Hyppää sisältöön

Teemaraportti: Matkailualalle työllistyvät erityisesti naiset ja nuoret

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 6.5.2022 11.43
Uutinen
Kuvassa perhe istuu laiturin reunalla järvivettä polskuttelemassa suomalaisessa rantamaisemassa, selvästi kesälomalla maatilamatkailutilan asiakkaana.

Vuonna 2019 matkailu muodosti 2,7 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Toimiala työllisti 154 000 henkilöä, joiden osuus kaikista työllisistä oli 5,8 prosenttia.

Matkailualojen ammateissa työskentelevien naisten osuus oli huomattava, reilu 70 prosenttia. Nuoria työskenteli erityisesti pikaruokatyöntekijöinä, kahvila- ja baarimyyjinä sekä tarjoilijoina. Esimerkiksi pikaruokatyöntekijöistä lähes 65 prosenttia oli 18–24 -vuotiaita. Aloilla tehdään myös usein osa-aika- ja vuorotyötä.

Tulokset käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön toimialoja käsittelevässä julkaisusarjassa julkaistusta matkailun teemaraportista. Raportti pureutui matkailutoimialan työllisyyteen, sen kehitykseen ja näkemyksiin tulevaisuudesta. Raportti sisältää myös katsauksen matkailutyöllisyyteen muissa Pohjoismaissa. Raportin laati työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto yhteistyössä Oxford Research Oy:n kanssa.

Matkailutilinpidossa 2019–2020 julkaistujen vuoden 2020 ennakkotietojen mukaan matkailutoimialoilla työskenteli yhteensä 128 700 henkilöä vuonna 2020. Matkailutoimialojen työllisten määrä väheni 25 400 henkilöä (-16 %) pandemian aiheuttamien rajoitusten johdosta.

Teemaraportin mukaan koronapandemia syvensi alan kohtaamaa työvoimapulaa. Tutkijat ennakoivat ulkomaisen työvoiman tarpeen kasvavan. Tulevina vuosina on myös entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota matkailutyön veto- ja pitovoimaan, työoloihin, esimiestyöhön sekä elinkeinoelämän ja oppilaitosten välisen yhteistyön tiivistämiseen.

Raportin tuloksia hyödynnetään työ-ja elinkeinoministeriössä käynnissä olevissa

  • Suomen matkailustrategian päivitystyössä ja
  • majoitus-, ravitsemis- ja matkailun toimialakohtaisen työvoima-tiekartan laadinnassa.

Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön johdolla toimiva asiantuntijaverkosto, jossa kootaan, analysoidaan ja välitetään tietoa liike-elämän toimintaympäristöstä yritysten ja eri toimijoiden päätöksenteon pohjaksi. Toimialapalvelu edistää ja tukee yritysten uusiutumista, arvonlisän kasvua ja kansainvälistymistä.

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Katri Lehtonen, TEM, p. 0295 064 926
Johtava asiantuntija Sanna Kyyrä, TEM, p. 0295 047 012
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)gov.fi

 
Sivun alkuun