Hyppää sisältöön

Toimialaraportti:
Elintarvikevienti kasvaa ennätysvauhtia

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.11.2019 13.18
Tiedote

Elintarvike- ja juomasektorin vienti on tänä vuonna ollut lupaavassa kasvussa. Vuoden 2019 vientiennuste on 1,75 miljardia euroa, joka olisi toteutuessaan ennätyksellinen. Tiedot ilmenevät 27.11.2019 julkaistusta elintarvikealan toimialaraportista.

Viennin arvoa on auttanut uusien markkinoiden lisäksi vientimäärien ja -hintojen nousu. Elintarvike- ja juomasektorilla tietoisuus viennin tuomista kasvumahdollisuuksista on lisääntynyt, ja uusia vientiyrityksiä on osallistunut maa- ja metsätalousministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaan Business Finlandin Food from Finland -ohjelmaan. Myös elintarvikeviranomaisilla ja muilla kehittämistoimijolla on ollut keskeinen rooli viennin mahdollistajina.

Vientiryhmistä tänä vuonna nousussa ovat olleet erityisesti maitojalosteet, kaura, muut elintarvikkeet ja alkoholituotteet. Vientimaista kasvussa on ollut muun muassa Kiina, jonne on viety erityisesti sianlihaa ja maitojauhetta.

Elintarviketuonti Suomeen on ollut vientiimme verrattuna noin kolminkertainen, 4,6 miljardia euroa vuonna 2018. Tuonnista suuri osa on tuotteita, joita ei Suomessa tuoteta tai valmisteta. Kauppataseen alijäämän kuromiseksi olisi tärkeää saada viennin jalostusarvoa parannettua.

Elintarviketeollisuus merkittävä toimiala Suomessa

Elintarviketeollisuuden liikevaihto oli vuoden 2018 ennakkotietojen mukaan 11,2 miljardia euroa, jossa nousua vuotta aiempaan 4 prosenttia. Elintarviketeollisuus työllistää suoraan noin 38 000 ja välillisesti jopa 340 000 henkeä.

-  Elintarviketeollisuus on jatkossakin erittäin merkittävä toimiala Suomessa, sillä kotimaisilla ja vastuullisesti tuotetuilla tuotteilla on keskeinen asema ruokapöydässämme. Tuotteita ja suomalaisia raaka-aineita löytyy yhä useammin myös kansainvälisen kuluttajan lautaselta ja lasista, sanoo elintarvikealan toimialapäällikkö Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Kasvuhaluisuus jatkuu elintarvike- ja juoma-alan yrityksissä

Pk-elintarvikeyritykset ovat edelleen kasvuhaluisia, käy ilmi elintarvikkeiden valmistuksen toimialabarometristä. Reilusti yli puolet barometriin vastanneista pk-yrityksistä kertoi pyrkivänsä kasvamaan. Voimakkaasti kasvuhakuiseksi ilmoittautui 22 prosenttia ja mahdollisuuksien mukaan kasvua haki 43 prosenttia elintarvikeyrityksistä. Elintarvikealan, varsinkin juoma-alan, pk-yritykset olivat kyselyssä muita vertailualoja kasvuhakuisempia.

Elintarvikealan pk-yritykset arvioivat lähiajan yleiset suhdannenäkymät koko maata ja vertailutoimialoja paremmiksi. Toimialan suhdanneodotukset ovat kuitenkin vaimentuneet vuoden takaisesta.

Kuluttajalähtöisyys ja uudistuminen korostuvat kiihtyvästi muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Monet trendit ja ilmiöt, kuten ilmastonmuutos, väestörakenteen muutokset, niukkenevat resurssit, digitalisuuden ja muu teknologinen kehittyminen, muokkaavat ruokamaailmaa. Kuluttajat ovat yhä tiedostavampia, ja odotukset tuotteita ja ruokapalveluita kohtaan nousevat. Vastuullisuus, hyvinvointi ja kotimaisuus ovat nosteessa.

Toimialapalvelut

  • TEM:n johdolla toimiva asiantuntijaverkosto
  • kokoaa, analysoi ja välittää tietoa yritysten toimintaympäristöstä päätöksenteon pohjaksi
  • tavoitteena tukea yritysten menestymistä, kasvua ja kansainvälistymistä

Työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen Yrittäjät sekä Finnvera Oyj teettävät pk-yritysbarometrin, johon pk-toimialabarometrit perustuvat. Syksyn 2019 Pk-yritysbarometri perustuu 6 133 pk-yrityksen edustajan vastauksiin. Kysely tehtiin kesällä 2019, ja siihen vastasi 196 elintarvikealan pk-yritystä.

Tuloksiin voi tutustua laajemmin tänään julkaistavasta toimialabarometrista.

Lisätiedot:

toimialapäällikkö Leena Hyrylä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 029 04

kehittämispäällikkö Katri Lehtonen, TEM, puh. 0295 064 926

erityisasiantuntija Petri Koskela, MMM, puh. 0295 162 382

Toimialaraportit on analyyttinen julkaisusarja eri toimialojen liiketoiminnan tilanteista ja tulevaisuuden näkymistä Suomessa. Raportit ovat kunkin toimialan toimialapäällikön kokoamia. Lähteinä käytetään viimeisintä saatavilla olevaa kotimaista ja kansainvälistä tilastoaineistoa sekä ennakointitietoa.

 
Sivun alkuun