Hyppää sisältöön

Pienyritysten tilintarkastukseen ei esitetä lakimuutoksia

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.10.2021 14.50
Uutinen
Ihmisen kädet, joissa kynä ja taustalla papereita, joissa erilaisia kaavioita ja tekstiä.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän mietinnön ja sitä koskevan lausuntopalautteen takia hallitus on päättänyt, että pienyritysten tilintarkastukseen liittyvään lakiin ei tässä vaiheessa esitetä muutoksia. Tulevia muutoksia harkittaessa otetaan huomioon kansainväliset standardit, joita uudistetaan paraikaa. 

Hallituksen esitystä pienyritysten yleisluonteisen tarkastuksen käyttöönotosta ei anneta eduskunnalle tällä hallituskaudella. Nykytilaa selkiytetään ja yhdenmukaistetaan tilintarkastusvalvonnan ja alan edustajien välisellä, entistä tiiviimmällä vuoropuhelulla. Työ- ja elinkeinoministeriö on osaltaan sitoutunut osallistumaan keskusteluun näkemysten yhdenmukaistamiseksi.

Uusi kansainvälinen standardi yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastukselle

Yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastusta kehitetään niin sanotussa LCE-hankkeessa (Less Complex Entity). Hankkeen tavoitteena on selventää ja yksinkertaistaa tilintarkastuksen sisältövaatimuksia ja tarjota tarkastuksen kannalta yksinkertaisina pidettävien yhteisöjen tilintarkastukselle nykyisiä ISA-standardeja (International Standards of Auditing) tarkoituksenmukaisempi viitekehys.

Kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja laativa IAASB julkaisi ensimmäisen luonnoksen uudeksi standardiksi yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksiin heinäkuussa 2021 ja sen kuulemiskierros päättyy tammikuussa. Uusi standardi hyväksytään mahdollisesti jo loppuvuonna 2022. Suomessa arvioidaan hankkeen edistyessä, missä määrin se tarjoaa ratkaisua pienyritysten tilintarkastuksen kehittämiseen. Kansainvälinen kehitys huomioidaan mahdollisia tulevia kansallisia uudistuksia tehtäessä.

Työryhmän mietintö herätti keskustelua ja jakoi mielipiteitä

TEM:n asettama työryhmä valmisteli muutoksia, joita lakisääteistä tilintarkastusta kevyemmän tarkastuksen käyttöönottaminen edellyttäisi lainsäädäntöön. Työryhmä ei ollut työssään yksimielinen. Mietintöä ja sitä edeltäviä esityksiä tilintarkastusvelvollisuuden rajojen nostamisesta sekä annettua lausuntopalautetta voidaan hyödyntää mahdollisissa tulevissa hankkeissa. 

Ministeriö järjesti työryhmän mietinnöstä lausuntokierroksen syksyllä 2020. Lausuntoja annettiin 42 kappaletta. Lausunnoissa annettu palaute nykytilasta ja kehittämistoimenpiteistä ei ollut yksimielistä. Suurin osa lausuntopalautteesta vastusti mietinnön sisältänyttä esitystä. Esitystä vastustavat tahot vetosivat etenkin siihen, että muutoksella ei saavutettaisi asettamispäätöksen tavoitteita yritysten hallinnollisen taakan keventämisestä. Lisäksi esityksen nähtiin heikentävän harmaan talouden torjuntatyötä.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija ja työryhmän sihteeri Nadine Hellberg-Lindqvist, TEM, p. 029 504 7023
hallitusneuvos ja työryhmän puheenjohtaja Liisa Huhtala, TEM, p. 0295 047 062

 
Sivun alkuun