Hyppää sisältöön
Media

Raavvâdviäsuh kiddâ äššigâsâin 18.4. räi stuorrâ uásist riijkâst – steŋgim nohá Kittâlist já Tave-Poođâenâmist

13.4.2021 20.03
Tiedote

Tiedote 8.4.2021 Ravintolat kiinni asiakkailta 18.4. asti suuressa osassa maata – sulku päättyy Kittilässä ja Pohjois-Pohjanmaalla, inarinsaame

Tiäđáttâs 8.4.2021

Raavvâdviäsuid já eres ravâdemirâttâsâid kalga toollâđ 18.4.2021 räi kiddâ äššigâsâin tain kuávluin, kost tot lii velttimettum koronaepidemia levânem estâdem várás. Raavvâdviäsuid puáhtá lekkâđ äššigâssáid 9.4.2021 Kittâlist já Tave-Poođâenâmist.

Raavvâdviäsuid kalga toollâđ kiddâ äššigâsâin čuávuváin eennâmkuudijn:

 • Uusimaa
 • Varsinais-Suomi
 • Satakunta
 • Kanta-Häme
 • Pirkanmaa
 • Päijät-Häme
 • Kymenlaakso
 • Maadâ-Kärjil
 • Maadâ-Savo
 • Tave-Savo
 • Tave-Kärjil
 • Koskâ-Suomâ
 • Poođâeennâm

Steŋgim ij kuoskâ Ålandân, Maadâ-Poođâenâmân, Kainuun, Koskâ-Poođâenâmân, Laapin já Tave-Poođâenâmân.
Statârääđi čuávu systemaatlávt tavdâtile ovdánem jieškote-uv kuávlust. Statârääđist lii laavâ mield kenigâsvuotâ nubástuttiđ asâttâs steŋgim kuoskâm kuávluin, jis steŋgim ij lah innig velttimettum tâi jis tavdâtile nubástuvá mottoom eennâmkoddeest viärráábin. 

Statârääđi nubástutij 8.4.2021 asâttâs kuávluin, moid steŋgim kuáská. Asâttâsnubástus vuáđuduvá tiervâsvuotâvirgeomâháá arvâlusân kuávlui tavdâtiileest. Tiervâsvuođâ já pyereestvaijeem lájádâs adelij ciälkkámuš tavdâtiileest 7.4.2021.

Steŋgim kuáská puoh ravâdemsyergi irâttâssáid, spiekâstâhhân pargovievâ raavvâdviäsuh

Steŋgimnáál ravâdemirâttâsah láá eereeb iärrás kähviviäsuh, raavvâdviäsuh, baarih já ijjâkerhoh, moh láá áávus aalmugân. Steŋgim kuáská meiddei terassáid. Raavvâdviäsuh já kähviviäsuh pyehtih kuittâg kuittâg vyebdiđ purrâmušâid tâi juhâmušâid äššigâsâi viežžâmnáál tâi toimâttiđ taid jo-uv jiejah tâi eres palvâlusfalâdeijei peht äššigâsân ovdâmerkkân pááikán.

Raavvâdviäsui steŋgim ij kuoskâ pargovievâ raavvâdviäsoid, moh iä lah áávus aalmugân. Puárásijpaaihij, pyecceiviäsui, suátiviehâsoojij, peivikiäjui já škoovlâi purâdemvisteh sehe eres ulguupiälásijn steŋgejum pargovievâ purâdemvisteh pyehtih-uv leđe áávus. Toh kalgeh kuittâg čuávvuđ eres koronaepidemia tiet asâttum raijiittâsâid.

Sajanmáksumalli raavvâdviäsui várás lii valmâštâlmist

Pargo- já iäláttâsministeriö lii valmâštâllâm toorjâmaali kuáhtulii sajanmáávsust irâttâssáid, moi äššigâsvisteh láá steŋgejum laavâ tâi virgeomâháá miärádâssáin. Haldâttâs iävtuttâs lii eidu tääl ovdâskode kieđâvušmist. Uđđâ steŋgimsajanmáksu kuoskâččij uccâ irâttâssáid já mikroirâttâssáid, main láá enâmustáá 49 parged. Stuárráb irâttâssáid valmâštâlloo sierâ toorjâ nuuvt jotelávt ko máhđulâš.

Steŋgimsajanmáávsu uuccâm lekkâs irâttâssáid vyesimáánust. Irâttâsah pyehtih uuccâđ tom Statâkontturist.

Lasetiäđuh:
haldâttâsräđiolmooš Liisa Huhtala, PIM, p. 029 504 7062
pargominister spesiališedeijee Piia Rekilä, p. 050 396 3574
ráhtulâšvuotâräđiolmooš Mikko Huuskonen, PIM, p. 0295 063 732, koččâmušah steŋgimsajanmáávsust

Statârääđi asâttâs ravâdemirâttâsâi ávusorroom koskâpuddâsii raijiimist njuámmootaavdâ levânem estâdem várás 
Koččâmušah já vástádâsah raavvâdviäsui steŋgimist sehe steŋgimsajanmáávsust (suomâkielân) 
Kárttá raavvâdviäsui raijiittâsâin 

Tiedote
Sivun alkuun