Hyppää sisältöön
Media

Finlands deltagande i Europeiska rymdorganisationens program för bemannad rymdfart utreds

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2021 11.07
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har inlett en utredning där man bedömer fördelarna med att Finland eventuellt deltar i Europeiska rymdorganisationens (ESA) program för bemannad och obemannad utforskning.

Deltagandet i programmet skulle göra det möjligt för Finland att få tillträde till projekt som gäller den internationella rymdstationen, månflygningar och den planerade rymdstationen på månens omloppsbana samt flygningarna till Mars.

– Finland har hittills inte deltagit i ESA:s frivilliga program för bemannad och obemannad utforskning. Den finländska finansieringen har istället allokerats till andra program utifrån nationella styrkor och strategiska tyngdpunkter. Den finländska rymdsektorn har dock utvecklats mångsidigt under de senaste åren. Finland har utvecklat flera innovativa produkter, tillämpningar och tjänster som kan vara relevanta också med tanke på bemannad och obemannad utforskning och annan rymdforskning, säger Finlands medlem i ESA:s råd Maija Lönnqvist.

Fördelarna med att delta i programmet är föremål för bedömning

Deltagande i programmet förutsätter att programmet erbjuder finländska företag och forskningsorganisationer sådana möjligheter som inte kan fås via ESA:s andra program.

Genom projektet utreds följande frågor:

  • Vilka ekonomiska och samhälleliga fördelar skulle det medföra för finländska företag, forskning och utbildning om Finland deltog i ESA:s frivilliga program för bemannad och obemannad utforskning under programperioden 2023–2025 och därefter?
  • Vilken kompetens, vilka produkter och tjänster som är betydelsefulla med tanke på programmet har finländska företag och forskningsorganisationer?
  • Vilka mål, projekt och åtgärder inom programmet skulle vara intressanta för Finland med beaktande av målen i Finlands rymdstrategi och den finländska rymdsektorns förmågor och styrkor? Vilka nya vetenskapliga möjligheter och forskningsmöjligheter skulle programmet erbjuda?
  • Vilken nytta har jämförelseländerna (Danmark, Norge, Sverige, Österrike) haft av att delta i programmet?

Deltagande i programmet innebär i praktiken en ökning av finansieringsandelen till ESA. För närvarande uppgår Finlands totala årsbudget för ESA:s obligatoriska och frivilliga program till cirka 28 miljoner euro per år.

Resultaten av utredningen utnyttjas när Finland år 2022 fastställer vilka av ESA:s program Finland deltar i under nästa programperiod.  Projektet konkurrensutsattes och utredningen genomförs av KPMG Oy Ab och 4Front Oy. För närvarande är Finland och Estland de enda medlemsländer i ESA som inte deltar i programmet för bemannad och obemannad utforskning.

Ytterligare information:

Maija Lönnqvist, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7105, [email protected]
Tuija Ypyä, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2115, [email protected] eller [email protected]

 
Sivun alkuun