Hyppää sisältöön
Media

Toimialaraportti: Arvoketjuja vahvistamalla volyymia luonnontuotealalle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 9.11.2022 11.16
Uutinen
Kesäinen koivumetsä.

Biopohjaiset luonnon raaka-aineet ja ainesosat voivat korvata fossiilipohjaisia tuontiraaka-aineita. Esimerkiksi ureaa voidaan korvata sienen itiöitä sisältävällä luonnonmukaisella valmisteella. Suomalaisista marjoista ja kasveista eristetyissä yhdisteissä on potentiaalia uusiin tuoteinnovaatioihin. Luonnontuotepohjaisilla tuotteilla olisi kysyntää, mutta siihen on haasteita vastata raaka-aineen puutteen ja jalostukseen tarvittavien erikoistekniikoiden vuoksi. Tuotekehitykseen sekä valmistusmenetelmien ja -teknologioiden kehittämiseen tulisi myös panostaa.

Tiedot selviävät luonnontuotealan toimialaraportista, jonka työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 9.11.2022.
​​​​​​​
Pohjoisen luonnossa kasvaneita raaka-aineita voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän korkean lisäarvon tuotteiden teollisessa jalostuksessa. Luonnontuotepohjaisilla tuotteilla olisi kysyntää, mutta kysyntään on haasteita vastata raaka-aineen puutteen ja jalostukseen tarvittavien erikoistekniikoiden vuoksi. Luonnontuotealan arvoketjujen ja innovaatioiden kehittämiseksi tarvitaan pienten yritysten ja teollisuusmittakaavan yritysten yhteistyötä sekä panostuksia tutkimukseen ja kehitykseen.

Marjatuotteiden raaka-ainepohjan kolmin- tai nelinkertaistamisella olisi suuri vaikutus vientiin. Jalostavalla teollisuudella on kapasiteettia nostaa tuotantoa. Kokonaiskäytön voisi nostaa 100 miljoonaan kiloon saakka, jolloin talteenotto kasvaisi nykyisestä alle 10 prosentista yli 20 prosenttiin. Raaka-ainepohjan kasvattaminen edellyttäisi paitsi huomattavia lisäyksiä ulkomaalaiseen kausityövoimaan myös kotimaisten poimijoiden keruun lisääntymistä ja keruuteknologian sekä raaka-aineen vastaanottoketjun kehittämistä.

Luonnontuotteiden ulkomaiset kerääjät muodostavat merkittävän osan alan työvoimasta. Viime vuosina ulkomaisten poimijoiden määrä on vaihdellut 2 500–4 300 henkilön välillä. Ulkomaalaisten kerääjien panos marjojen myyntimäärissä yrityksille on merkittävä, sillä ulkomaalaiset poimijat ovat keränneet luonnonmarjakauppaa harjoittavien yritysten hankkimista marjoista 80–90 prosenttia. Marja-alan yritykset ovatkin riippuvaisia ulkomaisesta kausityövoimasta. Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisyn ja työntekijöiden aseman parantamisen toimia tulee tehostaa.

Luonnontuotealalla tarkoitetaan luonnosta saataviin raaka-aineisiin, kuten luonnonmarjoihin, -sieniin ja yrtteihin sekä muihin luonnontuotteisiin liittyvää toimintaa. Luonnontuoteala kytkeytyy moniin toimialoihin, kuten raaka-ainetuotantoon, elintarvike- ja matkailualaan sekä luonnon arvoaineiden eli kemiallisten yhdisteiden hyödyntämiseen kosmetiikka-, lääke- ja kemianteollisuudessa. Luonnontuotealaan kuuluvat myös alan koulutus, neuvonta, kehittämistyö ja tutkimus. 

Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijatoiminto, joka kokoaa, analysoi ja välittää tietoa yritysten toimintaympäristöstä ja toimialojen kehityksestä.

Lisätiedot
toimialapäällikkö Sirkku Wacklin, Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 028 642 ja sposti: [email protected]
erityisasiantuntija Petri Koskela, MMM, p. 0295 162 382 ja sposti: [email protected]
kehittämispäällikkö Katri Lehtonen, TEM, p. 0295 064 926 ja sposti: [email protected]

 
Sivun alkuun