Hyppää sisältöön

Sektori-integraatiotyöryhmän väliraportti julki ja lausunnolle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.1.2021 13.13
Tiedote
Sähköauton lataus

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama energia-alan sektori-integraation työryhmä esitteli väliraporttinsa 29.1.2021 järjestetyssä verkkoseminaarissa. Sektori-integraation kehittyminen edellyttää energiamarkkinoiden kehittämistä, johdonmukaista EU-tason sääntelyä ja taloudellisia kannusteita uusien ratkaisujen käyttöönottoon. 

Työryhmä on kartoittanut sektori-integraatioon liittyviä tarpeita, mahdollisuuksia ja esteitä. Väliraportti lähetetään seuraavaksi lausunnolle osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Siihen voi ottaa kantaa 19.2.2021 saakka. Työryhmä jatkaa työtään ja luovuttaa loppuraporttinsa 30.6.2021 mennessä.

Sektori-integraatio tarkoittaa eri energiasektorien yhdistämistä toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi niin, että ne voivat tasapainottaa toistensa kulutus- ja tuotantopiikkejä. Sektori-integraatiossa muodostuu uudenlaisia linkkejä sektoreiden, energiankantajien, infrastruktuurien ja teknologioiden välillä. 

Energiamarkkinoiden kehittäminen, EU-sääntely ja taloudelliset kannusteet puhututtavat

Sektori-integraation ajureita ovat erityisesti puhtaan ja vaihtelevan sähkön tuotanto, ja yhteiskunnan energiankäytön sähköistyminen. Puhtaan sähkön tuotannon ja kulutuksen väliin tarvitaan energiansiirron mahdollistava infrastruktuuri. 

Uusiutuvan sähköntuotannon merkittävä lisääminen mahdollistuu eri sektoreiden joustavan energiankäytön ansiosta. Keskeiseksi haasteeksi nousee investointitarpeiden vaikutukset energiakustannuksiin sekä joustopotentiaalin käyttöönotto energiajärjestelmässä. Olennainen kysymys on, kuinka ottaa täysimääräisesti käyttöön lämpöjärjestelmän joustomahdollisuudet.

Uusien sektori-integraatioon perustuvien teollisten arvoketjujen kehittäminen edellyttää EU:n laajuisen kannustavan ja innovaatiomyönteisen toimintaympäristön luomista. Tällä hetkellä haaste on tarjota riittävä toimintaympäristön vakaus investoinneille tilanteessa, jossa merkittävä osa esimerkiksi energialainsäädännöstä on EU-tasolla muuttumassa.

Voimassa oleva EU-säädäntö ei tällä hetkellä edistä täysimääräisesti uusien sektori-integraatioratkaisujen, kuten hiilidioksidin käyttö- ja varastointitapoja tai ns. negatiivisia päästöjä. Voimassa olevan uusiutuvan energian direktiivin käytännön määrittelyjen viipyminen EU-tasolla on myös haaste Power-to-X-ratkaisuille. 

Keskeinen haaste on pienentää merkittävästi globaalin kilpailun piirissä olevan teollisuuden hiilijalanjälkeä ja samalla säilyttää viennin kilpailukyky ja kasvattaa ilmastokädenjälkeä. Tarvitaan riskien jakoa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä uusien merkittävän kokoluokan vähähiiliratkaisuiden käyttöönoton edistämiseksi. EU-rahoitus ja verotus vaikuttavat uusien ratkaisuiden käyttöönoton talouteen ja ovat siten tärkeässä roolissa sektori-integraation mahdollistajina.  

Työryhmän työ jatkuu selkeiden toimenpidevaihtoehtojen määrittelyllä

Väliraportin jälkeen työryhmän työ jatkuu toimenpidevaihtojen määrittelyllä havaittujen mahdollisuuksien ja haasteiden pohjalta. Tavoitteen on muodostaa selkeitä toimenpidevaihtoehtoja, joihin voidaan ottaa kantaa ilmasto- ja energiastrategiassa.

Samalla työryhmän rakennetta virtaviivaistetaan lakkauttamalla työryhmän yhteydessä toimineet kolme erillistä asiantuntijaryhmää. Jatkossa työryhmän yhteydessä toimii pysyviä asiantuntijoita, jotka kutsutaan aiemmin asiantuntijaryhmissä toimineista organisaatioista. 
Työryhmän tulee luovuttaa loppuraporttinsa 30.6.2021 mennessä.

Sähköistyminen ja sektori-integraatio avainasemassa globaalissa energiamurroksessa

Lisäksi tilaisuudessa esiteltiin kansainvälisen energiajärjestön (IEA) Energy Technology Perspectives 2020-raporttia. Se kuvaa energiateknologioiden kehityskulkuja globaalisti ottaen huomioon mahdollisuudet saavuttaa maailmanlaajuinen ilmastoneutraalius vuonna 2050. Raportti analysoi jopa 800 eri teknologiavaihtoehtoa tavoitteeseen pääsemiseksi. Mukana ovat muun muassa ilmastoystävällinen teräksentuotanto ja lentoliikenteen uudet polttoaineet. Raportin esitteli IEA:n johtava energiateknologian analyytikko Araceli Fernandez Pales.

IEA:n mukaan kasvava uusiutuvan sähköntuotanto ja sähköautojen yleistyminen ovat osoittaneet puhtaiden teknologioiden kasvupotentiaalin. Energiajärjestelmässä tarvitaan kuitenkin hyvin suuri murros, jotta kunnianhimoiset energia- ja ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa. 

Järjestön mukaan energiajärjestelmän sähköistäminen, eli sähkön käytön kasvattaminen taloudessa voi olla merkittävin toimi ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi. IEA näkee merkittäviä kasvumahdollisuuksia esimerkiksi vety- ja bioenergiaratkaisuissa.  

Lisätiedot verkossa:
Sektori-integraation työryhmä (Seminaarin aineistoja kohdassa "Asiakirjat", lisätty 2.2.2021)
Väliraportin esittelykalvot julkistusseminaarissa 29.1.2021 
IEA:n raportti: Energy Technology Perspectives 2020

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Juho Korteniemi, TEM, puh. 0295 047 054
 

 
Sivun alkuun