Yritysrahoitus koronatilanteessa – budjetoidut ja myönnetyt tuet 2020–2021

Valtio on tukenut yrityksiä rahoituksella koronakriisissä. Tavoitteena on, että yritykset pystyvät jatkamaan toimintaansa kannattavasti kriisin jälkeen.

Rahoitusta on ollut ja on edelleen käytössä useita eri muotoja. Joidenkin tukien haku on parhaillaan käynnissä, joidenkin hakuaika on jo päättynyt.

Tukimuodot ovat olleet seuraavat:

  • Suorat avustukset erikokoisille yrityksille. Tukea ovat myöntäneet kunnat, ELY-keskukset, Business Finland, KEHA-keskus ja Valtiokonttori.
  • Tesin eli Suomen Teollisuussijoitus Oy:n oman pääoman ehtoiset sijoitukset.
  • Business Finlandin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina.
  • Finnveran takaukset pankkien myöntämiin lainoihin.

Tällä sivulla kokoamme yhteen rahoituksen tilannetta. Päivitämme lukuja kerran kuussa.

Yritysrahoitus koronatilanteessa 2020–2021 (budjetoitu)

Suorat tuet yrityksille

Suorat yritystuet on tarkoitettu joko yritystoiminnan kustannusten kattamiseen tai kehittämiseen.

Kunnat myönsivät yksinyrittäjille tukea yritystoiminnan kustannuksiin. ELY-keskukset myönsivät pienyrityksille ja Business Finland pk-yrityksille rahoitusta yritystoiminnan kehittämiseen koronatilanteessa. KEHA-keskus myönsi erillistä tukea ravintoloille. Näiden tukien haku on päättynyt.

Valtiokonttorin kustannustuki on tarkoitettu kaikille yrityksille, joiden liikevaihto on koronan vuoksi laskenut merkittävästi. Tuki on korvaus yrityksen kiinteistä kustannuksista. Kustannustuen toinen hakukierros on parhaillaan käynnissä.

Takaukset koronatilanteessa

Pääomasijoitukset ja lainat

Tesi eli Suomen Teollisuussijoitus Oy on koronatilanteessa tarjonnut oman pääoman ehtoisia sijoituksia kasvuyrityksille ja keskisuurille yrityksille. Tesin haut ovat edelleen meneillään.

Business Finlandin tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina on suunnattu uuden liiketoiminnan selvittämiseen ja kehittämiseen aloilla, joiden liiketoimintaan koronavirus on tuonut vaikeuksia. Lainan haku on edelleen meneillään.

Takaukset

Valtion erityisrahoittaja Finnvera tarjoaa yrityksille takaustuotteita. Niissä pankit rahoittavat yrityksiä ja Finnvera myöntää takauksen lainoille. Finnvera kotimaan rahoitusvaltuudet on nostettu 4,2 miljardista eurosta 12 miljardiin euroon. Takausten haku on edelleen meneillään..