Hyppää sisältöön

Selvitys akkuklusterin tutkimusinfrastruktuureista julkistettu

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 1.4.2022 8.47
Uutinen

Akkuklusterin tutkimusinfrastruktuurien kehittämiseen tarvitaan lisää eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Tutkimusinfrastruktuurien nykytila on hyvä, mutta asetetut tavoitteet ja kansainvälinen kilpailu luovat uudistumisen tarpeita infrastruktuuriin ja yhteistyömalleihin, todetaan työ- ja elinkeinoministeriön julkaisussa ” Selvitys akkuklusterin tutkimusinfrastruktuureista”.

Selvityksen pohjalta esitetään useita toimenpiteitä, joiden avulla varmistetaan hyvät tutkimuksen perusedellytykset akkuklusterilla. Teollisuuden ja julkisten toimijoiden keskinäinen verkottuminen on akkualalla jo nykyisin laajaa, mutta yhteistyötä tulisi laajentaa tutkimusinfrastruktuureihin. Myös osaamisen kehittäminen on tarpeen kytkeä osaksi infrastruktuuriyhteistyötä.

Akkuklusterin infrastruktuurissa tunnistettiin myös investointeja vaativia kehityskohteita laboratorioiden, avoimien testiympäristöjen ja datan hyödyntämisen osalta. Raportti sisältää kuvaukset kehityskohteista ja ehdotukset tarvittavista investoinneista. Näiden investointien yhteiskäyttöisyyttä ja vaikuttavuutta voidaan lisätä verkostomaisella toimintamallilla. Akkuklusterin tutkimusinfrastruktuureilla on vetovoimaa, joka voidaan hyödyntää kansainvälisten TKI-hankkeiden ja invest-in -toiminnan houkuttelemiseen, 

Selvityksessä kartoitettiin akkuklusterin nykyiset tutkimusinfrastruktuurit. Infrastruktuurit on koottu raportin liitteeksi sisältäen yleisluontoiset ja teknisemmät kuvaukset. Raportti sisältää kuvauksen nykytilasta, lisäksi tunnistettiin aukkoja ja kehityskohteita.

Kansallisessa akkustrategiassa 2025 todetaan, että alan julkiset ja yksityiset tutkimusinfrastruktuurit tulisi verkottaa ja tunnistaa näissä olevat puutteet. Kehittämistyön pohjaksi työ- ja elinkeinoministeriö tilasi teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä selvityksen nykyisistä akkuklusterin julkisista ja yksityisistä tutkimusinfrastruktuureista. Selvityksen toteutusta koordinoi Taneli Fabritius VTT:ltä.

Lisätiedot: 
johtava asiantuntija Jyrki Alkio, TEM, p. 029 504 7103
erityisasiantuntija Jarkko Vesa, TEM, p. 029 504 7193
technology manager, Taneli Fabritius, VTT, p. 040 661 5719
 

 
Sivun alkuun