Hyppää sisältöön
Media

Työllisyyden kuntakokeilujen tilastokatsaus huhtikuun 2021 lopulta

7.6.2021 14.54

Työllisyyden kuntakokeiluissa oli huhtikuun lopussa yhteensä 230 945 työnhakijaa, mikä on käytännössä sama määrä kuin maaliskuun lopussa. Työnhakijoista 158 634 eli 69 prosenttia oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden määrä oli edeltävään kuuhun nähden laskenut kokeiluissa 2 prosenttia. Kokeiluihin osallistuneissa kunnissa työttömien osuus työvoimasta oli yhteensä 12,8 prosenttia, mikä on 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin koko maan keskiarvo (12,1 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden määrät

Huhtikuun lopussa kuntakokeiluissa oli kaikkiaan 230 945 työnhakijaa, mikä oli noin 35 prosenttia kaikista maan työnhakijoista. Työnhakijoista oli työttömiä ja lomautettuja 157 501 eli 69 prosenttia. Tämä on 50 prosenttia kaikista koko maan työttömistä. Kuntakokeilujen vastuulla olevien työttömien määrä oli tippunut maaliskuuhun nähden 3517 henkilöllä (-2 %). Kuntakokeiluissa olevista työttömistä työnhakijoista oli huhtikuussa kokoaikaisesti lomautettuja 16 077, mikä on 2844 (-15 %) lomautettua vähemmän kuin kuukautta aikaisemmin. Työllistymistä edistävissä palveluissa oli 16 269, koulutuksessa 34 336 ja työssä olevia 19 072, joista 8845 oli töissä yleisillä työmarkkinoilla ja 10 227 työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntakokeilun järjestämillä palveluilla työllistettynä. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 286. 

Kokeilualuekohtaiset tiedot työnhakijoista

Huhtikuun lopussa asiakasmääriltään suurin kokeilu sisältäen kaikki työnhakijat oli Helsingin kokeilu (47 703 työnhakijaa), toiseksi suurin Pirkanmaan kokeilu (28 678) ja kolmanneksi suurin Vantaa-Keravan kokeilu (21 681). Työttömiä työnhakijoita oli eniten Helsingin kokeilussa (35 994 työtöntä), Pirkanmaan kokeilussa (18 009) ja Vantaa-Keravan kokeilussa (15 553). Maaliskuuhun nähden työttömien määrä oli tippunut prosentuaalisesti eniten Ylivieskan seudun kokeilussa (-8 %). Työttömien ja lomautettujen osuus kaikista kokeilualueen työnhakijoista oli huhtikuun lopussa suurin Helsingissä (75,5 %) ja toiseksi suurin Porvoon kokeilussa (72,7 %). Keskimäärin kaikissa kokeiluissa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 68,8 prosenttia. Koko maassa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 48,4 prosenttia.  

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden ikäryhmät, sukupuoli, kieliryhmät ja palvelutarve

Kuntakokeilujen kaikista työnhakijoista miehiä oli 127 387 ja naisia 103 558. Huhtikuun lopussa työttöminä oli 91 967 miestä ja 66 667 naista. Työttömien miesten määrä oli tippunut 2413 hengellä ja naisten 1104 hengellä. 

Huhtikuun lopussa kuntakokeilujen asiakkaina oli 82 300 alle 30-vuotiasta työnhakijaa. Tämä oli 36 prosenttia kaikista kokeilujen piirissä olevista työnhakijoista. Alle 30-vuotiaiden asiakkaiden osuus oli suurin Oulun seudun kokeilussa (45,5 %), Rovaniemen seudun kokeilussa (44,7 %) ja Jyväskylän seudun kokeilussa (44 %).  Alle 30-vuotiaista työnhakijoista työttömiä oli 55 872. Heidän lukumääränsä oli tippunut edeltävään kuuhun nähden 2527 hengellä (-4 %). 

Yli 50-vuotiaita työnhakijoita oli huhtikuun lopussa kokeiluissa 51 690 eli 22 prosenttia kaikista kokeiluasiakkaista. Yli 50-vuotiaiden työnhakijoiden osuus oli korkein Raasepori-Hangon kokeilussa (32,1 %) ja Savonlinnan sekä Jämsä-Keuruu-Saarijärven kokeilussa (31 %). Yli 50-vuotiaista kokeiluasiakkaista työttömiä oli 39 404. Heidän lukumääränsä oli tippunut maaliskuuhun nähden 180 hengellä (-0,5 %)

Vieraskielisiä työnhakijoita oli kokeiluissa huhtikuun lopussa 66 565. Tämä on noin 29 prosenttia kokeilujen kaikista työnhakija-asiakkaista. Vieraskielisten osuus kokeilun työnhakijoista oli suurin Espoon kokeilussa (52 %), Vantaa-Keravan kokeilussa (50 %) ja Helsingin kokeilussa (42 %). Vieraskielisistä työttömiä oli 38 332. Heidän lukumääränsä oli laskenut maaliskuuhun nähden 665 hengellä (-2 %).

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden koulutusalat ja ammattiryhmät

Huhtikuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluissa olevien kaikkien työnhakijoiden yleisin koulutusaste oli jokin toisen asteen tutkinto (48 %). Toiseksi yleisin oli perusasteen tutkinto (24 %). Yleisimmät yksittäiset tutkintonimikkeet olivat peruskoulu, ylioppilastutkinto ja majoitus- ja ravitsemusalan peruskoulutus. 

Huhtikuun lopussa kuntakokeilujen asiakkaiden yleisin ammattiryhmä olivat ammatteihin luokittelemattomat työnhakijat (61 892), palvelu- ja myyntityöntekijät (44 828) ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät (33 685). Yksittäisistä ammattinimikkeistä yleisimmät olivat ilman ammattia olevat tai ammatti ei tiedossa (55 821), myyjät ja kauppiaat (11 522) ja ravintola- ja suurtaloustyöntekijät (8091), rakennustyöntekijät (7978) ja koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat (6198).  

Rakenne- ja pitkäaikaistyöttömät kuntakokeiluissa

Huhtikuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaina oli 102 475 rakennetyöttömän kriteerit täyttävää työnhakijaa. Näistä 61 477 oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli kasvanut maaliskuulta 3149 henkilöllä. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista kokeilujen työttömistä työnhakijoista oli 39 prosenttia. 

Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli korkeinta Porvoon kokeilussa (48,3 %), Raasepori-Hangon kokeilussa (48 %) ja Lahden seudun kokeilussa (46,4 %). Volyymeiltaan eniten pitkäaikaistyöttömiä oli Helsingin kuntakokeilussa (16 125). 

Kuntakokeilujen käyttämät työvoimapalvelut

Huhtikuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluissa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 61 852 henkilöä. Palveluissa olevien määrä oli laskenut maaliskuulta 380 asiakkaalla. Kuntakokeiluasiakkaiden osalta aktivointiaste oli huhtikuun lopussa 28,1 prosenttia.

Kuntakokeilujen yleisimmät käytetyt palvelut olivat omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella (20137), työvoimakoulutus (13215) sekä kuntouttava työtoiminta (12549). Omaehtoisen opiskelun käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin (4568), Pirkanmaan (2435) ja Espoon (2131) kuntakokeiluissa. Työvoimakoulutuksen käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin (2333), Vantaa-Keravan (1401) ja Espoon (1325) kokeiluissa. Kuntouttavan työtoiminnan käyttäjämäärät olivat suurimmat Pirkanmaan (3864), Jyväskylän seudun (802) ja Vantaa-Keravan (703) kokeiluissa. Kuntouttava työtoiminta muodosti merkittävimmän osuuden kaikista palveluista Raahen seudun kokeilussa (55 %) ja Raasepori-Hangon kokeilussa (47 %).

TEM
Sivun alkuun