Hyppää sisältöön
Media

Työllisyyden kuntakokeilujen tilastokatsaus huhtikuun 2022 lopulta

30.5.2022 11.04

Huhtikuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluista palvelua sai kaikkiaan 230 900 työnhakijaa, mikä on 3 908 työnhakijaa (-1,7 %) vähemmän verrattuna aiempaan kuukauteen ja 45 (-0,02 %) vähemmän kuin edeltävän vuoden maaliskuuhun. Työnhakijoista 129 862 (56 %) oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli vähentynyt edeltävään kuuhun nähden 5 152 (-4 %) ja 28 772 (-18,1 %) edelliseen vuoden huhtikuuhun nähden.

Kuntakokeiluissa olevista työttömistä työnhakijoista oli huhtikuussa kokoaikaisesti lomautettuja 4 570, mikä on 1 330 (-22,5 %) lomautettua vähemmän kuin kuukautta aikaisemmin ja 11 507 (-71,6 %) vähemmän edellisen vuoden maaliskuuhun verrattuna.

Työllistymistä edistävissä palveluissa oli 17 105, koulutuksessa 33 455 ja työssä olevia 43 455, joista 31 956 oli töissä yleisillä työmarkkinoilla ja 11 499 työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntakokeilun järjestämillä palveluilla työllistettynä. Avoimilla työmarkkinoilla työssä olevien määrä oli kasvanut edeltävään kuukauteen nähden 690 ja aiemman vuoden huhtikuuhun nähden 23 111 (261 %). Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 457, mikä on 171 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Kokeilualuekohtaiset tiedot työnhakijoista

Huhtikuun lopussa asiakasmääriltään suurin kokeilu sisältäen kaikki työnhakijat oli Helsingin kuntakokeilu (44 736 työnhakijaa), toiseksi suurin Pirkanmaan kuntakokeilu (28 174) ja kolmanneksi suurin Vantaa-Kerava kuntakokeilu (21 301). Työttömiä työnhakijoita oli eniten Helsingin kuntakokeilussa (27 392 työtöntä), Pirkanmaan kuntakokeilussa (13 656) ja Vantaa-Kerava kuntakokeilussa (12 429). Työttömien ja lomautettujen osuus kaikista kokeilualueen työnhakijoista oli huhtikuun lopussa suurin Porvoon kuntakokeilussa (64,1 %) ja toiseksi suurin Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (61,8 %). Keskimäärin kaikissa kokeiluissa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 56,2 %. Koko maassa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 42 prosenttia. 

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden ikäryhmät, sukupuoli ja kieliryhmät

Työttömistä työnhakijoista oli miehiä 72 812 ja naisia 52 480. Edellisestä kuusta miesten työttömyys laski 2 396:lla ja naisten työttömyys 1 426:lla. Edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna miesten työttömyys väheni 3 187:lla (-2,5 %) ja naisten työttömyys kasvoi 3 142:lla (3,0 %).

Huhtikuun lopussa kuntakokeilussa asiakkaina oli 72 152 alle 30-vuotiasta työnhakijaa. Tämä oli 31,2 % kaikista kokeilujen piirissä olevista työnhakijoista. Alle 30-vuotiaiden asiakkaiden osuus oli suurin Oulun seudun kuntakokeilu (42,6 %), Seinäjoki-Ilmajoki kuntakokeilu (42,1 %) ja Jyväskylän seudun kuntakokeilu (39,6 %). Alle 30-vuotiaista työnhakijoista työttömiä oli 35 120. Heidän lukumääränsä oli vähentynyt edeltävään kuuhun nähden 1 812 hengellä (-4,9 %).

Yli 50-vuotiaita työnhakijoita oli huhtikuun lopussa kokeiluissa 55 347 eli 24,0 % prosenttia kaikista kokeiluasiakkaista. Yli 50-vuotiaiden työnhakijoiden osuus oli korkein Raasepori-Hanko kuntakokeilu (34,6 %) ja Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilu (32,5 %). Yli 50-vuotiaista kokeiluasiakkaista työttömiä oli 36 420. Heidän lukumääränsä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 530 hengellä (-1,4 %)

Vieraskielisiä työnhakijoita oli kokeiluissa huhtikuun lopussa 67 525. Tämä on noin 29 % kokeilujen kaikista työnhakija-asiakkaista. Vieraskielisten osuus kokeilun työnhakijoista oli suurin Espoon kuntakokeilu (55 %), Vantaa-Kerava kuntakokeilu (53 %) ja Helsingin kuntakokeilu (43 %). Vieraskielisistä työttömiä oli 28 648. Heidän lukumääränsä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 920 hengellä (-3 %) ja aiemman vuoden huhtikuuhun nähden 3898 (-12,0 %).

Työvoimapalveluiden käyttö kokeiluissa

Huhtikuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluissa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 64 075 henkilöä. Palveluissa olevien määrä oli noussut edeltävältä kuulta 964 asiakkaalla. Kuntakokeilualueiden aktivointiaste oli huhtikuun lopussa keskiarvoltaan 35,1 %. Viime vuoden huhtikuuhun nähden aktivointiaste oli kasvanut 5,0 prosenttia. Kuntakokeilujen yleisimmät käytetyt palvelut olivat omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella (19 950), palkkatuettu työ (13 803) ja kuntouttava työtoiminta (12 751). 

Työllistettyjen määrä

Palkkatuilla ja valtiolle työllistettyjä sekä starttirahan saajia oli huhtikuun lopussa yhteensä 13 803 henkilöä, mikä on 649 henkilöä enemmän kuin kuukautta aiemmin ja 3453 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Palkkatuen käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin kuntakokeilussa (2057), Pirkanmaan kuntakokeilussa 1929 ja Turun seudun kuntakokeilussa (1189). Palkkatuen ja starttirahan osuus aktivointiasteeseen laskettavista työvoimapalveluista oli korkeinta Savonlinnan kuntakokeilussa (31,0 %) ja Kainuun seudun kuntakokeilussa (30,4 %).

Työvoimakoulutuksessa olevien määrä

Työvoimakoulutuksessa oli huhtikuun lopussa 11 952 opiskelijaa, mikä on 1 263 (-9,6 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuntakokeilujen asiakkaista työvoimakoulutuksen aloitti huhtikuun aikana 2 183 uutta oppilasta, mikä on 172 (8,6 %) enemmän kuin vuosi sitten. Työvoimakoulutuksen suhteellinen osuus aktivointiasteeseen laskettavista työvoimapalveluista oli korkeinta Kuopion seudun kuntakokeilussa (26,0 %) ja Espoon kuntakokeilussa (24,7 %).

Omaehtoinen opiskelu väheni

Omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella oli yhteensä 19 950 henkilöä, mikä on 187 vähemmän kuin vuosi sitten. Omaehtoisen opiskelun käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin kuntakokeilussa (4550), Pirkanmaan kuntakokeilussa (2294, Espoon kuntakokeilussa (2258). Omaehtoisien opintojen määrä suhteessa aktivointiasteeseen laskettavista palveluista oli suhteellisesti suurinta Espoon kuntakokeilussa (45,8 %) ja Helsingin kuntakokeilussa (43,7 %). 

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli huhtikuun lopussa 12 751 henkilöä eli 202 (1,6 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuntouttavan työtoiminnan käyttäjämäärät olivat suurimmat Pirkanmaan kuntakokeilu (4 177), Jyväskylän seudun kuntakokeilu (925), Oulun seudun kuntakokeilu (716). Kuntouttava työtoiminta muodosti merkittävimmän osuuden kaikista palveluista Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilussa (50,3 %), Raahen seudun kuntakokeilussa (48,2 %), Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (46,7 %).

Kokeiluissa olevien määrä kasvoi

Työ- ja koulutuskokeiluissa oli huhtikuun lopussa yhteensä 4 297 henkilöä, joka on 397 enemmän kuin vuosi sitten. Työkokeilun suhteellinen osuus aktivointiasteeseen laskettavista työvoimapalveluista oli suurinta Lahden seudun kuntakokeilussa (28,6 %) ja Joensuun seudun kuntakokeilussa (30,4 %)

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden koulutusalat ja ammattiryhmät

Huhtikuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen piirissä työnhakijoiden yleisin koulutusaste oli toinen aste (112 445). Toiseksi yleisin koulutusaste oli perusaste (55 604). Yleisimmät yksittäiset tutkintonimikkeet olivat peruskoulu (43 548), ylioppilastutkinto (17 723) ja liiketalouden perustutkinto (6 714).

Huhtikuun lopussa kuntakokeilujen asiakkaiden yleisin ammattiryhmä olivat ammatteihin luokittelemattomat työnhakijat (63 114, 27 %), palvelu- ja myyntityöntekijät (43 600, 19 %) ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät (32 876, 14 %). Yksittäisistä ammattinimikkeistä yleisimmät olivat ilman ammattia olevat tai ammatti ei tiedossa (56 914), myyjät ja kauppiaat (11 519), rakennustyöntekijät (7 638), lähihoitajat (terveydenhuollon työntekijät, kodinhoitajat) (7 638) ravintola- ja suurtaloustyöntekijät (6 527) ja koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat (6 198). Työttömien yleisimmät ammattiryhmät olivat ei ammattia (30 776), myyjät ja kauppiaat (6 036) ja rakennustyöntekijät (4 247). 

Rakenne- ja pitkäaikaistyöttömät kuntakokeiluissa

Huhtikuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaina oli 94 879 rakennetyöttömän kriteerit täyttävää työnhakijaa. Näistä 58 946 oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli vähentynyt edeltävältä kuulta 1 996 henkilöllä (-3,3 %) ja kasvanut aiemmalta vuodelta 2 614 henkilöllä. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista kokeilujen työttömistä työnhakijoista oli 47 %. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli korkeinta Porvoon kuntakokeilussa (60,7 %), Lahden seudun kuntakokeilussa (55,9 %) ja Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (55,0 %). Volyymeiltaan eniten pitkäaikaistyöttömiä oli Helsingin kuntakokeilussa (14 433).

Kuntakokeilujen seurannan tilastoliite huhtikuu 2022

TEM
Sivun alkuun