Yritysrahoitus koronatilanteessa – budjetoidut ja myönnetyt tuet 2020–

Valtio on tukenut yrityksiä rahoituksella koronakriisissä. Tavoitteena on, että yritykset pystyvät jatkamaan toimintaansa kannattavasti kriisin jälkeen.

Tukimuodot ovat olleet seuraavat:

  • Suorat avustukset erikokoisille yrityksille. Tukea ovat myöntäneet kunnat, ELY-keskukset, Business Finland, KEHA-keskus ja Valtiokonttori.
  • Tesin eli Suomen Teollisuussijoitus Oy:n oman pääoman ehtoiset sijoitukset.
  • Business Finlandin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina.
  • Finnveran takaukset pankkien myöntämiin lainoihin.

Tällä sivulla kokoamme yhteen rahoituksen tilannetta. Päivitämme lukuja noin kerran kuussa.

Suorat tuet yrityksille

Suorat yritystuet oli tarkoitettu joko yritystoiminnan kustannusten kattamiseen tai kehittämiseen.

Kunnat myönsivät yksinyrittäjille tukea yritystoiminnan kustannuksiin. ELY-keskukset myönsivät pienyrityksille ja Business Finland pk-yrityksille rahoitusta yritystoiminnan kehittämiseen koronatilanteessa. KEHA-keskus myönsi erillistä tukea ravintoloille. Näiden tukien haku on päättynyt.

Valtiokonttorin kustannustuki oli tarkoitettu kaikille yrityksille, joiden liikevaihto oli koronan vuoksi laskenut merkittävästi. Tuki oli korvaus yrityksen kiinteistä kustannuksista. 

Sulkemiskorvaus oli tarkoitettu ravintoloille ja ravitsemusyrityksille, joiden toimitilat on lain tai viranomaismääräyksen johdosta jouduttu pitämään suljettuina koronavirusepidemian vuoksi.

Näet alla olevan kaavion tarkat luvut liikkumalla hiirellä palkkien päällä.

*kustannustuki IV sisältää myös kiinteiden kustannusten tuen

Pääomasijoitukset ja lainat

Tesi eli Suomen Teollisuussijoitus Oy on koronatilanteessa tarjonnut oman pääoman ehtoisia sijoituksia kasvuyrityksille ja keskisuurille yrityksille. 

Business Finlandin tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina on suunnattu uuden liiketoiminnan selvittämiseen ja kehittämiseen aloilla, joiden liiketoimintaan koronavirus on tuonut vaikeuksia. 

Takaukset

Valtion erityisrahoittaja Finnvera tarjoaa yrityksille takaustuotteita. Niissä pankit rahoittavat yrityksiä ja Finnvera myöntää takauksen lainoille. Finnvera kotimaan rahoitusvaltuudet on nostettu 4,2 miljardista eurosta 12 miljardiin euroon. 

Tapahtumatakuun tarkoitus on vähentää tapahtumien järjestämisen taloudellista riskiä. Takuu on ennakkoon sovittu maksusitoumus, joka on annettu tapahtumajärjestäjälle tämän ilmoittamista kustannuksista. Jos tapahtuma on peruttu tai sen laajuutta rajoitettu lain tai viranomaisen määräyksestä, korvausta on maksettu toteutuneista kustannuksista.

Tapahtumatakuu: Myönnettyä takuuta (129 milj. e) maksettu 14,8 milj. euroa peruuntuneille tapahtumille.