Hyppää sisältöön
Media

Työllisyyden kuntakokeilujen tilastokatsaus elokuun 2022 lopulta

23.9.2022 15.54

Elokuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluista palvelua sai kaikkiaan 224 314 työnhakijaa, mikä on 9 478 työnhakijaa (-4,1 %) vähemmän verrattuna aiempaan kuukauteen ja 10 331 (-4,4 %) vähemmän kuin edeltävän vuoden elokuussa. Työnhakijoista 134 975 (60 %) oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli vähentynyt edeltävään kuuhun nähden 13 653 (-9 %) työnhakijalla ja edellisen vuoden elokuuhun nähden 15 568 (-10,3 %).

Kuntakokeiluissa olevista työttömistä työnhakijoista oli elokuussa kokoaikaisesti lomautettuja 3 091, mikä on 689 (-18 %) lomautettua vähemmän kuin kuukautta aikaisemmin ja 4 660 (-60 %) vähemmän edellisen vuoden elokuuhun verrattuna. Työllistymistä edistävissä palveluissa oli 15 607, koulutuksessa 30 339 ja työssä olevia 36 951, joista 25 036 oli töissä yleisillä työmarkkinoilla ja 11 915 työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntakokeilun järjestämillä palveluilla työllistettynä. Avoimilla työmarkkinoilla työssä olevien määrä oli vähentynyt edeltävään kuukauteen nähden 1 132 ja aiemman vuoden elokuuhun nähden kasvanut 2 097:lla (9 %). Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 300, mikä on 72 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Kokeilualuekohtaiset tiedot työnhakijoista

Elokuun lopussa asiakasmääriltään suurin kokeilu sisältäen kaikki työnhakijat oli Helsingin kuntakokeilu (44 430 työnhakijaa), toiseksi suurin Pirkanmaan kuntakokeilu (26 748) ja kolmanneksi suurin Vantaa-Kerava kuntakokeilu (20 779). Työttömiä työnhakijoita oli eniten Helsingin kuntakokeilussa (29 330 työtöntä), Pirkanmaan kuntakokeilussa (14 317) ja Vantaa-Kerava kuntakokeilussa (12 583). Edeltävään kuuhun nähden työttömien ja lomautettujen määrä oli vähentynyt prosentuaalisesti eniten Rovaniemen seudun kuntakokeilussa (15 %). Työttömien ja lomautettujen osuus kaikista kokeilualueen työnhakijoista oli elokuun lopussa suurin Porvoon kuntakokeilussa (66,6 %) ja toiseksi suurin Helsingin kuntakokeilussa (66,0 %). Keskimäärin kaikissa kokeiluissa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 58 %. Koko maassa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 49 prosenttia.

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden ikäryhmät, sukupuoli ja kieliryhmät

Elokuun lopussa työttöminä oli 74 578 miestä ja 57 306 naista, jotka saivat palvelua kokeilukunnista. Työttömiä miesten määrä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 4523:lla ja naisten 8441:lla.

Elokuun lopussa Kuntakokeilussa asiakkaina oli 66 025 alle 30-vuotiasta työnhakijaa. Tämä oli 29,4 % kaikista kokeilujen piirissä olevista työnhakijoista. Alle 30- vuotiaiden asiakkaiden osuus oli suurin Oulun seudun kuntakokeilussa (40,9 %), Seinäjoki-Ilmajoki kuntakokeilussa (39,1 %) jaJyväskylän seudun kuntakokeilussa (37,3 %). Alle 30-vuotiaista työnhakijoista työttömiä oli 36 797. Heidän lukumääränsä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 7 106 hengellä (-16,2 %).

Yli 50-vuotiaita työnhakijoita oli elokuun lopussa kokeiluissa 55 696 eli 24,8 % prosenttia kaikista kokeiluasiakkaista. Yli 50-vuotiaiden työnhakijoiden osuus oli korkein Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (35,4 %) ja Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilussa (35,2 %). Yli 50-vuotiaista kokeiluasiakkaista työttömiä oli 37 628. Heidän lukumääränsä oli vähentynyt edeltävään kuuhun nähden 1082 hengellä (-2,8 %)

Vieraskielisiä työnhakijoita oli kokeiluissa elokuun lopussa 66 347. Tämä on noin 30 % kokeilujen kaikista työnhakija-asiakkaista. Vieraskielisten osuus kokeilun työnhakijoista oli suurin Espoon kuntakokeilussa (56 %), Vantaa-Kerava kuntakokeilussa (54 %) ja Helsingin kuntakokeilussa (43 %). Vieraskielisistä työttömiä oli 31 697. Heidän lukumääränsä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 3 856 hengellä (-11 %) ja aiemman vuoden elokuuhun nähden 2869 (-8,3 %).

Työvoimapalveluiden käyttö kokeiluissa

Elokuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluissa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 53 777 henkilöä. Palveluissa olevien määrä oli vähentynyt edeltävältä kuulta 4 340 asiakkaalla. Kuntakokeilualueiden aktivointiaste oli elokuun lopussa keskiarvoltaan 35,6 %. Viime vuoden elokuuhun nähden aktivointiaste oli kasvanut 3,2 %. Kuntakokeilujen yleisimmät käytetyt palvelut olivat omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella (14 817), palkkatuettu työ (14 137) ja kuntouttava työtoiminta (11 442).

Työllistetyt

Palkkatuilla ja valtiolle työllistettyjä sekä starttirahan saajia oli elokuun lopussa yhteensä 14 137 henkilöä, mikä on 833 henkilöä enemmän kuin kuukautta aiemmin ja 3035 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Palkkatuen käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin kuntakokeilussa (2318), Pirkanmaan kuntakokeilussa 2147 ja Turun seudun kuntakokeilussa (1349). Palkkatuen ja starttirahan osuus aktivointiasteeseen laskettavista työvoimapalveluista oli korkeinta Savonlinnan kuntakokeilussa (36,2 %) ja Kainuun seudun kuntakokeilussa (35,7 %).

Työvoimakoulutus 

Työvoimakoulutuksessa oli elokuun lopussa 8 631 opiskelijaa, mikä on 936 (-9,8 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuntakokeilujen asiakkaista työvoimakoulutuksen aloitti elokuun aikana 2 437 uutta oppilasta, mikä on 620 (-20,3 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Työvoimakoulutuksen suhteellinen osuus aktivointiasteeseen laskettavista työvoimapalveluista oli korkeinta Kuopion seudun kuntakokeilussa (23,7 %) ja Porin seudun kuntakokeilussa (21,8 %).

Omaehtoinen opiskelu

Omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella oli yhteensä 14 817 henkilöä, mikä on 868 vähemmän kuin vuosi sitten. Omaehtoisen opiskelun käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin kuntakokeilussa (3 894), Pirkanmaan kuntakokeilussa (1 960), Vantaa-Kerava kuntakokeilussa (1 924). Omaehtoisien opintojen määrä suhteessa aktivointiasteeseen laskettavista palveluista oli suhteellisesti suurinta Helsingin kuntakokeilussa (40,3 %) ja Vantaa-Kerava kuntakokeilussa (38,5 %).

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli elokuun lopussa 11 442 henkilöä eli 893 (8,5 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuntouttavan työtoiminnan käyttäjämäärät olivat suurimmat Pirkanmaan kuntakokeilu (4 069), Jyväskylän seudun kuntakokeilu (922), Helsingin kuntakokeilu (687). Kuntouttava työtoiminta muodosti merkittävimmän osuuden kaikista palveluista Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilussa (49,0 %), Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (43,1 %) ja Pirkanmaan kuntakokeilussa (41,9 %).

Työ- ja koulutuskokeilu

Työ- ja koulutuskokeiluissa oli elokuun lopussa yhteensä 3 214 henkilöä, joka on 371 enemmän kuin vuosi sitten. Työkokeilun suhteellinen osuus aktivointiasteeseen laskettavista työvoimapalveluista oli suurinta Lahden seudun kuntakokeilussa (25,0 %) ja Joensuun seudun kuntakokeilussa (27,0 %).

Rakenne- ja pitkäaikaistyöttömät

Elokuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaina oli 84 656 rakennetyöttömän kriteerit täyttävää työnhakijaa, mikä on 10 415 enemmän kuin edeltävänä vuonna. Näistä 58 338 oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli vähentynyt edeltävältä kuulta 1 447 henkilöllä (-2,4 %) ja kasvanut aiemmalta vuodelta 2 614 henkilöllä. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista kokeilujen työttömistä työnhakijoista oli 44 %. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli korkeinta Porvoon kuntakokeilussa (59,5 %), Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (55,2 %) ja Lahden seudun kuntakokeilussa (53,9 %). Volyymeiltaan eniten pitkäaikaistyöttömiä oli Helsingin kuntakokeilussa (14 125).

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden koulutusalat ja ammattiryhmät

Elokuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen piirissä työnhakijoiden yleisin koulutusaste oli Toinen aste (61 071). Toiseksi yleisin koulutusaste oli Perusaste (33 135). Yleisimmät yksittäiset tutkintonimikkeet olivat peruskoulu, ylioppilastutkinto ja majoitus- ja ravitsemusalan peruskoulutus.

Elokuun lopussa kuntakokeilujen asiakkaiden yleisin ammattiryhmä olivat ammatteihin luokittelemattomat työnhakijat (63 525, 27 %), palvelu- ja myyntityöntekijät (43 670, 19%) ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät (32 017, 14 %). Yksittäisistä ammattinimikkeistä yleisimmät olivat ilman ammattia olevat tai ammatti ei tiedossa (57 392), myyjät ja kauppiaat (11 512), Lähihoitajat tai terveydenhuollon työntekijät ja kodinhoitajat (7 357), rakennustyöntekijät (7 272). Työttömien yleisimmät ammattiryhmät olivat ei ammattia (32 891), myyjät ja kauppiaat (6 303) ja rakennustyöntekijät (4 216).

Uuden asiakaspalvelumallin alkuhaastatteluiden ja työnhakukeskusteluiden palvelukanavat

Elokuussa kuntakokeiluissa oleville työnhakijoille tehdyistä uuden asiakaspalvelumallin mukaisista alkuhaastatteluista, työnhakukeskusteluista ja täydentävistä työnhakukeskusteluista järjestettiin puhelimessa 59 %, lähipalveluna tai kasvotusten 40 % ja videoneuvotteluna noin 2 %. Suhteellisesti suurin osuus lähipalveluna järjestetyistä keskusteluista oli Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (77 %), Salon seudun kuntakokeilussa (67 %) ja Savonlinnan seudun kuntakokeilussa (58 %). Eniten puhelinpalveluna keskusteluita hoidettiin Espoon kuntakokeilussa (70 %) ja Oulun seudun kuntakokeilussa (69 %). Koko Suomessa alkuhaastatteluista ja työnhakukeskusteluista järjestettiin keskimäärin lähipalveluna 30 %, puhelinpalveluna 68 % ja videoneuvotteluna noin 2 %. 

Kuntakokeilujen seurannan tilastoliite, elokuu 2022

TEM
Sivun alkuun