Hyppää sisältöön
Media

Työllisyyden kuntakokeilujen tilastokatsaus lokakuun 2022 lopulta

21.12.2022 17.43

Lokakuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluista palvelua sai kaikkiaan 218 646 työnhakijaa, mikä on 2290 työnhakijaa (-1,0 %) vähemmän verrattuna aiempaan kuukauteen ja 12 360 (-5,4 %) vähemmän kuin edeltävän vuoden lokakuussa. Työnhakijoista 129 506 (59 %) oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli vähentynyt edeltävään kuuhun nähden 2 181 (-2 %) työnhakijalla ja 9 535 (-6,9 %) työnhakijalla edellisen vuoden lokakuuhun nähden.

Kuntakokeiluissa olevista työttömistä työnhakijoista oli lokakuussa kokoaikaisesti lomautettuja 3 041, mikä on 138 (4,75 %) lomautettua enemmän kuin kuukautta aikaisemmin ja edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni 2 924:lla (-49,0 %). Työllistymistä edistävissä palveluissa oli 17 319, koulutuksessa 32 567 ja työssä olevia 32 891, joista 20 992 oli töissä yleisillä työmarkkinoilla ja 11 899 työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntakokeilun järjestämillä palveluilla työllistettynä. Avoimilla työmarkkinoilla työssä olevien määrä oli vähentynyt edeltävään kuukauteen nähden 1 710 ja aiemman vuoden lokakuuhun nähden 4 966 (-19 %). Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 358, mikä on 41 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Kokeilualuekohtaiset tiedot työnhakijoista

Lokakuun lopussa asiakasmääriltään suurin kokeilu sisältäen kaikki työnhakijat oli Helsingin kuntakokeilu (43 029 työnhakijaa), toiseksi suurin Pirkanmaan kuntakokeilu (25 729) ja kolmanneksi suurin Vantaa-Kerava kuntakokeilu (20 417). Työttömiä työnhakijoita oli eniten Helsingin kuntakokeilussa (27 943 työtöntä), Pirkanmaan kuntakokeilussa (13 643) ja Vantaa-Kerava kuntakokeilussa (12 046). Edeltävään kuuhun nähden työttömien ja lomautettujen määrä oli noussut prosentuaalisesti eniten Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (2,19 %). Työttömien ja lomautettujen osuus kaikista kokeilualueen työnhakijoista oli lokakuun lopussa suurin Etelä-Pohjanmaan seudun kuntakokeilussa (64,9 %) ja toiseksi suurin Porvoon kuntakokeilussa (63,9 %). Keskimäärin kaikissa kokeiluissa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 59,2 %. Koko maassa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 45 prosenttia.

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden ikäryhmät, sukupuoli ja kieliryhmät

Lokakuun lopussa työttöminä oli 72 655 miestä ja 53 810 naista, jotka saivat palvelua kokeilukunnista. Työttömiä miehiä oli edeltävään kuuhun nähden 915 vähemmän ja naisia 1404 vähemmän.

Lokakuun lopussa Kuntakokeilussa asiakkaina oli 61 578 alle 30-vuotiasta työnhakijaa. Tämä oli 28,2 % kaikista kokeilujen piirissä olevista työnhakijoista. Alle 30-vuotiaiden asiakkaiden osuus oli suurin Oulun seudun kuntakokeilussa (39,7 %), Seinäjoki-Ilmajoki kuntakokeilussa (38,6 %) ja Jyväskylän seudun kuntakokeilussa (35,8 %). Alle 30-vuotiaista työnhakijoista työttömiä oli 34 023. Heidän lukumääränsä oli vähentynyt edeltävään kuuhun nähden 1 172 hengellä (-3,3 %).

Yli 50-vuotiaita työnhakijoita oli lokakuun lopussa kokeiluissa 55 720, eli 25,5 % prosenttia kaikista kokeiluasiakkaista. Yli 50-vuotiaiden työnhakijoiden osuus oli korkein Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilussa (36,0 %) ja Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (35,2 %). Yli 50-vuotiaista kokeiluasiakkaista työttömiä oli 37 068. Heidän lukumääränsä oli vähentynyt edeltävään kuuhun nähden 278 hengellä (-0,7 %).

Vieraskielisiä työnhakijoita oli kokeiluissa lokakuun lopussa 65 244. Tämä on noin 30 % kokeilujen kaikista työnhakija-asiakkaista. Vieraskielisten osuus kokeilun työnhakijoista oli suurin Espoon kuntakokeilussa (56 %), Vantaa-Kerava kuntakokeilussa (53 %) ja Helsingin kuntakokeilussa (43 %). Vieraskielisistä työttömiä oli 29 724. Heidän lukumääränsä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 888 hengellä (-3 %) ja aiemman vuoden lokakuuhun nähden 1956 (-6,2 %).

Työvoimapalveluiden käyttö kokeiluissa

Lokakuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluissa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 59 310 henkilöä. Palveluissa olevien määrä oli kasvanut edeltävältä kuulta 2 114 asiakkaalla. Kuntakokeilualueiden aktivointiaste oli lokakuun lopussa keskiarvoltaan 35,7 %. Viime vuoden lokakuuhun nähden aktivointiaste oli kasvanut 3,1 %. Kuntakokeilujen yleisimmät käytetyt palvelut olivat omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella (16 059), palkkatuettu työ (14 928) ja kuntouttava työtoiminta (12 413).

Työllistettyjen määrä

Palkkatuilla ja valtiolle työllistettyjä sekä starttirahan saajia oli lokakuun lopussa yhteensä 14 928 henkilöä, mikä on enemmän 377 henkilöä enemmän kuin kuukautta aiemmin ja 3717 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Palkkatuen käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin kuntakokeilussa (2402), Pirkanmaan kuntakokeilussa 2329 ja Turun seudun kuntakokeilussa (1531). Palkkatuen ja starttirahan osuus aktivointiasteeseen laskettavista työvoimapalveluista oli korkeinta Savonlinnan kuntakokeilussa (34,9 %) ja Turun seudun kuntakokeilussa (32,7 %).

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksessa oli lokakuun lopussa 10 284 opiskelijaa, mikä on enemmän15 (0,1 %) kuin vuotta aikaisemmin. Kuntakokeilujen asiakkaista työvoimakoulutuksen aloitti lokakuun aikana 2 682 uutta oppilasta, mikä on 280 (11,7 %) enemmän kuin vuosi sitten. Työvoimakoulutuksen suhteellinen osuus aktivointiasteeseen laskettavista työvoimapalveluista oli korkeinta Kuopion seudun kuntakokeilussa (24,8 %) ja Rovaniemen seudun kuntakokeilussa (23,9 %).

Omaehtoinen opiskelu 

Omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella oli yhteensä 16 059 henkilöä, mikä on -1 059 vähemmän kuin vuosi sitten. Omaehtoisen opiskelun käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin kuntakokeilussa (4243), Vantaa-Kerava kuntakokeilussa (2117, Pirkanmaan kuntakokeilussa (2064). Omaehtoisien opintojen määrä suhteessa aktivointiasteeseen laskettavista palveluista oli suhteellisesti suurinta Helsingin kuntakokeilussa (40 %) ja Vantaa-Kerava kuntakokeilussa (38 %). 

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli lokakuun lopussa 12 413 henkilöä eli 951 (8,3 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuntouttavan työtoiminnan käyttäjämäärät olivat suurimmat Pirkanmaan kuntakokeilu (4 147), Jyväskylän seudun kuntakokeilu (1 087), Helsingin kuntakokeilu (804). Kuntouttava työtoiminta muodosti merkittävimmän osuuden kaikista palveluista Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilussa (47,6 %), E-Pohjanmaan seudun kuntakokeilussa (44,1 %) ja Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (43,3 %).

Työ- ja koulutuskokeilut

Työ- ja koulutuskokeiluissa oli lokakuun lopussa yhteensä 3 952 henkilöä, joka on 278 enemmän kuin vuosi sitten. Työkokeilun suhteellinen osuus aktivointiasteeseen laskettavista työvoimapalveluista oli suurinta Lahden seudun kuntakokeilussa (25,3 %) ja Joensuun seudun kuntakokeilussa (27,0 %)

Rakenne- ja pitkäaikaistyöttömät kuntakokeiluissa

Lokakuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaina oli 89 603 rakennetyöttömän kriteerit täyttävää työnhakijaa, mikä on 11 275 vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Näistä 56 016 oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli vähentynyt edeltävältä kuulta 1 172 henkilöllä (-2,0 %). Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista kokeilujen työttömistä työnhakijoista oli 44,2 %. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli korkeinta Porvoon kuntakokeilu (59,9 %), Lahden seudun kuntakokeilu (53,6 %) ja Raasepori-Hanko kuntakokeilu (52,2 %). Volyymeiltaan eniten pitkäaikaistyöttömiä oli Helsingin kuntakokeilu (13 624).

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden koulutusalat ja ammattiryhmät

Lokakuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen piirissä työnhakijoiden yleisin koulutusaste Toinen aste (104 001). Toiseksi yleisin koulutusaste oli Perusaste (52 985). Yleisimmät yksittäiset tutkintonimikkeet olivat peruskoulu, ylioppilastutkinto ja majoitus- ja ravitsemusalan peruskoulutus.

Lokakuun lopussa kuntakokeilujen asiakkaiden yleisin ammattiryhmä olivat ammatteihin luokittelemattomat työnhakijat (61 724, 27 %), palvelu- ja myyntityöntekijät (42 834, 19%) ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät (31 713, 14 %). Yksittäisistä ammattinimikkeistä yleisimmät olivat ilman ammattia olevat tai ammatti ei tiedossa (55 789), myyjät ja kauppiaat (11 351), rakennustyöntekijät (7 269), Lähihoitajat, terveydenhuollon työntekijät ja kodinhoitajat (7 123). Työttömien yleisimmät ammattiryhmät olivat ei ammattia (30 554), myyjät ja kauppiaat (6 089) ja rakennustyöntekijät (4 210). 

Uuden asiakaspalvelumallin alkuhaastatteluiden ja työnhakukeskusteluiden palvelukanavat

Lokakuussa kuntakokeiluissa oleville työnhakijoille tehdyistä uuden asiakaspalvelumallin mukaisista alkuhaastatteluista, työnhakukeskusteluista ja täydentävistä työnhakukeskusteluista järjestettiin puhelimessa 60 %, lähipalveluna tai kasvotusten 39 % ja videoneuvotteluna noin 1 %. Suhteellisesti suurin osuus lähipalveluna järjestetyistä keskusteluista oli Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (58 %), Ylivieskan seudun kuntakokeilussa (52 %) ja Savonlinnan seudun kuntakokeilussa (51 %). Eniten puhelinpalveluna keskusteluita hoidettiin Turun seudun kuntakokeilussa (80 %) ja Oulun seudun kuntakokeilussa (75 %). Koko Suomessa alkuhaastatteluista ja työnhakukeskusteluista järjestettiin keskimäärin lähipalveluna 27 %, puhelinpalveluna 71 % ja videoneuvotteluna noin 2 %. 

Kuntakokeilujen seurannan tilastoliite, lokakuu 2022

TEM
Sivun alkuun