Hyppää sisältöön

Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå börjar handlägga ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2017 10.00
Pressmeddelande

Från ingången av 2018 kommer handläggningen av ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare att skötas av fler arbets- och näringsbyråer än tidigare. Syftet med ändringen är att förkorta handläggningstiderna för ansökningarna om uppehållstillstånd.

Ändringen innebär att Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå får behörighet att fatta delbeslut om uppehållstillstånd för arbetstagare. Den ska ansvara för ansökningar om uppehållstillstånd för arbete som utförs i verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Södra Österbotten, i Österbotten, i Norra Österbotten, i Kajanaland och i Lappland. Byrån svarar också för rådgivningen om arbetstillstånd i de områdena.

Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå har sedan tidigare sakkunskap i frågor som gäller utländsk säsongsarbetskraft, eftersom den har det riksomfattande ansvaret för rådgivning och utlåtanden om utländsk arbetskraft för plockning av vilda bär. Inom verksamhetsområdet för Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå ligger också byggarbetsplatsen för det planerade kärnkraftverket i Pyhäjoki, och det väntas leda till ett relativt stort antal ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare under de närmaste åren.

För Birkalands arbets- och näringsbyrå och Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, som redan nu handlägger ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare, sker det vissa ändringar i verksamhetsområdena. Från ingången av året omfattar området för Birkalands arbets- och näringsbyrå områdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Birkaland, i Satakunta, i Tavastland och i Egentliga Finland. Området för Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå är områdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Sydöstra Finland, i Södra Savolax, i Norra Savolax, i Norra Karelen och i Mellersta Finland. Verksamhetsområdet för Nylands arbets- och näringsbyrå förblir området för närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Det föreskrivs om ändringarna genom en förordning som träder i kraft vid ingången av 2018. Ändringarna gäller ansökningar som lämnas in den 1 januari 2018 eller senare. Ansökningar som lämnats in i år och som gäller arbetstagare inom Norra Österbottens område handläggs inte av Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå.

Ytterligare upplysningar:
Olli Sorainen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 022
Pirjo Juntunen, servicedirektör, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, tfn 0295 056 596
Hanna-Liisa Ylikorpi, sakkunnig, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, tfn 0295 056 773

 
Sivun alkuun