Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Tuore selvitys kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädännön toimivuudesta

6.9.2019 15.57
Uutinen

Selvitys kaivostoiminnan lainsäädännön toimivuudesta on valmistunut. Nykyisen sääntelyn lähtökohtiin ei esitetty juurikaan muutoksia. Kuulemismenettelyä sujuvoittava lupien yhteiskäsittelyn mahdollistava laki tulee voimaan ensi vuoden syksyllä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä pyysi tämän vuoden helmikuussa Pekka Vihervuorta (OTT) selvittämään kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädännön toimivuutta.

Selvitystä varten kerättiin kommentteja ja kokemuksia laajalta joukolta sidosryhmiä. Vastauksia saatiin liki 50 taholta, sekä organisaatioilta että yksityisiltä henkilöiltä. Saman sisältöinen kysely oli auki kaikille kiinnostuneille Ota kantaa –verkkopalvelussa. Saatuja vastauksia on hyödynnetty selvitystyössä ja yhteenveto niistä löytyy raportin liitteestä.

Raportissaan Vihervuori toteaa, että selvitystyössä korostuivat eri osapuolien moninaiset intressit. Tästä huolimatta perustavanlaatuisia muutoksia nykyisen sääntelyn lähtökohtiin, kuten varteenotettavia vaihtoehtoja valtausperiaatteelle kaivosyritysten keskinäisten suhteiden sääntelyjärjestelmänä, ei juurikaan esitetty.

Kaivostoimintaa säännellään monen lain nojalla. Toiminta edellyttää useita lupia, ja sääntelyn toiminnallisuutta voitaisiinkin parantaa lupien yhteensovittamisella. Kaivosluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyssä on tästä esimerkki. Yhteiskäsittelyssä toimintaa ja sille asetettavia lupaehtoja ja vakuuksia tarkastellaan kokonaisuutena ja eri viranomaisten yhteistyössä. Lakisääteiset vastuuviranomaiset säilyvät kuitenkin edelleen.

Lupahakemusten yhteiskäsittely ja -kuuleminen selkeyttävät asianosaisten roolia. Asianosaiset ovat kokeneet erilliset kuulemisprosessit vaikeina ja työläinä. Se, mitä asioita missäkin kuulemisprosessissa on ollut syytä nostaa esiin, ei ole ollut yksiselitteisesti selvää. Tämä on aiheuttanut kansalaisissa mielipahaa ja turhautumista. Yhteiskäsittelyn mahdollistava laki astuu voimaan ensi vuoden syyskuussa.

Vihervuori on selvityksessään nostanut esiin myös lakiteknisiä korjaustarpeita, selvittämisen arvoisia kehitysehdotuksia sekä seikkoja, jotka on hyvä huomioida jo käynnissä olevissa suuremmissa lainsäädännön kehittämishankkeissa. Erilaisia lainsäädännöllisiä muutoksia tulee siis tapahtumaan pidemmällä aikajänteellä. Esimerkiksi kaivoslain tiedoksiantamismenettelyyn tulee muutoksia jo kuluvan vuoden aikana

Kaivoslain nykytila on myös herättänyt aktiivisuutta kansalaisissa ja kansalaisaloite ”KaivoslakiNYT” on tulossa eduskunnan käsittelyyn. Kansalaisaloite sisältää runsaasti niin pieniä yksityiskohtaisia kuin suurempia periaatteellisia muutoksia kaivoslakiin.

Kaivostoimintaa ja siihen liittyvää lainsäädäntöä  käsitellään myös kansainvälisesti. Vaikka kaivoslaki ei EU:n toimivaltaan kuulukaan, niin jäsenmaiden kesken keskustellaan myös kansallisesta lainsäädännöstä ja sen toimivuudesta. Vihervuoren tekemä selvitys on julkaistu nyt myös englanniksi, jotta sen juridinen pohdinta ja tarkastelu tavoittaisivat mahdollisimman monta asiasta kiinnostunutta.

Lisätietoja: kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen, TEM, [email protected], p. 0295 064 216

Selvitys suomeksi 

Selvitys englanniksi 

 

Uutinen
Sivun alkuun