Hyppää sisältöön
Media

Toimeenpano-ohjelma vauhdittaa seutukaupunkien kehittämistä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 26.6.2020 12.43
Tiedote

Seutukaupunkiohjelman toimeenpano-ohjelma luovutettiin 26.6.2020 työ- ja elinkei-noministeriölle jatkotoimenpiteitä varten. Toimeenpano-ohjelmalla pyritään tukemaan seutukaupunkien elinvoimaa ja menestystä osana suomalaista kaupunkipolitiikkaa.

Seutukaupunkien vahvuudet esiin

– Uusi toimeenpano-ohjelma vahvistaa yhdessä hallitusohjelman kanssa seutukaupunkityötä osana kaupunkipolitiikkaa ja aluekehittämistä. Seutukaupungit ovat alueensa osaamiskeskittymiä. Osaaminen ja koulutus ovatkin erityisen tärkeitä seutukaupungeille. Seutukaupunkien menestymisen kannalta on tärkeää seutukaupunkien omaehtoinen työ, mutta myös eri ministeriöiden vahva sitoutuminen ohjelman asioihin ja kehittämiseen. Tärkeä rooli menestymisen kannalta on myös yhteistyöllä muiden kaupunkien, seutujen ja maakuntien kanssa, sanoi valmisteluryhmän puheenjohtaja Olavi Ala-Nissilä luovuttaessaan toimeenpano-ohjelman elinkeinoministeri Mika Lintilälle.

Kumppanuutta ja sopimuksellisuutta vahvistetaan

Elinkeinoministeri Mika Lintilä on tyytyväinen valtion ja seutukaupunkien yhteistyötä, kumppanuutta ja sopimuksellisuutta vahvistavaan toimeenpano-ohjelmaan. Ohjelma sisältää muun muassa ehdotukset vähintään kaksi kertaa vuodessa kokoontuvan Seutukaupunkifoorumin perustamisesta ja syksyllä alkavasta teemaverkostohausta, jonka avulla voidaan muun muassa edistää seutukaupunkien työvoiman saatavuutta sekä tukea uusia teknologioita ja innovaatioita tulevaisuudessa.

– Seutukaupungeilla on omia vahvuuksia, joita tulee tuoda esille entistä aktiivisemmin ja näkyvämmin. Seutukaupunkien vahvuudet yritystoiminnan ja asumisen paikkoina korostuvat. Tulevaisuudessa nyt lisääntynyt etätyö ja digitaalisuuden antamat mahdollisuudet luovat uudenlaisia menestyksen eväitä myös seutukaupungeille. Valtion ja seutukaupunkien yhteistyön ja keskinäisen vuoropuhelun tiivistämiseksi perustettava poikkihallinnollinen foorumi on toivottu askel eteenpäin, ministeri Lintilä toteaa.

Seutukaupunkiohjelman toimeenpano-ohjelma sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään tukemaan seutukaupunkien elinvoimaa ja menestystä osana suomalaista kaupunkipolitiikkaa. Ohjelma rakentuu omaehtoiselle kehittämiselle, sopimukselliselle kumppanuudelle sekä verkostokehittämiselle.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti helmikuussa 2020 Seutukaupunkiohjelman toimeenpanolle valmisteluryhmän ja sille sihteeristön. Työryhmän tehtävänä oli laatia seutukaupunkiohjelman toimeenpano-ohjelma vuosille 2020-2022 vuonna 2018 julkaistun seutukaupunkiohjelman pohjalta. Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimi KHT-tilintarkastaja Olavi Ala-Nissilä ja jäseninä Riihimäen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Miia Nahkuri, Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine ja Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori Matti Sarén.

Lisätietoja:
valmisteluryhmän puheenjohtaja, KHT-tilintarkastaja Olavi Ala-Nissilä, p. 040 532 6633,
elinkeinoministerin erityisavustaja Jenny Hasu, TEM, p. 040 658 3510
johtava asiantuntija Katja Palonen, TEM, p. 029 504 7071
asiantuntija Auli Sihvola, TEM, p. 029 504 7210

 
Sivun alkuun