Hyppää sisältöön

Programmet för hållbar tillväxt i Finland fokuserar på FUI-verksamheten, den gröna omställningen och digitaliseringen

arbets- och näringsministerietfinansministerietstatsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2020 18.26 | Publicerad på svenska 22.10.2020 kl. 13.40
Pressmeddelande
Statsminister Sanna Marin
Statsminister Sanna Marin

Onsdagen den 21 oktober bjöd regeringen in företrädare för närings- och företagsledningen för att diskutera Finlands program för hållbar tillväxt. I diskussionsmötet Tillväxtforumet deltog via en distanskontakt över hundra företrädare för näringslivet och företag. Deltagarna diskuterade särskilt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten, den gröna omställningen och digitaliseringen. Inledningsanföranden hölls av statsminister Sanna Marin, näringsminister Mika Lintilä, forsknings- och kulturminister Annika Saarikko och finansminister Matti Vanhanen.

Programmet för hållbar tillväxt bereds i samarbete med regionerna, städerna och intressegrupperna för att uppnå målen för finansieringen från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility, RRF). Syftet med faciliteten är att främja unionens ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning, förbättra medlemsländernas återhämtningsförmåga, det vill säga resiliens, minska coronakrisens sociala och ekonomiska konsekvenser samt att bidra till en grön och digital omställning. Syftet med målen är att stärka sysselsättningen och produktionspotentialen i medlemsländerna efter coronakrisen samt att bidra till en hållbar tillväxt. Tyngdpunkten i EU-finansieringen ligger på att stödja grön och digital omställning.

Målet med diskussionsmötet var att få näringslivets synpunkter med i beredningen av programmet. Mötet ordnades under ledning av statsminister Sanna Marin.

–  Återhämtningsinstrumentet hjälper oss att stärka grunden för framtida tillväxt och sysselsättning samt finländska företags verksamhetsförutsättningar på internationell och nationell nivå. Vi vill ta fram programmet i nära dialog med näringslivet, de regionala aktörerna och kommunerna, sade statsminister Sanna Marin när hon öppnade Tillväxtforumet.

Arbets- och näringsministeriet har redan tidigare fört diskussioner om EU-finansieringen med näringslivsförbunden och arbetsmarknadsorganisationerna. Diskussionsdeltagarna har särskilt lyft fram målen för koldioxidsnålhet, FUI-investeringarna, den digitala omställningen och utvecklingen av infrastrukturen. Att stödja exportansträngningarna och förbättra sysselsättningen har också varit centrala teman.

–  Vi har nu möjlighet att bygga upp ett program som ger ett långsiktigt mervärde för återhämtningen och tillväxten. Denna diskussion hjälper oss att finslipa programmet till ett paket som på bästa sätt skapar hållbar tillväxt i hela Finland, sade näringsminister Mika Lintilä.

Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko betonade att både Finlands och Europeiska unionens konkurrenskraft och välfärd bygger på kompetens, forskning och innovationer.

–  För att vi ska lyckas behöver vi nyskapande, kunniga och modiga människor. Därtill måste vi vara en trygg och intressant verksamhetsmiljö för företag, sade minister Annika Saarikko.

Näringslivets anföranden hölls av Mika Aalto, verkställande direktör för Kemiindustrin rf,  Elina Ussa, verkställande direktör för Tietoliikenteen ja -tekniikan keskusliitto FiCom ry och Matti Mannonen, direktör vid Teknologiindustrin rf.

–  Den finansiering som EU:s återhämtningsinstrument för med sig är en aldrig tidigare skådad möjlighet som måste investeras klokt. Ett mycket lönsamt investeringsobjekt är ett investeringsprogram med finansiering för projekt som förnyar exportindustrin, skapar bestående konkurrensfördelar och bidrar till koldioxidsnålhet. De industriella investeringarna ger också effekt direkt som sträcker sig årtionden framåt, sade verkställande direktör Mika Aalto i sitt anförande om den gröna omställningen.

Enligt verkställande direktör Elina Ussa har grunden för Finlands digitala framgång i årtionden varit en efterfrågestyrd infrastruktur som byggs på marknadsvillkor.

–  Rätten till hushållsavdrag bör utvidgas till att gälla byggandet av hela det fasta accessnätet, företagen bör beviljas mer stöd för digitaliseringsprojekt och på kundorienterade elektroniska tjänster bör satsas mer än tidigare, sade verkställande direktör Ussa.

Enligt direktör Matti Mannonen vid Teknologiindustrin ger EU:s återhämtningspaket en möjlighet att förbättra Finlands konkurrenskraft på många olika sätt.

–  Återhämtningsfinansieringen kan användas till exempel för att öka Business Finlands FUI-finansiering för företagsledda samarbetsprojekt, för att satsa på utveckling av teknik och digitala plattformar som bekämpar klimatförändringen samt för att bevilja stöd för industriella storskaliga referensprojekt, sade direktör Mannonen.

Diskussionens resultat kommer att användas  förutom i arbetet med Finlands program för hållbar tillväxt också i beredningen av den redogörelse som lämnas till riksdagen under hösten. Finlands officiella plan för återhämtning och resiliens lämnas till kommissionen i början av 2021.

–  Trots den snabba tidsplanen tar vi djärvt grepp om arbetet och därför hör vi också olika aktörer på bred front. Endast på detta sätt kan vi uppnå programmets mål och se till att Finland återhämtar sig och åter når hållbar tillväxt, sade finansminister Matti Vanhanen i sitt avslutande anförande.

Ytterligare information:

Joona Rahkola, statsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 160 998
Maria Kaisa Aula, finansministerns statssekreterare, tfn 0295 530 443
Kimmo Tiilikainen, näringsministerns statssekreterare, tfn 0295 530 303
Eeva Kärkkäinen, forsknings- och kulturministerns specialmedarbetare, tfn 040 149 2201
Mikko Vähä-Sipilä, projektledare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 166

 
Sivun alkuun