Hyppää sisältöön

Pohjoismaiden energiaministerit hyväksyivät sähkömarkkinavision ja vahvistavat ilmastoneutraaliuteen tähtäävää yhteistyötä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 28.6.2019 14.45
Tiedote
Kuva:Ilari Pousa

Pohjoismaiset energiaministerit hyväksyivät vision yhteisten sähkömarkkinoiden tiivistämisestä vuoteen 2030 mennessä ja keskustelivat yhteistyön vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi.

Pohjoismaiden neuvoston elinkeino-, energia- ja alueministerien kokous päättyi 28.6.2019 Reykjavikissa. Suomea kokouksessa edusti ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hän on erityisen tyytyväinen siihen, että Pohjoismailla on nyt selkeä yhteinen visio sähkömarkkinoiden kehittämisestä ja tavoitteista.

– Hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää yhteiskunnan ja teollisuuden laajamittaista sähköistymistä. Tehokkaat, älykkäät ja joustavat alueelliset sähkömarkkinat ovat tässä kehityksessä avainasemassa. Uusi sähkömarkkinavisio kuvaa paitsi yhteisen tavoitetilan myös askelmerkit sähkömarkkinoiden kehittämiseen, toteaa ylijohtaja Huttunen.

Reykjavikissa keskusteltiin pääministeri Sipilän johdolla viime tammikuussa annetusta Declaration on Nordic Carbon Neutrality -julkilausumasta. Ministerit totesivat Pohjolan energiayhteistyön keskeisen merkityksen ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi, ja siihen tähtäävää yhteistyötä tulisi entisestään vahvistaa. Myös Pohjoismaisella energiantutkimuksella nähtiin olevan tärkeä rooli tuettaessa maiden pyrkimyksiä kohti ilmastoneutraaliuutta.

Ministereiden hyväksymä Pohjolan sähkömarkkinavisio vastaa Jorma Ollilan vuonna 2017 julkaistun raportin ”Pohjoismainen energiayhteistyö – vahva tänään, vahvempi huomenna” ehdotukseen sähkömarkkinayhteistyön tiivistämisestä.

Sähkömarkkinavisio kuvaa yhteisen tavoitetilan vuodelle 2030 sekä konkreettiset välitoimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi. Pohjolan sähkömarkkinan tulisi viimeistään vuonna 2030 olla maailman kilpailukykyisin, innovatiivisin ja kuluttajakeskeisin markkina, joka tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Suomi esitteli kokouksessa myös alkavan EU-puheenjohtajakauden keskeisiä teemoja. Yksi niistä on vahvistaa EU:n asemaa globaalina ilmastojohtajana. EU:n tulee nostaa profiiliaan luomalla pitkän aikavälin strategia, jolla EU on hiilineutraali vuonna 2050. Keskeistä on myös Energiaunionin tehokas toimeenpano ja panostaminen innovatiivisiin ilmastoneutraaliutta edistäviin teknologioihin.

Lisätiedot verkossa:
Pohjoismaiden energiaministerit vahvistavat hiilineutraaliusyhteistyötä
(PM:n neuvoston kokousuutinen 28.6.2019)

Lisätiedot:
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. 050 431 6518
ylitarkastaja Tatu Pahkala, TEM, puh. 050 396 1285 (sähkömarkkinat)
erityisasiantuntija Kanerva Sunila, TEM, puh. 050 476 3576

 
Sivun alkuun