Hyppää sisältöön

Tarkastus yksinyrittäjän tuesta valmistunut

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 18.2.2021 15.09
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama tarkastus yksinyrittäjien tuesta on valmistunut. Tarkastuksessa arvioitiin tukiprosessin, ohjeistuksen ja valvonnan toimivuutta ja riittävyyttä. Tarkastuksen on tehnyt työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta BDO Audiator Oy.

– Tarkastus antaa meille tärkeää tietoa seikoista, joita tukien jatkosuunnittelussa on otettava huomioon. Koronakriisissä erilaiset tuet otettiin nopeasti käyttöön ja kaikkia yksityiskohtia ei tietenkään voitu ennakoida. Tartumme tarkastuksessa esitettyihin suosituksiin ripeästi, toteaa neuvotteleva virkamies Jaana Lappi.

Yksinyrittäjät pystyivät hakemaan yksinyrittäjän tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtui yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus oli 2000 euroa ja tukea myönnettiin yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen 1.3.2020–31.8.2020 välisenä aikana syntyneistä kuluista. Tuki oli määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

Yksinyrittäjien tukemiseen varatusta 250 miljoonasta kunnat käyttivät 37,8 prosenttia. 2 000 euron tuen sai yli 47 000 yksinyrittäjää.

Avustusprosessi rakennettiin ja otettiin käyttöön nopeasti

Tarkastuksessa todetaan, että työ- ja elinkeinoministeriö on pyrkinyt organisoimaan ja dokumentoimaan keskeisimmiltä osin avustusprosessin rakentamisen keväällä 2020 nopeassa aikataulussa. Ministeriön ohjeistukset kunnille valtionavustuksen saamiseksi kunnan käyttöön ja eteenpäin jaettavaksi sekä tätä koskeva prosessi on toiminut tehdyn tarkastuksen mukaan hyvin.

Kunnissa erilaisia linjauksia ja järjestelmiä avustusten käsittelyssä

Tarkastuksen mukaan avustusten myöntämisen kriteerit ja näitä koskevat linjaukset ovat osittain olleet puutteellisia, ja johtaneet tilanteeseen, jossa kunnat ovat laatineet linjauksia itsenäisesti tai alueellisesti. Kunnilla on toki ollut myös valtionapuviranomaisina harkintavaltaa asiassa, mutta koska toimijoina ovat olleet kaikki Suomen kunnat (310 kpl), on tämä mahdollisesti vaikuttanut valtakunnallisesti hakijoiden tasapuolisen kohtelun vaarantumiseen. Tieto muuttuneista tukilinjauksista ei myöskään tavoittanut kaikkia kuntia.

Tarkastuksen mukaan kunnat ovat luoneet omia järjestelmiään avustuksen käsittelyyn ja maksamiseen. Osa kunnista on järjestänyt prosessin ilman tarkoitukseen räätälöityä järjestelmää, jolloin esimerkiksi hakijan tunnistamiseen ja prosessin selkeyteen sekä riittävään arkistointiin liittyy merkittäviä haasteita. Myös päätöksentekomekanismit ovat kunnissa poikenneet toisistaan.

– Hallitus valmistelee kustannustuen kolmatta hakukierrosta ja yksinyrittäjät tulevat mukaan kustannustukeen. Hakuprosessi sujuvoituu ja yksinkertaistuu, kun myös yksinyrittäjät hakevat tuen Valtiokonttorilta, kertoo neuvotteleva virkamies Jaana Lappi.

Kunnat eivät ole pystyneet omassa käsittelyprosessissaan varmentamaan riittävästi, onko yrittäjä saanut jo vastaavaa tukea toiselta kunnalta, ELY-keskukselta tai Business Finlandilta.

Tarkastuksessa suositellaan, että ministeriö käy keskitetysti läpi kaikkien kuntien myöntämien tukien saajat ristiin ELY-keskusten ja Business Finlandin päätösten kautta ja koordinoi, mihin mahdollisiin toimenpiteisiin ja minkä tahon tulee ryhtyä päällekkäisyyksien läpikäynnissä

Kustannuksiin ei voitu varautua ennakolta

Kunnille on aiheutunut avustusprosessista merkittäviä kustannuksia, joihin ne eivät ole osanneet ennakolta varautua, eivätkä ole saaneet valtiolta kompensaatiota. Tarkastuksessa suositellaan, että vastaisuudessa arvioidaan, voidaanko kustannukset kompensoida kunnille ja mikä on kohtuullinen taso kustannuksissa.

Kunnilta vaadittavan raportoinnin sisällöstä annettiin ohjeistus vasta tammikuussa 2021. Suositeltavaa olisi ohjeistaa raportoinnin tarpeista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Koronatuista menossa tarkastukset – myös vaikutukset tutkitaan

Työ- ja elinkeinoministeriö teettää ulkopuoliset tarkastukset valtion varojen käytön oikeellisuudesta koronakriisissä. Tarkastuksissa arvioidaan Business Finlandin koronatukea, ELY-keskusten koronatukea, kuntien myöntämää yksinyrittäjän tukea ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen eli KEHA-keskuksen myöntämää ravintolatukea.

Tarkastus kattaa koko prosessin tuen hakemisesta sen myöntämiseen ja maksamiseen, käyttöön sekä valvontaan. Business Finlandin tuesta on jo valmistunut toukokuussa 2020 tarkastus, joka koski tuen hakemus- ja rahoituspäätösvaihetta.

Koronatukien lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset tutkitaan erikseen

Tarkastusten lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö teettää arvioinnin koronatukien vaikutuksista. Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan koronatukien lyhyen aikavälin vaikutuksia. Tarkastelussa on erityisesti, miten tuet kohdentuivat, ehkäisivätkö ne konkursseja, miten ne edistivät työllisyyttä ja millaisia vaikutuksia niillä oli uusiutumiseen ja tuottavuuteen. Hankkeesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva riippumaton yritystukien tutkimusjaosto, joka tekee omia itsenäisiä arviointeja sekä kilpailuttaa taustatutkimukselle toteuttajat.

Koronatukien pitkän aikavälin vaikutuksista on luvassa tietoa vuosina 2021–2023 kahdessa erillisessä arvioinnissa.

Lisätiedot:
tarkastusneuvos Juha Pekka Niemi, TEM, puh. 029 504 8038

erityisasiantuntija Lasse Laitinen, TEM, puh. 029 504 7162

neuvotteleva virkamies Jaana Lappi, TEM, puh. 029 506 2658

 
Sivun alkuun