Hyppää sisältöön
Media

Pyhäsalmen pumppuvoimalaitoshankkeelle tulossa uusiutuvan energian investointitukea 26,3 miljoonaa euroa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 2.9.2021 13.50
Tiedote
Kuvassa ministeri Mika Lintilä

Hallituksen raha-asiainvaliokunta on puoltanut 2.9.2021 päätösluonnosta uusiutuvan energian investointituen myöntämisestä Suomen Energiavarasto Oy:lle pumppuvoimalaitoksen rakentamiseen Pyhäjärvelle Pyhäsalmen käytöstä poistuvaan kaivokseen. Tuki olisi 26 300 000 euroa, josta työ- ja elinkeinoministeriö tekisi muodollisen päätöksen lähiaikoina.

– Pyhäjärvelle suuntautuva investointituki tarkoittaa tulevaisuudennäkymää koko alueelle. Tuen myötä pitkään toiminut kaivos saa uuden merkityksen osana kotimaista energiakokonaisuutta. Nyt etenevä tuki yhdessä muiden investointi- ja energiatukien kanssa vahvistaa uusiutuvaa ja puhdasta kotimaista energiajärjestelmää, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Suurien demonstraatiohankkeiden energiatuki on tarkoitettu tulevaisuuden energiaratkaisuihin vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallitusohjelman linjausten mukaan energiatukijärjestelmää kehitetään niin, että painopistettä siirretään tuotantotuista kohti uuden energiateknologian investointi- ja demonstraatiotukia. Lisäksi edistetään polttoon perustumattomien uusien kaukolämmön tuotantotapojen ja varastoinnin käyttöönottoa ja pilotointia. 

Laitoksen vesi varastoitaisiin kaivoksen yläpuolelle avolouhoksen vesialtaaseen. Ala-allas ja voimayksikkö sijoitettaisiin kaivoksen alaosaan 1 400 metrin syvyyteen. Sähkön hinnan ollessa matala vettä pumpattaisiin yläaltaaseen, ja sähkön hinnan ollessa korkea laitos toimisi kuin vesivoimalaitos tuottaen sähköä verkkoon. Sähkömarkkinoiden lisäksi sähköä voitaisiin tarjota myös säätösähkömarkkinoille. Säätösähkön merkitys korostuu tulevaisuudessa, kun esimerkiksi tuulivoiman osuus energiajärjestelmässä kasvaa. 

Yhtiön mukaan laitos on tarkoitus käynnistää vuonna 2025. Pumppuvoimalaitoksen teho olisi 75 MW ja laitosta olisi mahdollisuus laajentaa 150 MW tehoon. Kokonaisuudessaan tuotanto olisi noin 60–160 GWh vuodessa. 

Pumppuvoimalaitoksen teknologia on vakiintunutta ja laajasti käytössä maailmalla. Suomeen tällaisia laitoksia tai vastaavan kokoluokan energiavarastoja ei kuitenkaan ole vielä rakennettu. Uutuusarvona hankkeessa on pumppuvoimalaitoksen sijoittaminen kaivokseen ja poikkeuksellisen suuri putouskorkeus.  

Laitos edistäisi Pyhäsalmen käytöstä poistuvan kaivoksen uusiokäyttöä. Louhinta kaivoksella on loppumassa tänä vuonna. Käytöstä poistuvaa kaivosta voitaisiin hyödyntää myös muihin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, mutta pumppuvoimalaitos olisi hakijan mukaan kaivoksen uutta ydintoimintaa ja siten edellytys sen muulle käytölle.

Hankkeen pääsijoittajana toimii EPV Energia Oy, joka tulee jatkossa omistamaan Suomen Energiavarastot Oy:n kokonaisuudessaan ja kattamaan oman pääoman osuuden. 

Pyhäsalmen hankkeessa kasvihuonekaasujen päästövähenemä olisi hakijan mukaan 160 GWh energiamäärällä noin 0,2 miljoonaa tonnia vuodessa. Yrityksen laskelmien taustaoletuksena on se, että varastoitava sähkö on tuuli- tai aurinkoenergiaa ja se korvaa turpeen poltolla tuotettua sähköä. 
Hakijan mukaan rakennusaikainen työvoima tarve on noin 600 henkilötyövuotta. Käynnistymisen jälkeen laitos työllistäisi 5–20 henkilöä toiminnan laajuudesta riippuen. 

Hakijalle myönnetty tukimäärä ylittää komission yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa mainitun 15 miljoonan euron rajan, joten se tulee ilmoittaa komissiolle ns. yksittäisnotifikaationa. Tukipäätös on tehty ehdollisena komission päätökselle ja se voidaan maksaa vasta, kun komissio on hyväksynyt tuen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Tukea maksetaan hankkeen edetessä ja vain toteutuneita kustannuksia vastaan.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, puh. 050 502 1235 
elinkeinoministerin erityisavustaja Antti Siika-aho, puh. 050 575 4118
 

 
Sivun alkuun