Hyppää sisältöön

Työ- ja elinkeinoministeriö esittää Yksi yhdestä -kokeilun laajentamista

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2017 9.12
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö esittää Yksi yhdestä -kokeilun jatkamista ja laajentamista 2–4 muuhun ministeriöön. Yksi yhdestä -periaatteen mukaan euron lisäys yrityksiin kohdistuvassa sääntelytaakassa on korvattava vastaavalla säästöllä toisessa yhteydessä.

– Kokeilun tulokset kannustavat mallin laajentamiseen. Yritysten kustannuksia ja hallinnollista takkaa on pystyttävä rajoittamaan ja kokeiltu malli on tähän konkreettinen keino, työministeri Jari Lindström korostaa.

Yksi yhdestä -periaatetta on testattu kuluneen vuoden ajan kaikissa työ- ja elinkeinoministeriön säädösvalmisteluhankkeissa, sekä elintarvikelain kokonaisuudistuksen yhteydessä maa- ja metsätalousministeriössä. Tavoitteena on ollut luoda norminpurkua koskeva mittaristo ja varmistaa, ettei elinkeinoelämälle aiheutuva sääntelytaakka kasva.

Yksi yhdestä -periaatetta sovelletaan kansallista alkuperää olevaan tai EU-minimin ylittävään lainsäädäntöön. Periaatteen ulkopuolelle on toistaiseksi rajattu verot, sakot ja rangaistusmaksut, yllättävästä tilanteesta tai vaaran torjumisesta johtuva poikkeuslainsäädäntö, kolmikantainen työlainsäädäntö ja kilpailun edistäminen. Kokeilun aikana työ- ja elinkeinoministeriössä on kehitetty standardisoitu laskuri yrityksiin kohdistuvan sääntelytaakan arviointiin.

Työ- ja elinkeinoministeriöstä vuoden 2017 aikana annettavien lakiesitysten osalta on arvioitu, että yrityksiin kohdistuva sääntelytaakka on yllä olevat rajaukset huomioiden keventynyt noin 150 000 euron arvosta vuositasolla. Kokeilussa on siis tältä osin päästy tavoitteeseensa.

Yksi yhdestä -periaatteen etuna on se, että lakiehdotusten yritysvaikutuksista tulee läpinäkyviä. Lisäksi mekanismi varmistaa sen, ettei elinkeinoelämään kohdistuva sääntelytaakka kasva. Soveltaminen vaatii kuitenkin resursseja ja perehdyttämistä valtionhallinnossa.

Työ- ja elinkeinoministeriön kokemusten perusteella kokeilua olisi perusteltua jatkaa ja laajentaa. Lainsäädännön arviointineuvosto raportoi valtioneuvostolle kokeilun tuloksista alkuvuonna.

Kokeiluhankkeen loppuraportti

Sääntelytaakkalaskuri ja laskurin käyttöohje

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Henrikki Oravainen, TEM, puh. 029 504 7133
erityisasiantuntija Erno Mähönen, TEM, puh. 029 504 7066

 
Sivun alkuun