Hyppää sisältöön
Media

Tapahtumatakuun haku alkaa 1.6. – tavoitteena pienentää järjestäjien taloudellista riskiä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.5.2021 11.01
Tiedote

Tapahtumatakuun tarkoitus on vähentää tapahtumien järjestämisen taloudellista riskiä. Takuu on ennakkoon sovittu maksusitoumus, joka annetaan tapahtumajärjestäjälle tämän ilmoittamista kustannuksista. Jos tapahtuma perutaan tai sen laajuutta rajoitetaan lain tai viranomaisen määräyksestä, korvausta maksetaan toteutuneista kustannuksista.

Tapahtumajärjestäjät hakevat tapahtumatakuuta Valtiokonttorista. Haku on kaksivaiheinen. Tapahtumatakuun hakuaika on 1.6.– 31.8.2021. Tapahtumatakuuseen perustuvaa korvausta on haettava erikseen. Korvauksen hakuaika on 15.9.–7.12.2021. Valtiokonttori tiedottaa tarkemmista tapahtumatakuun hakuohjeista 28.5.2021.

Tapahtumatakuu koskee vakiintuneita tapahtumajärjestäjiä – alueelliset rajoitukset huomioidaan takuun myöntämisessä

Tapahtumatakuun piirissä ovat esimerkiksi taide- ja kulttuurifestivaalit, konsertit ja näyttelyt, urheilutapahtumat, musiikkifestivaalit, messut sekä vastaavat tapahtumat.

Tapahtumatakuu voidaan myöntää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Kyseessä on yleisötapahtuma, johon osallistuu vähintään 200 henkeä.
  • Tapahtuma järjestetään 1.6.–7.12.2021 välisenä aikana.
  • Tapahtumajärjestäjä on vakiintunut ja ammattimainen eli sillä on Y-tunnus, pysyvä organisaatio ja vuoden 2019 liikevaihto yli 150 000 euroa. Tyypillisesti vakiintuneella tapahtumajärjestäjällä on palkattua henkilöstöä mutta se voi olla myös yksinyrittäjä.
  • Viranomaisten alueelliset ohjeistukset sallivat tapahtuman järjestämisen niin, että siihen voi osallistua vähintään 200 henkeä.

Tapahtumatakuuta ei myönnetä säännöllisesti ympäri vuoden järjestettäviin tapahtumiin. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi viikoittainen esitys-, konsertti- ja teatteritoiminta tai sarjamuotoiset urheilutapahtumat.

Tapahtumatakuu perustuu ennakkoon ilmoitettuihin ja toteutuneisiin kustannuksiin

Tapahtumajärjestäjän on hakemuksessaan ilmoitettava muun muassa tapahtuman suunniteltu ajankohta, paikka ja kesto, kustannusarvio sekä tapahtuman alihankkijat. Tapahtumatakuuta hakee tapahtumajärjestäjä, mutta Valtiokonttori maksaa korvauksen myös tapahtumajärjestäjän hakemuksessaan ilmoittamille alihankkijoille.

Jos tapahtuma perutaan kokonaan lain tai viranomaisen määräyksestä, kustannuksista korvataan 85 prosenttia. Korvauksen voi saada vain toteutuneista ja ennakkoon ilmoitetuista kohtuullisista kustannuksista. Tapahtuma katsotaan peruuntuneeksi lain tai viranomaisen määräyksestä, jos korkeintaan 90 päivää ennen tapahtuman järjestämistä on voimassa järjestämisen estävä rajoitus.

Tapahtuma voidaan katsoa peruuntuneeksi myös, jos laki tai viranomainen määrää, että siihen voi osallistua enintään 85 prosenttia sen suunnitellusta osallistujamäärästä. Tämä tarkoittaa, että tapahtumajärjestäjä voi tällaisessa tilanteessa peruuttaa tapahtuman ja saada tapahtumatakuun mukaisen korvauksen. Tapahtumajärjestäjä voi myös järjestää tapahtuman rajoitusten mukaan suppeampana, jolloin tapahtumatakuu korvaa tapahtuman kustannuksia osittain.

Hallitus valmistelee sosiaali- ja terveysministeriön johdolla tapahtumien järjestämistä koskevat suositukset, joiden perusteella kunnat ja aluehallintovirastot tekevät päätökset. Suosituksissa on alueellisia eroja sen mukaan, miten paha koronaepidemia alueella on.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki tapahtumille haettavissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut haun taide- ja kulttuurifestivaalien ja kesäteattereiden korona-avustuksille. Ministeriö tukee avustuksilla

  • yleishyödyllisenä toimintana järjestettäviä taide- ja kulttuurifestivaaleja
  • liiketaloudellisin periaattein toimivia taide- ja kulttuurifestivaaleja, kun järjestäjän arvonlisäverollinen liikevaihto oli enintään 150 000 euroa vuonna 2019
  • ammattimaista tai ainakin osittain taiteen ammattilaisia työllistävää kesäteatteritoimintaa.

Avustukset on tarkoitettu tukemaan toimintaa, joka on vaikeutunut tai estynyt koronapandemiasta aiheutuvien rajoitusten takia 1.1.–30.9.2021. Tarkoituksena on myös edistää toiminnan jatkumista mahdollisimman joustavasti rajoitusten päätyttyä. Avustusten hakuaika päättyy 22.6.2021.

Tapahtumatakuuseen on varattu 80 miljoonaa euroa

Aiemmin samojen Euroopan komission tilapäisten valtiontukisääntöjen mukaan myönnetyt tuet otetaan huomioon tapahtumatakuuta myönnettäessä. Koronatuet eivät yhteenlaskettuina saa ylittää 1,8 miljoonaa euroa. Tällaisiin huomioitaviin tukiin kuuluu esimerkiksi kustannustuki. Myös opetus- ja kulttuuriministeriön samaa tarkoitusta varten myöntämät avustukset vähennetään tapahtumatakuusta.

Hallitus on varannut tapahtumatakuuseen 80 miljoonaa euroa ja koko kulttuuri-, taide-, liikunta- ja tapahtuma-alan tukipakettiin noin 230 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto esitti 27.5.2021, että presidentti vahvistaisi kustannustukilain muutoksen, joka mahdollistaa tapahtumatakuun. Laki tulee voimaan 1.6.2021.

Lisätiedot:

teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, TEM, p. 029 506 3732 (tapahtumatakuu)
ylijohtaja Riitta Kaivosoja, OKM, p. 029 533 0129 (opetus- ja kulttuuriministeriön tuet)

Tapahtumatakuun ehdot

Tapahtumatakuun vaiheet

 
Sivun alkuun