Hyppää sisältöön
Media

Työllisyyden kuntakokeilujen tilastokatsaus heinäkuun 2022 lopulta

23.8.2022 15.11

Heinäkuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluista palvelua sai kaikkiaan 233 792 työnhakijaa, mikä on 1139 työnhakijaa (0,5 %) enemmän verrattuna aiempaan kuukauteen ja 6 750 (-2,8 %) vähemmän kuin edeltävän vuoden heinäkuussa. Työnhakijoista 148 628 (64 %) oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli kasvanut edeltävään kuuhun nähden 6 104 (4 %) ja vähentynyt 17 975 (-10,8 %) edelliseen vuoden heinäkuuhun nähden.

Kuntakokeiluissa olevista työttömistä työnhakijoista oli heinäkuussa kokoaikaisesti lomautettuja 3 780, mikä on 424 (12,63 %) lomautettua enemmän kuin kuukautta aikaisemmin. Edellisen vuoden heinäkuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni 5 489:lla (-59,2 %). Työllistymistä edistävissä palveluissa oli 15 236, koulutuksessa 25 790 ja työssä olevia 37 500, joista 26 168 oli töissä yleisillä työmarkkinoilla ja 11 332 työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntakokeilun järjestämillä palveluilla työllistettynä. Avoimilla työmarkkinoilla työssä olevien määrä oli vähentynyt edeltävään kuukauteen nähden 1 764 ja lisääntynyt aiemman vuoden heinäkuuhun nähden 6 195 (31 %). Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 325, mikä on 14 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Kokeilualuekohtaiset tiedot työnhakijoista

Heinäkuun lopussa asiakasmääriltään suurin kokeilu sisältäen kaikki työnhakijat oli Helsingin kuntakokeilu (45 901 työnhakijaa), toiseksi suurin Pirkanmaan kuntakokeilu (28 399) ja kolmanneksi suurin Vantaa-Kerava kuntakokeilu (21 210). Työttömiä työnhakijoita oli eniten Helsingin kuntakokeilussa (31 646 työtöntä), Pirkanmaan kuntakokeilussa (16 032) ja Vantaa-Kerava kuntakokeilussa (13 463). Edeltävään kuuhun nähden työttömien ja lomautettujen määrä oli noussut prosentuaalisesti eniten Ylivieskan seudun kuntakokeilussa (10,26 %). Työttömien ja lomautettujen osuus kaikista kokeilualueen työnhakijoista oli heinäkuun lopussa suurin Porvoon kuntakokeilussa (69,1 %) ja toiseksi suurin Helsingin kuntakokeilussa (68,9 %). Keskimäärin kaikissa kokeiluissa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 60,5 %. Koko maassa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 50,2 prosenttia.

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden ikäryhmät, sukupuoli ja kieliryhmät

Heinäkuun lopussa työttöminä oli 79 101 miestä ja 65 747 naista, jotka saivat palvelua kokeilukunnista. Työttömien miesten määrä oli kasvanut edeltävään kuuhun nähden 1 789 hengellä ja naisten 3 891 hengellä. 

Heinäkuun lopussa Kuntakokeilussa asiakkaina oli 73 140 alle 30-vuotiasta työnhakijaa. Tämä oli 31,3 % kaikista kokeilujen piirissä olevista työnhakijoista. Alle 30-vuotiaiden asiakkaiden osuus oli suurin Oulun seudun kuntakokeilussa (43,7 %), Seinäjoki-Ilmajoki kuntakokeilussa (40,8 %) ja Jyväskylän seudun kuntakokeilussa (39,9 %).  Alle 30-vuotiaista työnhakijoista työttömiä oli 43 903. Heidän lukumääränsä oli kasvanut edeltävään kuuhun nähden 1 721 hengellä (4,1 %).

Yli 50-vuotiaita työnhakijoita oli heinäkuun lopussa kokeiluissa 55 948 eli 23,9 % prosenttia kaikista kokeiluasiakkaista. Yli 50-vuotiaiden työnhakijoiden osuus oli korkein Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (35,3 %) ja Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilussa (34,0 %). Yli 50-vuotiaista kokeiluasiakkaista työttömiä oli 38 710. Heidän lukumääränsä oli kasvanut edeltävään kuuhun nähden 1122 hengellä (3,0 %)

Vieraskielisiä työnhakijoita oli kokeiluissa heinäkuun lopussa 67 569. Tämä on noin 29 % kokeilujen kaikista työnhakija-asiakkaista. Vieraskielisten osuus kokeilun työnhakijoista oli suurin Espoon kuntakokeilussa (55 %), Vantaa-Kerava kuntakokeilussa (53 %) ja Helsingin kuntakokeilussa (43 %). Vieraskielisistä työttömiä oli 35 553. Heidän lukumääränsä oli kasvanut edeltävään kuuhun nähden 1 984 hengellä (6 %) ja vähentynyt aiemman vuoden heinäkuuhun nähden 3367:lla (-8,7 %).

Työvoimapalveluiden käyttö kokeiluissa

Heinäkuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluissa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 57 456 henkilöä. Palveluissa olevien määrä oli vähentynyt edeltävältä kuulta 5 297 asiakkaalla. Kuntakokeilualueiden aktivointiaste oli heinäkuun lopussa keskiarvoltaan 31,0 %. Viime vuoden heinäkuuhun nähden aktivointiaste oli kasvanut 3,7 %. Kuntakokeilujen yleisimmät käytetyt palvelut olivat omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella (15 940), palkkatuettu työ (14 759) ja kuntouttava työtoiminta (12 039).

Työllistettyjen määrä

Palkkatuilla ja valtiolle työllistettyjä sekä starttirahan saajia oli heinäkuun lopussa yhteensä 14 376 henkilöä, mikä on 383 henkilöä vähemmän kuin kuukautta aiemmin ja 3 034 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Palkkatuen käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin kuntakokeilussa (2 205), Pirkanmaan kuntakokeilussa (2038) ja Turun seudun kuntakokeilussa (1 281). Palkkatuen ja starttirahan osuus aktivointiasteeseen laskettavista työvoimapalveluista oli korkeinta Savonlinnan kuntakokeilussa (37,3 %) ja Kainuun seudun kuntakokeilussa (36,9 %).

Työvoimakoulutuksessa olevien määrä

Työvoimakoulutuksessa oli heinäkuun lopussa 8 454 opiskelijaa, mikä on 892 vähemmän (-9,5 %) kuin vuotta aikaisemmin. Kuntakokeilujen asiakkaista työvoimakoulutuksen aloitti heinäkuun aikana 446 uutta oppilasta, mikä on 283 (173,6 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Työvoimakoulutuksen suhteellinen osuus aktivointiasteeseen laskettavista työvoimapalveluista oli korkeinta Espoon kuntakokeilussa (22,7 %) ja Kuopion seudun kuntakokeilussa (22,5 %).

Omaehtoinen opiskelu 

Omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella oli yhteensä 15 672 henkilöä, mikä on 95 vähemmän kuin vuosi sitten. Omaehtoisen opiskelun käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin kuntakokeilussa (3 572), Pirkanmaan kuntakokeilussa (1 884), Espoon kuntakokeilussa (1 850). Omaehtoisien opintojen määrä suhteessa aktivointiasteeseen laskettavista palveluista oli suhteellisesti suurinta Espoon kuntakokeilussa (45,3 %) ja Helsingin kuntakokeilussa (40,7 %). 

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli heinäkuun lopussa 11 361 henkilöä eli 860 (8,2 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuntouttavan työtoiminnan käyttäjämäärät olivat suurimmat Pirkanmaan kuntakokeilussa (3 956), Jyväskylän seudun kuntakokeilussa (789), Oulun seudun kuntakokeilussa (652).  Kuntouttava työtoiminta muodosti merkittävimmän osuuden kaikista palveluista Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilussa (45,3 %), Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (44,7 %) ja Pirkanmaan kuntakokeilussa (42,5 %).

Työ- ja koulutuskokeilu

Työ- ja koulutuskokeiluissa oli heinäkuun lopussa yhteensä 3 263 henkilöä joka on 249 enemmän kuin vuosi sitten. Työkokeilun suhteellinen osuus aktivointiasteeseen laskettavista työvoimapalveluista oli suurinta Lahden seudun kuntakokeilussa (24,8 %) ja Hämeenlinnan seudun kuntakokeilussa (24,7 %)

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden koulutusalat ja ammattiryhmät

Heinäkuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen piirissä työnhakijoiden yleisin koulutusaste Toinen aste (116 720). Toiseksi yleisin koulutusaste oli Perusaste (55 911). Yleisimmät yksittäiset tutkintonimikkeet olivat peruskoulu, ylioppilastutkinto ja majoitus- ja ravitsemusalan peruskoulutus.

Heinäkuun lopussa kuntakokeilujen asiakkaiden yleisin ammattiryhmä olivat ammatteihin luokittelemattomat työnhakijat (66 030, 28 %), palvelu- ja myyntityöntekijät (45 939, 19%) ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät (32 522, 14 %). Yksittäisistä ammattinimikkeistä yleisimmät olivat ilman ammattia olevat tai ammatti ei tiedossa (59 777), myyjät ja kauppiaat (11 698), rakennustyöntekijät (7 295), ravintola- ja suurtaloustyöntekijät (6 428) ja lastenhoitajat ja koulunkäyntiavustajat (6 340). Työttömien yleisimmät ammattiryhmät olivat ei ammattia (36 670), myyjät ja kauppiaat (6 703) ja rakennustyöntekijät (4 886). 

Rakenne- ja pitkäaikaistyöttömät kuntakokeiluissa

Heinäkuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaina oli 98 652 rakennetyöttömän kriteerit täyttävää työnhakijaa. Näistä 59 785 oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli lisääntynyt edeltävältä kuulta 651 henkilöllä (1,1 %) ja kasvanut aiemmalta vuodelta 2 614 henkilöllä. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista kokeilujen työttömistä työnhakijoista oli 41,27 %. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli korkeinta Porvoon kuntakokeilussa (56,6 %), Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (53,2 %) ja Lahden seudun kuntakokeilussa (51,5 %). Volyymeiltaan eniten pitkäaikaistyöttömiä oli Helsingin kuntakokeilu (14 456).

Uuden asiakaspalvelumallin alkuhaastatteluiden ja työnhakukeskusteluiden palvelukanavat

Heinäkuussa kuntakokeiluissa oleville työnhakijoille tehdyistä uuden asiakaspalvelumallin mukaisista alkuhaastatteluista, työnhakukeskusteluista ja täydentävistä työnhakukeskusteluista järjestettiin puhelimessa 33 %, lähipalveluna tai kasvotusten 66 % ja videoneuvotteluna 1 %. Suhteellisesti suurin osuus lähipalveluna järjestetyistä keskusteluista oli Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (72 %), Salon seudun kuntakokeilussa (57 %) ja Savonlinnan seudun kuntakokeilussa (54 %). Eniten puhelinpalveluna keskusteluita hoidettiin Espoon kuntakokeilussa (73 %) ja Turun seudun kuntakokeilussa (71 %). Koko Suomessa alkuhaastatteluista ja työnhakukeskusteluista järjestettiin keskimäärin lähipalveluna 22 %, puhelinpalveluna 76 % ja videoneuvotteluna 2 %.

Kuntakokeilujen seurannan tilastoliite, heinäkuu 2022

TEM
Sivun alkuun