Hyppää sisältöön
Media

Työllisyyden kuntakokeilujen tilastokatsaus kesäkuun 2022 lopulta

19.8.2022 14.28

Kesäkuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluista palvelua sai kaikkiaan 232 653 työnhakijaa, mikä on 3491 työnhakijaa (1,5 %) enemmän verrattuna aiempaan kuukauteen ja 6 063 (-2,5 %) vähemmän kuin edeltävän vuoden kesäkuussa. Työnhakijoista 142 524 (61 %) oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli kasvanut edeltävään kuuhun nähden 11 499 (9 %) ja vähentynyt 20 955 (-12,8 %) edelliseen vuoden kesäkuuhun nähden.

Kuntakokeiluissa olevista työttömistä työnhakijoista oli kesäkuussa kokoaikaisesti lomautettuja 3 356, mikä on 208 (-5,84 %) lomautettua vähemmän kuin kuukautta aikaisemmin ja edellisen vuoden kesäkuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni 6 893:lla (-67,3 %). Työllistymistä edistävissä palveluissa oli 16 277, koulutuksessa 27 530 ja työssä olevia 39 726, joista 27 932 oli töissä yleisillä työmarkkinoilla ja 11 794 työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntakokeilun järjestämillä palveluilla työllistettynä. Avoimilla työmarkkinoilla työssä olevien määrä oli vähentynyt edeltävään kuukauteen nähden 2 327 ja lisääntynyt aiemman vuoden kesäkuuhun nähden 9 597 (52 %). Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 345, mikä on 11 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Kokeilualuekohtaiset tiedot työnhakijoista

Kesäkuun lopussa asiakasmääriltään suurin kokeilu sisältäen kaikki työnhakijat oli Helsingin kuntakokeilu (45 344 työnhakijaa), toiseksi suurin Pirkanmaan kuntakokeilu (28 395) ja kolmanneksi suurin Vantaa-Kerava kuntakokeilu (21 186). Työttömiä työnhakijoita oli eniten Helsingin kuntakokeilussa (30 322 työtöntä), Pirkanmaan kuntakokeilussa (15 379) ja Vantaa-Kerava kuntakokeilussa (13 128). Edeltävään kuuhun nähden työttömien ja lomautettujen määrä oli noussut prosentuaalisesti eniten Kokkolan seudun kuntakokeilussa (19,02 %). Työttömien ja lomautettujen osuus kaikista kokeilualueen työnhakijoista oli kesäkuun lopussa suurin Porvoon seudun kuntakokeilussa (67,7 %) ja toiseksi suurin Helsingin kuntakokeilussa (66,9 %). Keskimäärin kaikissa kokeiluissa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 61,3 %. Koko maassa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 55 prosenttia.

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden ikäryhmät, sukupuoli ja kieliryhmät

Kesäkuun lopussa työttöminä oli 77 312 miestä ja 61 856 naista, jotka saivat palvelua kokeilukunnista. Työttömien miesten määrä oli kasvanut edeltävään kuuhun nähden 3728 hengellä ja naisten 7979 hengellä. 

Kesäkuun lopussa kuntakokeilussa asiakkaina oli 73 489 alle 30-vuotiasta työnhakijaa. Tämä oli 31,6 % kaikista kokeilujen piirissä olevista työnhakijoista. Alle 30-vuotiaiden asiakkaiden osuus oli suurin Oulun seudun kuntakokeilussa (44,0 %), Seinäjoki-Ilmajoki kuntakokeilussa (41,8 %) ja Jyväskylän seudun kuntakokeilussa (40,3 %). Alle 30-vuotiaista työnhakijoista työttömiä oli 42 182. Heidän lukumääränsä oli kasvanut edeltävään kuuhun nähden 6 245 hengellä (17,4 %).

Yli 50-vuotiaita työnhakijoita oli kesäkuun lopussa kokeiluissa 55 429 eli 23,8 % prosenttia kaikista kokeiluasiakkaista. Yli 50-vuotiaiden työnhakijoiden osuus oli korkein Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (35,0 %) ja Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilussa (33,5 %). Yli 50-vuotiaista kokeiluasiakkaista työttömiä oli 37 588. Heidän lukumääränsä oli kasvanut edeltävään kuuhun nähden 1009 hengellä (2,8 %).

Vieraskielisiä työnhakijoita oli kokeiluissa kesäkuun lopussa 67 348. Tämä on noin 29 % kokeilujen kaikista työnhakija-asiakkaista. Vieraskielisten osuus kokeilun työnhakijoista oli suurin Espoon kuntakokeilussa (55 %), Vantaa-Kerava kuntakokeilussa (53 %) ja Helsingin kuntakokeilussa (43 %). Vieraskielisistä työttömiä oli 33 569. Heidän lukumääränsä oli kasvanut edeltävään kuuhun nähden 3 665 hengellä (12 %) ja vähentynyt aiemman vuoden kesäkuuhun nähden 3537 (-9,5 %).

Työvoimapalveluiden käyttö kokeiluissa

Kesäkuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluissa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 57 456 henkilöä. Palveluissa olevien määrä oli vähentynyt edeltävältä kuulta 5 297 asiakkaalla. Kuntakokeilualueiden aktivointiaste oli kesäkuun lopussa keskiarvoltaan 31,0 %. Viime vuoden kesäkuuhun nähden aktivointiaste oli kasvanut 3,7 %. Kuntakokeilujen yleisimmät käytetyt palvelut olivat omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella (15 940), palkkatuettu työ (14 759) ja kuntouttava työtoiminta (12 039).

Työllistettyjen määrä

Palkkatuilla ja valtiolle työllistettyjä sekä starttirahan saajia oli kesäkuun lopussa yhteensä 14 759 henkilöä, mikä on 316 henkilöä enemmän kuin kuukautta aiemmin ja 3273 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Palkkatuen käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin kuntakokeilussa (2232), Pirkanmaan kuntakokeilussa 2085 ja Turun seudun kuntakokeilussa (1291). Palkkatuen ja starttirahan osuus aktivointiasteeseen laskettavista työvoimapalveluista oli korkeinta Savonlinnan kuntakokeilussa (36,7 %) ja Kainuun seudun kuntakokeilussa (36,2 %).

Työvoimakoulutuksessa olevien määrä

Työvoimakoulutuksessa oli kesäkuun lopussa 9 480 opiskelijaa, mikä on 1 071 vähemmän (-10,2 %) kuin vuotta aikaisemmin. Kuntakokeilujen asiakkaista työvoimakoulutuksen aloitti kesäkuun aikana 833 uutta oppilasta, mikä on 90 (-9,8 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Työvoimakoulutuksen suhteellinen osuus aktivointiasteeseen laskettavista työvoimapalveluista oli korkeinta Espoon kuntakokeilussa (24,1 %) ja Kuopion seudun kuntakokeilussa (22,1 %).

Omaehtoinen opiskelu 

Omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella oli yhteensä 15 940 henkilöä, mikä on 184 vähemmän kuin vuosi sitten. Omaehtoisen opiskelun käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin kuntakokeilussa (3628), Pirkanmaan kuntakokeilussa (1896), Espoon kuntakokeilussa (1866). Omaehtoisien opintojen määrä suhteessa aktivointiasteeseen laskettavista palveluista oli suhteellisesti suurinta Espoon kuntakokeilussa (43,0 %) ja Helsingin kuntakokeilussa (39,7 %).

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli kesäkuun lopussa 12 039 henkilöä eli 702 (6,2 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuntouttavan työtoiminnan käyttäjämäärät olivat suurimmat Pirkanmaan kuntakokeilu (4 078), Jyväskylän seudun kuntakokeilu (819), Oulun seudun kuntakokeilu (654).  Kuntouttava työtoiminta muodosti merkittävimmän osuuden kaikista palveluista Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilussa (45,6 %), Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (44,6 %) ja Pirkanmaan kuntakokeilussa (42,1 %).

Työ- ja koulutuskokeilussa olevat

Työ- ja koulutuskokeiluissa oli kesäkuun lopussa yhteensä 3 835 henkilöä, joka on 260 enemmän kuin vuosi sitten. Työkokeilun suhteellinen osuus aktivointiasteeseen laskettavista työvoimapalveluista oli suurinta Lahden seudun kuntakokeilussa (24,1 %) ja Hämeenlinnan seudun kuntakokeilussa (26,9 %).

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden koulutusalat ja ammattiryhmät

Kesäkuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen piirissä työnhakijoiden yleisin koulutusaste Toinen aste (113 073). Toiseksi yleisin koulutusaste oli Perusaste (55 260). Yleisimmät yksittäiset tutkintonimikkeet olivat peruskoulu, ylioppilastutkinto ja majoitus- ja ravitsemusalan peruskoulutus.

Kesäkuun lopussa kuntakokeilujen asiakkaiden yleisin ammattiryhmä olivat ammatteihin luokittelemattomat työnhakijat (65 540, 28 %), palvelu- ja myyntityöntekijät (45 485, 19%) ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät (32 559, 14 %). Yksittäisistä ammattinimikkeistä yleisimmät olivat ilman ammattia olevat tai ammatti ei tiedossa (59 282), myyjät ja kauppiaat (11 656), rakennustyöntekijät (7 293), ravintola- ja suurtaloustyöntekijät (6 407) ja koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat (6287). Työttömien yleisimmät ammattiryhmät olivat ei ammattia (35 191), myyjät ja kauppiaat (6 538) ja rakennustyöntekijät (4 567). 

Rakenne- ja pitkäaikaistyöttömät kuntakokeiluissa

Kesäkuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaina oli 95 953 rakennetyöttömän kriteerit täyttävää työnhakijaa, mikä on 10 696 vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Näistä 59 134 oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli lisääntynyt edeltävältä kuulta 673 henkilöllä (1,2 %) ja kasvanut aiemmalta vuodelta 2 614 henkilöllä. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista kokeilujen työttömistä työnhakijoista oli 42,49 %. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli korkeinta Porvoon kuntakokeilu (57,6 %), Raasepori-Hanko kuntakokeilu (54,3 %) ja Lahden seudun kuntakokeilu (52,5 %). Volyymeiltaan eniten pitkäaikaistyöttömiä oli Helsingin kuntakokeilu (14 372).

Uuden asiakaspalvelumallin alkuhaastatteluiden ja työnhakukeskusteluiden palvelukanavat

Kesäkuussa 2022 kuntakokeiluissa oleville työnhakijoille tehdyistä uuden asiakaspalvelumallin mukaisista alkuhaastatteluista, työnhakukeskusteluista ja täydentävistä työnhakukeskusteluista järjestettiin puhelimessa 57 %, lähipalveluna tai kasvotusten 41 % ja videoneuvotteluna 2 %. Suhteellisesti suurin osuus lähipalveluna järjestetyistä keskusteluista oli Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (85 %), Salon seudun kuntakokeilussa (68 %) ja Savonlinnan seudun kuntakokeilussa (66 %). Eniten puhelinpalveluna keskusteluita hoidettiin Espoon kuntakokeilussa (73 %) ja Turun seudun kuntakokeilussa (71 %). Koko Suomessa alkuhaastatteluista ja työnhakukeskusteluista järjestettiin keskimäärin lähipalveluna 34 %, puhelinpalveluna 63 % ja videoneuvotteluna 3 %.

Kuntakokeilujen seurannan tilastoliite, kesäkuu 2022

TEM
Sivun alkuun