Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

OECD:n katsaus korostaa t&k:n vaikutusta tuottavuuden ja talouden kasvuun Suomessa

Työ- ja elinkeinoministeriö
6.4.2018 12.03
Tiedote

OECD julkaisi 6.4.2018 Suomea koskevan laajan katsauksen t&k-toiminnan vaikutuksista tuottavuuteen ja talouden kasvuun. Katsauksen on laatinut professori Pierre Mohnen (Maastrichtin yliopisto). Julkaisu on kolmas ja viimeinen osa vuonna 2016 käynnistynyttä Suomen innovaatiopolitiikan maa-arviointia.

– OECD:n arvioinnilla on tärkeä rooli innovaatiopolitiikan kehittämisessä. Hallitus on jo tarttunut moniin raportin suosituksiin: esimerkiksi Business Finlandin perustaminen vastaa arvioinnissa esitettyyn tarpeeseen edistää yritysten kilpailukykyä ja vientiä maailmanluokan osaamisen vahvistamisen ja innovaatioiden keinoin, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Ministeri Lintilän mukaan OECD:n maa-arviointi vaikuttaa lähivuosina merkittävästi suomalaisen innovaatiopolitiikan suuntaan ja muotoiluun.

– Ilman yritysten t&k-investointien kasvua emme tavoitteisiin pääse. Tässä vastuu on myös elinkeinoelämällä, julkisen vallan ohella. Tästä syystä uusia yrityksiä t&k-toimintaan kannustavia verotuksellisia keinoja ei kannata sulkea pois tulevia politiikka-aloitteita pohdittaessa, sanoo ministeri Lintilä.

Professori Mohnenin katsauksen makroekonometriset tulokset osoittavat, että t&k-toiminnalla on merkittävä positiivinen vaikutus tuottavuuteen ja talouskasvuun. Tutkimukset myös osoittavat, että t&k:n laajemmat yhteiskunnalliset tuotot ovat huomattavasti korkeammat kuin yksityisen, käytännössä t&k:ta tekevän yrityksen tuotot.

T&k on keskeinen kokonaistuottavuuden osatekijä. Ratkaisevaa kuitenkin on, kuinka hyvin t&k kytkeytyy muihin aineettomiin investointeihin. Kyse on laajemmasta kokonaisuudesta, kuten panostuksesta työprosessien uudistamiseen, inhimilliseen pääomaan, digitalisoituun tietoon ja immateriaalioikeuksin. Nämä kaikki yhdessä vahvistavat osaamisperustaista kilpailukykyä.

Suomi oli vielä viime vuosikymmenen lopulla teknologisessa eturintamassa monella alalla, eritoten ICT:ssä, mutta on sen jälkeen menettänyt asemiaan. Samalla tuottavuus on laskenut. Eturintaman tavoittaminen ja siellä pysyminen edellyttävät jatkuvaa panostusta t&k-työhön ulottuen perustutkimuksesta kehittämistoimintaan.

Raportissa annetaan politiikkasuosituksia liittyen muun muassa kilpailun ja työmarkkinoiden toiminnan esteiden vähentämiseen, t&k-investointien lisäämiseen, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa edistäviin julkisiin hankintoihin, innovaatiojärjestelmän kansainvälistämiseen sekä elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistämiseen.

OECD:n mukaan vuosien 2007–2009 finanssikriisin jälkeen t&k:n ja tuottavuuden välinen positiivinen yhteys on heikentynyt niin Suomessa kuin useissa muissakin maissa – näin ainakin tilapäisesti. Tieteellistä tutkimusta tarvittaisiin lisää siitä, mitä sellaista toimintaympäristössämme ja globaalitaloudessa on tapahtunut, mikä on johtanut muutoksiin t&k:n vaikuttavuudessa ja sen kanavoitumisessa yhteiskuntaan.

OECD:n katsaus/Mohnenin raportti The Role of R&D in Fostering Economic Performance. A Survey of the Macro-Level Literature and Policy Implications for Finland 

OECD:n Suomea koskeva maa-arviointi

Tiivistelmä OECD-arvioinnin päähavainnoista ja -suosituksista suomeksi

ETLA:n Katsaus yksityisen t&k-toiminnan ja sen julkisen rahoituksen vaikuttavuudesta

Lisätietoja:
erityisavustaja Jukka Ihanus, TEM, puh. 029 5060 180
pääsuunnittelija Kai Husso, TEM, puh. 050 359 0663
johtaja Olli Koski, TEM, puh. 029 5047 174

Mika Lintilä
Sivun alkuun