen 2030 tähtäävien energia- ja ilmastotavoitteiden toimeenpanolle. Lakikokonaisuudella pannaan toimeen EU:n energiaunionia, joka on ollut yksi pian väistyvän Jean-Claude Junckerin komission prioriteeteista.

Euroopan komissio antoi puhtaan energian paketin esitykset marraskuussa 2016. Puhtaan energian paketti on suurin energia-alan EU-lainsäädäntökokonaisuus sisältäen kahdeksan lainsäädäntöesitystä.

Sähkömarkkinauudistuksella asiakas keskiöön

Sähkömarkkinakokonaisuuteen kuuluu neljä säädöstä: 1) sähkömarkkinadirektiivi, 2) sähkömarkkina-asetus, 3) sähköalan riskeihin varautumisen asetus ja 4) energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa koskeva asetus (ns. ACER-asetus).

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on nostaa asiakas sähkömarkkinoiden keskiöön tuomalla asiakkaalle uusia mahdollisuuksia osallistua markkinoille muun muassa kulutusjoustolla tai energiayhteisöjen kautta. Uudistuksella parannetaan markkinoiden toimintaa selkeyttämällä sähkömarkkinoiden sääntöjä esimerkiksi sähköntuotantokapasiteetin tukemisen osalta. Se myös parantaa alueellista varautumista sähkökriiseihin ja selkeyttää eurooppalaista viranomaisyhteistyötä.

Suomen kannalta myönteinen kokonaisuus, joka vahvistaa pohjoismaisia toimintatapoja

Yleisesti ottaen sähkömarkkinauudistus on Suomen kannalta myönteinen kokonaisuus. Monin paikoin uudistuksella vahvistetaan hyviä pohjoismaisia markkinaehtoisia toimintatapoja ja tuodaan eurooppalaisille asiakkaille vastaavia mahdollisuuksia osallistua markkinoille kuin Suomessa on jo tänä päivänä mahdollista. Uusien toimijoiden, kuten pienempiä kulutuskokonaisuuksia suuremmiksi kokonaisuuksiksi keräävien aggregaattoreiden ja energiayhteisöiden, toiminnan säännöt selkeyttävät toimintaa markkinoilla ja luovat uusia mahdollisuuksia asiakkaille.

Sähkömarkkinauudistus on pantava toimeen vuoden 2020 loppuun mennessä. Asiakkaan osallistumismahdollisuuksia ja energiayhteisöjä pohti myös viime syksynä työnsä päättänyt työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmä, jonka ehdotukset on tarkoitus panna toimeen samassa aikataulussa.

Lisätietoja sähkömarkkinauudistuksen toimeenpanosta lähiaikoina ministeriön verkkopalvelussa.

Lisätiedot:

ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. 050 431 6518
teollisuusneuvos Petteri Kuuva, puh. 029 506 4819
ylitarkastaja Tatu Pahkala, puh. 050 396 1285 (sähkömarkkinadirektiivi ja -asetus)
neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen, puh. 029 506 4792 (sähköalan riskeihin varautumisen asetus)
ylitarkastaja Johanna Juvonen, puh. 029 506 4220 (ACER-asetus)

 
Sivun alkuun