Hyppää sisältöön

Rehn, Tiilikainen och Berner: kommissionens vinterpaket ger en bra grund för fortsatta förhandlingar

arbets- och näringsministerietjord- och skogsbruksministerietkommunikationsministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2016 14.47 | Publicerad på svenska 30.11.2016 kl. 16.32
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen offentliggjorde den 30 november 2016 det länge efterlängtade ”vinterpaketet” om energifrågor. Paketet innehåller bland annat en revidering av direktivet om främjande av användningen av förnybar energi och hållbarhetskriterier för bioenergi, en revidering av energieffektivitetsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda, ett paket som gäller en elmarknadsmodell samt en förvaltningsmodell för energiunionen.

– Visionerna i kommissionens strategi för energiunionen börjar ta formen av konkreta lagstiftningsförslag. För Finland är utgångspositionen nu skälig, men slutresultatet ser vi först efter en lång förhandlingsfas som kan ta cirka två år i anspråk, konstaterar näringsminister Olli Rehn.

– Kommissionens förslag till reviderat direktiv om främjande av användningen av förnybar energi är fördelaktigt för Finland och säkerställer att den finska regeringens riktlinjer för ökad användning av förnybar energi står på stabil grund. Utvinning av energi ur biprodukter från skogsindustrin får kommissionens godkännande, säger Rehn.

Finland en stark föregångare i främjandet av avancerade biobränslen

Finland har i flera år talat för en långsiktig politik för biodrivmedel inom EU. Arbetet har nu burit frukt. I kommissionens vinterpaket föreslås nämligen en distributionsskyldighet för förnybar energi inom transportsektorn för det kommande årtiondet.

– Kommissionen föreslår också en särskild skyldighet att öka andelen avancerade biobränslen. Finland är en föregångare inom produktion av avancerade biobränslen och ställer sig starkt bakom dessa mål, konstaterar minister Rehn.

– Kommissionens förslag skapar en stabilare verksamhetsmiljö för de finländska föregångarföretag som producerar avancerade flytande biobränslen, gläder sig kommunikationsminister Anne Berner.

– Avancerade biobränslen är emellertid för närvarande snävt definierade i förslaget, och vi kommer naturligtvis att försöka inverka på detta i fortsättningen, tillägger Rehn.   

I fråga om hållbarhetsbedömning av skogsbiomassa duger kommissionens förslag för Finland

Förslaget till reviderat direktiv om främjande av förnybar energi innehåller bindande hållbarhetskriterier på EU-nivå för biodrivmedel, flytande biobränslen och i fortsättningen även för fast och gasformig biomassa som används för el- och värmeproduktion.

– För Finland är det väsentligt att fast biomassa även i fortsättningen inte anses ge upphov till utsläpp. Detta är tryggat i det förslag som nu offentliggjorts, betonar minister Rehn.

– Eftersom Finlands skogs- och klimatpolitik ur en helhetsbedömning är hållbar, behövs ingen separat hållbarhetsbedömning av den finska skogsenergin. Då undviker vi enormt mycket byråkrati, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

I det energieffektivitetsdirektiv som ingår i vinterpaketet föreslås att EU ska ha som gemensamt bindande mål att förbättra energieffektiviteten med 30 procent. För Finland är det viktigt att man i energieffektiviteten kan beakta Finlands goda utgångsläge och de nordiska förhållandena liksom även den strukturella utvecklingen i vår ekonomi.

Kommissionens förslag till elmarknadsmodell för elmarknaden i en flexiblare och mer marknadsorienterad riktning, vilket är i linje med prioriteringarna i Finlands färska nationella strategi.

Den förvaltningsmodell för energiunionen som kommissionen föreslagit kan i värsta fall bli ett tungt system, som kräver ännu mer rapportering och påtvingad konsultering med kommissionen och grannländerna. Målet måste trots allt vara att den administrativa bördan ska bli lättare.

Ytterligare upplysningar: 
Markku Rajala, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 345 8490
Jyrki Peisa, jordbruks- och miljöministerns specialmedarbetare, tfn 050 364 0836
Saara Reinimäki, kommunikationsexpert, kommunikationsministeriet, tfn 050 303 3065
Tuuli-Maaria Aalto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 7529 

 
Sivun alkuun