Hyppää sisältöön
Media

Työllisyyden kuntakokeilujen tilastokatsaus maaliskuun 2022 lopulta

13.5.2022 10.21

Maaliskuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluista palvelua sai kaikkiaan 234 808 työnhakijaa, mikä on 3 169 (-1,3 %) vähemmän verrattuna aiempaan kuukauteen ja 2 830 (1,2 %) enemmän verrattuna edeltävän vuoden maaliskuuhun. Työnhakijoista 135 014 (57 %) oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli vähentynyt edeltävään kuuhun nähden 5 781 (-4 %) ja edellisen vuoden maaliskuuhun nähden 27 137 (-16,7 %).

Kuntakokeiluissa olevista työttömistä työnhakijoista oli maaliskuussa kokoaikaisesti lomautettuja 5 900, mikä on 1 890 (-24,2 %) vähemmän kuin kuukautta aikaisemmin ja 13 021 (-68,8 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Työllistymistä edistävissä palveluissa oli 16 810, koulutuksessa 34 079 ja työssä olevia 42 468, joista 31 266 oli töissä yleisillä työmarkkinoilla ja 11 202 työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntakokeilun järjestämillä palveluilla työllistettynä. Avoimilla työmarkkinoilla työssä olevien määrä oli kasvanut edeltävään kuukauteen nähden 1 513 ja aiemman vuoden maaliskuuhun nähden 25 376:lla (431 %). Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 508, mikä on 294 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Maaliskuun lopussa asiakasmääriltään suurin kokeilu sisältäen kaikki työnhakijat oli Helsingin kuntakokeilu (45 569 työnhakijaa), toiseksi suurin Pirkanmaan kuntakokeilu (28 893) ja kolmanneksi suurin Vantaa-Kerava kuntakokeilu (21 986). Työttömiä työnhakijoita oli eniten Helsingin kuntakokeilussa (28 809 työtöntä), Pirkanmaan kuntakokeilussa (14 226) ja Vantaa-Kerava kuntakokeilussa (13 112). Työttömien ja lomautettujen osuus kaikista kokeilualueen työnhakijoista oli maaliskuun lopussa suurin Etelä-Pohjanmaan seudun kuntakokeilussa (65,5 %) ja toiseksi suurin Helsingin kuntakokeilussa (63,2 %). Keskimäärin kaikissa kokeiluissa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 57,5 prosenttia. Koko maassa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 42 prosenttia. 

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden ikäryhmät, sukupuoli ja kieliryhmät

Maaliskuun lopussa työttöminä oli 75 208 miestä ja 53 906 naista, jotka saivat palvelua kokeilukunnista. Työttömien miesten määrä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 2002 hengellä ja naisten 1889 hengellä. Edellisvuoden maaliskuuhun verrattuna miesten työttömyys väheni 1 512:lla (-1,2 %) ja naisten työttömyys kasvoi 4 342:lla (4,2 %).

Maaliskuun lopussa kuntakokeilussa asiakkaina oli 74 870 alle 30-vuotiasta työnhakijaa. Tämä oli 31,9 % kaikista kokeilujen piirissä olevista työnhakijoista. Alle 30-vuotiaiden asiakkaiden osuus oli suurin Oulun seudun kuntakokeilu (43,1 %), Seinäjoki-Ilmajoki kuntakokeilu (42,8 %) ja Jyväskylän seudun kuntakokeilu (40,3 %). Alle 30-vuotiaista työnhakijoista työttömiä oli 36 932. Heidän lukumääränsä oli vähentynyt edeltävään kuuhun nähden 1 915 hengellä (-4,9 %).

Yli 50-vuotiaita työnhakijoita oli maaliskuun lopussa kokeiluissa 55 357 eli 23,6 % prosenttia kaikista kokeiluasiakkaista. Yli 50-vuotiaiden työnhakijoiden osuus oli korkeinta Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (34,3 %) ja Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilussa (32,4 %). Yli 50-vuotiaista kokeiluasiakkaista työttömiä oli 36 950. Heidän lukumääränsä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 581 hengellä (-1,5 %).

Vieraskielisiä työnhakijoita oli kokeiluissa maaliskuun lopussa 68 618. Tämä on noin 29 % kokeilujen kaikista työnhakija-asiakkaista. Vieraskielisten osuus kokeilun työnhakijoista oli suurin Espoon kuntakokeilu (55 %), Vantaa-Kerava kuntakokeilu (53 %) ja Helsingin kuntakokeilu (43 %). Vieraskielisistä työttömiä oli 29 568. Heidän lukumääränsä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 983 hengellä (-3 %) ja aiemman vuoden maaliskuuhun nähden 2815 (-8,7 %).

Työvoimapalveluiden käyttö kokeiluissa

Maaliskuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluissa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 62 527 henkilöä. Palveluissa olevien määrä oli noussut edeltävältä kuulta 1 815 asiakkaalla. Kuntakokeilualueiden aktivointiaste oli maaliskuun lopussa keskiarvoltaan 34,4 %. Viime vuoden maaliskuuhun nähden aktivointiaste oli kasvanut 4,2 %. Kuntakokeilujen yleisimmät käytetyt palvelut olivat omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella (19 796), palkkatuettu työ (13 041) ja kuntouttava työtoiminta (12 485). 

Työllistetyt

Palkkatuilla ja valtiolle työllistettyjä sekä starttirahan saajia oli maaliskuun lopussa yhteensä 13 041 henkilöä, mikä on 393 henkilöä enemmän kuin kuukautta aiemmin ja 3 272 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.  Palkkatuen käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin kuntakokeilussa (1972), Pirkanmaan kuntakokeilussa (1841) ja Turun seudun kuntakokeilussa (1144). Palkkatuen ja starttirahan osuus aktivointiasteeseen laskettavista työvoimapalveluista oli korkeinta Kainuun seudun kuntakokeilussa (29,9 %) ja Savonlinnan kuntakokeilussa (29,6 %).

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksessa oli maaliskuun lopussa 11 798 opiskelijaa, mikä on 1 647 (-12,2 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuntakokeilujen asiakkaista työvoimakoulutuksen aloitti maaliskuun aikana 2 525 uutta oppilasta, mikä on 261 (11,5 %) enemmän kuin vuosi sitten. Työvoimakoulutuksen suhteellinen osuus aktivointiasteeseen laskettavista työvoimapalveluista oli korkeinta Kuopion seudun kuntakokeilussa (26,2 %)  ja Porin seudun kuntakokeilussa (25,7 %).

Omaehtoinen opiskelu

Omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella oli yhteensä 19 796 henkilöä, mikä on 101 vähemmän kuin vuosi sitten. Omaehtoisen opiskelun käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin kuntakokeilussa (4 567), Pirkanmaan kuntakokeilussa (2 315), Espoon kuntakokeilussa (2 221). Omaehtoisien opintojen määrä suhteessa aktivointiasteeseen laskettavista palveluista oli suhteellisesti suurinta Espoon kuntakokeilussa (46,5 %) ja Helsingin kuntakokeilussa (44,9 %). 

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli maaliskuun lopussa 12 485 henkilöä eli 327 (-2,6 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuntouttavan työtoiminnan käyttäjämäärät olivat suurimmat Pirkanmaan kuntakokeilu (4 162), Jyväskylän seudun kuntakokeilu (922) ja Oulun seudun kuntakokeilu (698). Kuntouttava työtoiminta muodosti merkittävimmän osuuden kaikista palveluista Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilussa (51,2 %), Raahen seudun kuntakokeilussa (48,2 %), Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (44,4 %).

Työ- ja koulutuskokeilu

Työ- ja koulutuskokeiluissa oli maaliskuun lopussa yhteensä 4 156 henkilöä joka on 188 enemmän kuin vuosi sitten. Kokeilujen suhteellinen osuus aktivointiasteeseen laskettavista työvoimapalveluista oli suurinta Lahden seudun kuntakokeilussa (29,1 %) ja Kainuun seudun kuntakokeilussa (24,2 %).

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden koulutusalat ja ammattiryhmät

Maaliskuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen piirissä työnhakijoiden yleisin koulutusaste oli toinen aste (114 516). Toiseksi yleisin koulutusaste oli perusaste (56 336). Yleisimmät yksittäiset tutkintonimikkeet olivat peruskoulu, ylioppilastutkinto ja majoitus- ja ravitsemusalan peruskoulutus.

Maaliskuun lopussa kuntakokeilujen asiakkaiden yleisin ammattiryhmä olivat ammatteihin luokittelemattomat työnhakijat (64 039, 27 %), palvelu- ja myyntityöntekijät (44 401, 19%) ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät (33 735, 14 %). Yksittäisistä ammattinimikkeistä yleisimmät olivat ilman ammattia olevat tai ammatti ei tiedossa (57 778), myyjät ja kauppiaat (11 563), rakennustyöntekijät (7 971),  Lähihoitajat tai terveydenhuollon työntekijät (esim. kodinhoitajat) (7 133), ravintola- ja suurtaloustyöntekijät (6 889) ja koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat (6 274). Työttömien yleisimmät ammattiryhmät olivat ei ammattia (31 715), myyjät ja kauppiaat (6 148) ja rakennustyöntekijät (4 450). 

Rakenne- ja pitkäaikaistyöttömät kuntakokeiluissa

Maaliskuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaina oli 94 865 rakennetyöttömän kriteerit täyttävää työnhakijaa. Näistä 60 942 oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli vähentynyt edeltävältä kuulta 1 645 henkilöllä (-2,6 %) ja kasvanut aiemmalta vuodelta 2 614 henkilöllä. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista kokeilujen työttömistä työnhakijoista oli 47,2 %. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli korkeinta Porvoon kuntakokeilussa (59,3 %), Lahden seudun kuntakokeilussa (55,8 %) ja Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (55,3 %). Volyymeiltaan eniten pitkäaikaistyöttömiä oli Helsingin kuntakokeilussa (15 158).

Kuntakokeilujen seuranta – tilastoliite maaliskuu 2022

TEM
Sivun alkuun