Hyppää sisältöön
Media

Työllisyyden kuntakokeilujen tilastokatsaus joulukuun 2021 lopulta

2.2.2022 14.17

Joulukuun lopussa kuntakokeiluista palvelua sai kaikkiaan 234 180 työnhakijaa, mikä on 2,63 % enemmän verrattuna aiempaan kuukauteen. Työnhakijoista 143 600 (61 %) oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli kasvanut edeltävään kuuhun nähden 9 615 (7 %).

Kuntakokeiluissa olevista työttömistä työnhakijoista oli joulukuussa kokoaikaisesti lomautettuja 6 708, mikä on 1 284 (23,7 %) lomautettua enemmän kuin kuukautta aikaisemmin. Työllistymistä edistävissä palveluissa oli 14 597, koulutuksessa 31 481 ja työssä olevia 38 973, joista 27 991 oli töissä yleisillä työmarkkinoilla ja 10 982 työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntakokeilun järjestämillä palveluilla työllistettynä. Avoimilla työmarkkinoilla työssä olevien määrä oli kasvanut edeltävään kuukauteen nähden 670. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 407.

Kokeilualuekohtaiset tiedot työnhakijoista

Joulukuun lopussa asiakasmääriltään suurin kokeilu sisältäen kaikki työnhakijat oli Helsingin kuntakokeilu (46 115 työnhakijaa), toiseksi suurin Pirkanmaan kuntakokeilu (29 071) ja kolmanneksi suurin Vantaa-Kerava kuntakokeilu (22 269). Työttömiä työnhakijoita oli eniten Helsingin kuntakokeilu (28 781 työtöntä), Pirkanmaan kuntakokeilu (14 971) ja Vantaa-Keravan kuntakokeilu (13 053). Edeltävään kuuhun nähden työttömien ja lomautettujen määrä oli noussut prosentuaalisesti eniten Jämsä-Keuruu-Saarijärven kokeilussa (16 %). Työttömien ja lomautettujen osuus kaikista kokeilualueen työnhakijoista oli joulukuun lopussa suurin Porvoon kuntakokeilussa (69,5 %) ja toiseksi suurin Raasepori-Hangon kokeilussa (66,7 %). Keskimäärin kaikissa kokeiluissa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 61 prosenttia. Koko maassa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 48,2 prosenttia.

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden ikäryhmät, sukupuoli ja kieliryhmät

Joulukuun lopussa työttöminä oli 78 849 miestä ja 58 043 naista, jotka saivat palvelua kokeilukunnista. Työttömien miesten määrä oli kasvanut edeltävään kuuhun nähden 3596 hengellä ja naisten 2409 hengellä.

Joulukuun lopussa kuntakokeilujen asiakkaina oli 77 711 alle 30-vuotiasta työnhakijaa. Tämä oli 32,2 % kaikista kokeilujen piirissä olevista työnhakijoista. Alle 30-vuotiaiden asiakkaiden osuus oli suurin Seinäjoki-Ilmajoki kuntakokeilussa (44,4 %), Oulun seudun kuntakokeilussa (44 %) ja Jyväskylän seudun kuntakokeilussa (41,8 %).  Alle 30-vuotiaista työnhakijoista työttömiä oli 41 777. Heidän lukumääränsä oli kasvanut edeltävään kuuhun nähden 3 375 hengellä (10,8 %).

Yli 50-vuotiaita työnhakijoita oli joulukuun lopussa kokeiluissa 53 757 eli 23 % prosenttia kaikista kokeiluasiakkaista. Yli 50-vuotiaiden työnhakijoiden osuus oli korkein Raasepori-Hangon kokeilussa (32,9 %) ja Jämsä-Keuruu-Saarijärven kuntakokeilussa (32,1 %). Yli 50-vuotiaista kokeiluasiakkaista työttömiä oli 37 454. Heidän lukumääränsä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 2 193 hengellä (3,3 %)

Vieraskielisiä työnhakijoita oli kokeiluissa joulukuun lopussa 68 637. Tämä on noin 29 % kokeilujen kaikista työnhakija-asiakkaista. Vieraskielisten osuus kokeilun työnhakijoista oli suurin Espoon kokeilussa (54 %), Vantaa-Keravan kokeilussa (52 %) ja Helsingin kokeilussa (43 %). Vieraskielisistä työttömiä oli 32 415. Heidän lukumääränsä oli kasvanut edeltävään kuuhun nähden 2 193 hengellä (7 %).

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden koulutusalat ja ammattiryhmät

Joulukuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen piirissä työnhakijoiden yleisin koulutusaste oli jokin toisen asteen tutkinto (115 644). Toiseksi yleisin oli perusasteen tutkinto (56 466). Yleisimmät yksittäiset tutkintonimikkeet olivat peruskoulu, ylioppilastutkinto ja majoitus- ja ravitsemusalan ammatillinen koulutus. 

Joulukuun lopussa kuntakokeilujen asiakkaiden yleisin ammattiryhmä olivat ammatteihin luokittelemattomat työnhakijat (64 360, 27 %), palvelu- ja myyntityöntekijät (44 610, 19%) ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät (34 264, 15 %). Yksittäisistä ammattinimikkeistä yleisimmät olivat ilman ammattia olevat tai ammatti ei tiedossa (58 108), myyjät ja kauppiaat (11 578), rakennustyöntekijät (7 988), ravintola- ja suurtaloustyöntekijät (7 110) ja koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat (6 242). Työttömien yleisimmät ammattiryhmät olivat ei ammattia (34 162), myyjät ja kauppiaat (6 546) ja rakennustyöntekijät (4 647).

Rakenne- ja pitkäaikaistyöttömät kuntakokeiluissa

Joulukuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaina oli 100 005 rakennetyöttömän kriteerit täyttävää työnhakijaa. Näistä 63 323 oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli kasvanut edeltävältä kuulta 1 242 henkilöllä (2,0 %). Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista kokeilujen työttömistä työnhakijoista oli 46 %. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli korkeinta Helsingin kuntakokeilussa (56 %), Porvoon kuntakokeilussa (55 %) ja Lahden seudun kuntakokeilussa (55 %). Volyymeiltaan eniten pitkäaikaistyöttömiä oli Helsingin kuntakokeilussa (16 202).

TEM
Sivun alkuun