Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Träningen av mindre social- och hälsovårdsföretag och organisationer vid evenemang för Soteuttamo och Acceleratorn fortsätter

Arbets- och näringsministeriet
27.3.2019 10.07
Nyhet

Vid evenemanget Vauhdita sote-palvelutuotanto lentoon (Sätt fart på produktionen av social- och hälsotjänster) som arbets- och näringsministeriet och Sitra ordnade 25.3.2019 presenterades verktyg för utveckling av affärsverksamheten och främjande av nätverkandet i små och medelstora företag och tjänsteproducerande organisationer inom social- och hälsovården. Med hjälp av verktygen Soteuttamo och Social- och hälsovårdsacceleratorn kan en mångsidig och innovativ produktion av social- och hälsotjänster främjas.

Genomförandet och vidareutvecklingen av koncepten överförs nu från Sitra till NTM-centralernas företagstjänster. Som bäst utreds hur det riksomfattande samordningsprojektet skulle kunna vara en plattform för NTM-centralernas och TE-byråernas åtgärder för att stödja social- och hälsovårdsföretag vid förändringar i verksamhetsmiljön. NTM-centralen i sydöstra Finland har samordningsansvaret för ESF-projektet.

Öppna verkstäder för sparring och gemensam utveckling hålls 7.5.2019 och 18.6.2019 i Helsingfors. Mer information om verkstäderna kommer senare.

– Även om social- och hälsovårdsreformen inte förverkligades under den här regeringsperioden måste vi fortfarande fundera på hur små och medelstora företags och organisationers roll kan bevaras och stärkas på marknaden för social- och hälsotjänster och tillväxttjänster som är under förändring. De stora hälsovårdsföretagen har tagit för sig en allt större bit av marknaden. Arbets- och näringsministeriets roll är att främja en sådan framtid där också andra än stora aktörer kan bevara och stärka sin egen serviceförmåga och konkurrenskraft på en servicemarknad i förnyelse, säger överdirektör Marja-Riitta Pihlman från arbets- och näringsministeriet. 

Små och medelstora företag spelar en viktig roll när det gäller att skapa nya innovativa och verkningsfulla tjänster. Utveckling av tjänster och nya innovationer behövs för att det ska vara möjligt att bemöta ökade hälsoutgifter på grund av åldrandet. Att stärka näringslivet och en mångsidig serviceproduktion inom olika områden så att det möter behoven bland befolkningen kräver aktiva åtgärder redan nu.

Färdiga, välbeprövade koncept kan användas

Sitra ordnade de första Soteuttamo-evenemangen 2017. Hittills har sammanlagt 91 evenemang ordnats och de har haft sammanlagt drygt 4 800 deltagare.  Vid evenemangen har det uppstått nya partnerskap: samarbetsavtal och nya affärsmöjligheter, vilket tydligt kom fram i inläggen vid evenemanget Sätt fart på produktionen av social- och hälsotjänster. Arbets- och näringsministeriet har varit med och finansierat nästan 20 Soteuttamo-evenemang och två pilotprojekt för Social- och hälsovårdsacceleratorn. 

Social- och hälsovårdsacceleratorerna är mer långsiktiga träningsprogram som stärker små och medelstora tjänsteproducenters konkurrenskraft och förmåga till förändring. Organisationer har sparrats bland annat i utvecklingen av affärsmodeller, bättre kundförståelse, skapande av modeller för social påverkan samt försäljning och marknadsföring. Information om verksamheten kring Soteuttamo och Social- och hälsovårdsacceleratorn finns på Sitras webbplats.

Enbart vid Soteuttamo-evenemangen nätverkade 63 procent av dem som lämnat respons med en ny aktör och nästan alla (96 %) önskade flera liknande evenemang. Det finns alltså efterfrågan på liknande evenemang som Soteuttamo. 

– Siffrorna vittnar förutom om ett tungt vägande behov av motsvarande utvecklingsprogram även om att de små och medelstora företagen och tjänsteproducerande organisationerna inom social- och hälsovårdsområdet vill utveckla sin verksamhet, säger Tuula Tiihonen, projektledare för Sitras nyckelområde Människan går först (Ihminen edellä).  

Verksamhetsmiljön förändras i vilket fall som helst och även små tjänsteproducenter måste kunna förutse hur nationella och globala megatrender kommer att påverka deras affärsverksamhet.

Läs också

 
Sivun alkuun