Hyppää sisältöön
Media

Työllisyyden kuntakokeilujen tilastokatsaus marraskuun 2022 lopulta

21.12.2022 17.49

Marraskuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluista palvelua sai kaikkiaan 217 249 työnhakijaa, mikä on 1397 työnhakijaa (-0,6 %) vähemmän verrattuna aiempaan kuukauteen ja 12 903 (-5,6 %) vähemmän kuin edeltävän vuoden marraskuussa. Työnhakijoista 129 257 (59 %) oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli vähentynyt edeltävään kuuhun nähden 249 työnhakijalla ja 5 691 (-4,2 %) vähemmän edelliseen vuoden marraskuuhun nähden.

Kuntakokeiluissa olevista työttömistä työnhakijoista oli marraskuussa kokoaikaisesti lomautettuja 3 659, mikä on 618 (20 %) lomautettua enemmän kuin kuukautta aikaisemmin ja edellisen vuoden marraskuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni 1 803:lla (-33,0 %). Työllistymistä edistävissä palveluissa oli 17 858, koulutuksessa 32 474 ja työssä olevia 31 277, joista 19 605 oli töissä yleisillä työmarkkinoilla ja 11 672 työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntakokeilun järjestämillä palveluilla työllistettynä. Avoimilla työmarkkinoilla työssä olevien määrä oli vähentynyt edeltävään kuukauteen nähden 1 387 ja aiemman vuoden marraskuuhun nähden 7 976 (-29 %). Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 373, mikä on 5 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Kokeilualuekohtaiset tiedot työnhakijoista

Marraskuun lopussa asiakasmääriltään suurin kokeilu sisältäen kaikki työnhakijat oli Helsingin kuntakokeilu (42 797 työnhakijaa), toiseksi suurin Pirkanmaan kuntakokeilu (25 131) ja kolmanneksi suurin Vantaa-Kerava kuntakokeilu (20 204). Työttömiä työnhakijoita oli eniten Helsingin kuntakokeilussa (27 785 työtöntä), Pirkanmaan kuntakokeilussa (13 554) ja Vantaa-Kerava kuntakokeilussa (11 901). Edeltävään kuuhun nähden työttömien ja lomautettujen määrä oli noussut prosentuaalisesti eniten Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilussa (5,43 %). Työttömien ja lomautettujen osuus kaikista kokeilualueen työnhakijoista oli marraskuun lopussa suurin E-Pohjanmaan seudun kuntakokeilussa (65,3 %) ja toiseksi suurin Helsingin kuntakokeilussa (64,9 %). Keskimäärin kaikissa kokeiluissa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 59,5 %. Koko maassa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 49 prosenttia. 

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden ikäryhmät, sukupuoli ja kieliryhmät

Marraskuun lopussa työttöminä oli 72 688 miestä ja 52 910 naista, jotka saivat palvelua kokeilukunnista. Työttömiä miehiä oli edeltävään kuuhun nähden 33 enemmän ja naisia 900 vähemmän.

Marraskuun lopussa Kuntakokeilussa asiakkaina oli 60 478 alle 30-vuotiasta työnhakijaa. Tämä oli 27,8 % kaikista kokeilujen piirissä olevista työnhakijoista. Alle 30-vuotiaiden asiakkaiden osuus oli suurin Oulun seudun kuntakokeilussa (39,6 %), Seinäjoki-Ilmajoki kuntakokeilussa (38,1 %) ja Jyväskylän seudun kuntakokeilussa (35,5 %). Alle 30-vuotiaista työnhakijoista työttömiä oli 33 207. Heidän lukumääränsä oli vähentynyt edeltävään kuuhun nähden 816 hengellä (-2,4 %).

Yli 50-vuotiaita työnhakijoita oli marraskuun lopussa kokeiluissa 55 760, eli 25,7 % prosenttia kaikista kokeiluasiakkaista. Yli 50-vuotiaiden työnhakijoiden osuus oli korkein Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilussa (36,3 %) ja Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (35,1 %). Yli 50-vuotiaista kokeiluasiakkaista työttömiä oli 37 097. Heidän lukumääränsä oli vähentynyt edeltävään kuuhun nähden 29 hengellä (0,1 %)

Vieraskielisiä työnhakijoita oli kokeiluissa marraskuun lopussa 64 947. Tämä on noin 30 % kokeilujen kaikista työnhakija-asiakkaista. Vieraskielisten osuus kokeilun työnhakijoista oli suurin Espoon kuntakokeilussa (56 %), Vantaa-Kerava kuntakokeilussa (54 %) ja Helsingin kuntakokeilussa (44 %). Vieraskielisistä työttömiä oli 29 448. Heidän lukumääränsä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 276 hengellä (-1 %) ja aiemman vuoden marraskuuhun nähden 821 (-2,7 %).

Työvoimapalveluiden käyttö kokeiluissa

Marraskuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluissa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 60 104 henkilöä. Palveluissa olevien määrä oli vähentynyt edeltävältä kuulta 794 asiakkaalla. Kuntakokeilualueiden aktivointiaste oli marraskuun lopussa keskiarvoltaan 35,9 %. Viime vuoden marraskuuhun nähden aktivointiaste oli kasvanut 2,3 %. Kuntakokeilujen yleisimmät käytetyt palvelut olivat omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella (16 099), palkkatuettu työ (14 946) ja kuntouttava työtoiminta (12 650).

Työllistettyjen määrä

Palkkatuilla ja valtiolle työllistettyjä sekä starttirahan saajia oli marraskuun lopussa yhteensä 14 946 henkilöä, mikä on 18 henkilöä enemmän kuin kuukautta aiemmin ja 3665 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Palkkatuen käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin kuntakokeilussa (2409), Pirkanmaan kuntakokeilussa 2355 ja Turun seudun kuntakokeilussa (1613). Palkkatuen ja starttirahan osuus aktivointiasteeseen laskettavista työvoimapalveluista oli korkeinta Savonlinnan kuntakokeilussa (33,8 %) ja Turun seudun kuntakokeilussa (33,4 %).

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksessa oli marraskuun lopussa 10 468 opiskelijaa, mikä on -211 (-2,0 %) kuin vuotta aikaisemmin. Kuntakokeilujen asiakkaista työvoimakoulutuksen aloitti marraskuun aikana 1 787 uutta oppilasta, mikä on -40 (-2,2 %) enemmän kuin vuosi sitten. Työvoimakoulutuksen suhteellinen osuus aktivointiasteeseen laskettavista työvoimapalveluista oli korkeinta Kuopion seudun kuntakokeilussa (24,8 %) ja Rovaniemen seudun kuntakokeilussa (22,2 %).

Omaehtoinen opiskelu 

Omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella oli yhteensä 16 099 henkilöä, mikä on 1 136 vähemmän kuin vuosi sitten. Omaehtoisen opiskelun käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin kuntakokeilussa (4236), Vantaa-Kerava kuntakokeilussa (2169) sekä Pirkanmaan kuntakokeilussa (2064). Omaehtoisien opintojen määrä suhteessa aktivointiasteeseen laskettavista palveluista oli suhteellisesti suurinta Helsingin kuntakokeilussa (39,7 %) ja Vantaa-Kerava kuntakokeilussa (38,1 %). 

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli marraskuun lopussa 12 650 henkilöä eli 853 (7,2 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuntouttavan työtoiminnan käyttäjämäärät olivat suurimmat Pirkanmaan kuntakokeilu (4 218), Jyväskylän seudun kuntakokeilu (1 090), Helsingin kuntakokeilu (845).  Kuntouttava työtoiminta muodosti merkittävimmän osuuden kaikista palveluista Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilussa (48,1 %), Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (44,9 %) ja E-Pohjanmaan seudun kuntakokeilussa (44,2 %).

Työ- ja koulutuskokeilut

Työ- ja koulutuskokeiluissa oli marraskuun lopussa yhteensä 4 165 henkilöä, joka on 132 enemmän kuin vuosi sitten. Työkokeilun suhteellinen osuus aktivointiasteeseen laskettavista työvoimapalveluista oli suurinta Lahden seudun kuntakokeilussa (24,9 %) ja Joensuun seudun kuntakokeilussa (27,0 %).

Rakenne- ja pitkäaikaistyöttömät kuntakokeiluissa

Marraskuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaina oli 89 388 rakennetyöttömän kriteerit täyttävää työnhakijaa, mikä on 9 932 vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Näistä 55 327 oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli vähentynyt edeltävältä kuulta 690 henkilöllä (-1,2 %) ja vähentynyt aiemmalta vuodelta 7 022 henkilöllä. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista kokeilujen työttömistä työnhakijoista oli 45 %. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli korkeinta Porvoon kuntakokeilussa (58,7 %), Lahden seudun kuntakokeilussa (53,4 %) ja Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (51,9 %). Volyymeiltaan eniten pitkäaikaistyöttömiä oli Helsingin kuntakokeilussa (13 485).

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden koulutusalat ja ammattiryhmät

Marraskuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen piirissä työnhakijoiden yleisin koulutusaste oli toinen aste (110 261) ja toiseksi yleisin koulutusaste oli perusaste (54 625). Yleisimmät yksittäiset tutkintonimikkeet olivat peruskoulu, ylioppilastutkinto ja liiketalouden perustutkinto.

Marraskuun lopussa kuntakokeilujen asiakkaiden yleisin ammattiryhmä olivat ammatteihin luokittelemattomat työnhakijat (61 306, 27 %), palvelu- ja myyntityöntekijät (42 419, 19%) ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät (32 084, 14 %). Yksittäisistä ammattinimikkeistä yleisimmät olivat ilman ammattia olevat tai ammatti ei tiedossa (55 442), myyjät ja kauppiaat (11 250), rakennustyöntekijät (7 528) sekä lähihoitajat tai terveydenhuollon työntekijät ja kodinhoitajat (7 062). Työttömien yleisimmät ammattiryhmät olivat ei ammattia (30 029), myyjät ja kauppiaat (5 970) ja rakennustyöntekijät (4 359).

Uuden asiakaspalvelumallin alkuhaastatteluiden ja työnhakukeskusteluiden palvelukanavat

Marraskuussa kuntakokeiluissa oleville työnhakijoille tehdyistä uuden asiakaspalvelumallin mukaisista alkuhaastatteluista, työnhakukeskusteluista ja täydentävistä työnhakukeskusteluista järjestettiin puhelimessa 59 %, lähipalveluna tai kasvotusten 39 % ja videoneuvotteluna noin 1 %. Suhteellisesti suurin osuus lähipalveluna järjestetyistä keskusteluista oli Savonlinnan kuntakokeilussa (56 %). Eniten puhelinpalveluna keskusteluita hoidettiin Turun seudun kuntakokeilussa (79 %) ja Oulun seudun kuntakokeilussa (74 %) ja. Koko Suomessa alkuhaastatteluista ja työnhakukeskusteluista järjestettiin keskimäärin lähipalveluna 30 %, puhelinpalveluna 68 % ja videoneuvotteluna noin 2 %. 

Kuntakokeilujen seurannan tilastoliite, marraskuukuu 2022

TEM
Sivun alkuun