Hyppää sisältöön

Pääjohtajakokous keskustelee rakennerahastojen ilmastotoimista

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 15.10.2019 9.54
Tiedote

Koheesiopolitiikan pääjohtajakokouksessa 16.10.2019 keskustellaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan toimista Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja siirtymiseksi kohti vihreämpää, ilmastoneutraalia Eurooppaa.

Suomi järjestää 16.10.2019 Finlandia-talossa EU:n puheenjohtajuuskauden koheesiopolitiikan pääjohtajakokouksen. Kokouksessa keskustellaan, miten suunnata ohjelmakauden 2021–2027 rakennerahastovaroja EU:n ilmastotavoitteiden tukemiseksi. Pääjohtajat keskustelevat alue- ja paikallistason keinoista, joilla voidaan tukea siirtymää kohti ilmastoneutraalia Eurooppaa. 

Siirtyminen ilmastoneutraaliin Eurooppaan edistää talouskasvua ja kilpailukykyä sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja. Lyhyellä aikavälillä se voi lisätä alueellista eriarvoisuutta. Hallittu siirtymä on tärkeää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta.

Tavoitteena on, että kun tuleva komissio laatii lainsäädäntöaloitteita kestävän kehityksen haasteisiin vastaamiseksi, esitetyt näkemykset otetaan huomioon. Yksi ehdotus on perustaa Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund). Komission alustavien hahmotelmien mukaan rahastoa tarvitaan alueilla, jotka ovat riippuvaisia hiili-intensiivisistä tuotantomalleista ja joilla on tarvetta siirtyä tuotannossa puhtaamman teknologian käyttöön tai muihin vähemmän saastuttaviin teollisuudenaloihin.

Suomen puheenjohtajuuskauden tavoite on rakentaa EU:sta maailman kilpailukykyisin ja sosiaalisesti ehein ilmastoneutraali talous. Suomi pyrkii varmistamaan, että EU:n monivuotinen rahoituskehys kaudelle 2021–2027 tukee tätä tavoitetta. 

Lisätiedot

erityisasiantuntija Elisa Hujala, TEM, puh. 0295 064 949

 
Sivun alkuun