Hyppää sisältöön
Media

Työllisyyden kuntakokeilujen tilastokatsaus syyskuun 2022 lopulta

17.11.2022 15.41

Syyskuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluista palvelua sai kaikkiaan 220 936 työnhakijaa, mikä on 3378 työnhakijaa (-1,5 %) vähemmän verrattuna aiempaan kuukauteen ja 11 757 (-5,1 %) vähemmän kuin edeltävän vuoden syyskuussa. Työnhakijoista 131 687 (60 %) oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli kasvanut edeltävään kuuhun nähden 3 028 (-2 %) työnhakijalla ja vähentynyt 11 492 (-8,0 %) edelliseen vuoden syyskuuhun nähden.

Kuntakokeiluissa olevista työttömistä työnhakijoista oli syyskuussa kokoaikaisesti lomautettuja 2 903, mikä on 188 (-6,08 %) lomautettua vähemmän kuin kuukautta aikaisemmin ja edellisen vuoden syyskuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni 3 767:lla (-56,5 %). Työllistymistä edistävissä palveluissa oli 16 541, koulutuksessa 31 683 ja työssä olevia 34 670, joista 22 702 oli töissä yleisillä työmarkkinoilla ja 11 968 työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntakokeilun järjestämillä palveluilla työllistettynä. Avoimilla työmarkkinoilla työssä olevien määrä oli vähentynyt edeltävään kuukauteen nähden 2 334 ja aiemman vuoden syyskuuhun nähden 2 156 (-9 %). Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 316, mikä on 74 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Kokeilualuekohtaiset tiedot työnhakijoista

Syyskuun lopussa asiakasmääriltään suurin kokeilu sisältäen kaikki työnhakijat oli Helsingin kuntakokeilu (43 657 työnhakijaa), toiseksi suurin Pirkanmaan kuntakokeilu (26 236) ja kolmanneksi suurin Vantaa-Kerava kuntakokeilu (20 645). Työttömiä työnhakijoita oli eniten Helsingin kuntakokeilussa (28 547), Pirkanmaan kuntakokeilussa (13 990) ja Vantaa-Kerava kuntakokeilussa (12 313). Edeltävään kuuhun nähden työttömien ja lomautettujen määrä oli noussut prosentuaalisesti eniten Raahen seudun kuntakokeilussa (3,72 %). Työttömien ja lomautettujen osuus kaikista kokeilualueen työnhakijoista oli syyskuun lopussa suurin E-Pohjanmaan seudun kuntakokeilussa (65,7 %) ja toiseksi suurin Helsingin kuntakokeilussa (65,4 %). Keskimäärin kaikissa kokeiluissa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 59,6 %.

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden ikäryhmät, sukupuoli ja kieliryhmät

Syyskuun lopussa työttöminä oli 73 570 miestä ja 55 214 naista, jotka saivat palvelua kokeilukunnista. Työttömiä miehiä oli edeltävään kuuhun nähden 1008 vähemmän ja naisia 2092 vähemmän.

Syyskuun lopussa kuntakokeilussa asiakkaina oli 63 203 alle 30-vuotiasta työnhakijaa. Tämä oli 28,6 % kaikista kokeilujen piirissä olevista työnhakijoista. Alle 30-vuotiaiden asiakkaiden osuus oli suurin Oulun seudun kuntakokeilussa (40,0 %), Seinäjoki-Ilmajoki kuntakokeilussa (38,3 %) ja Jyväskylän seudun kuntakokeilussa (36,2 %). Alle 30-vuotiaista työnhakijoista työttömiä oli 35 195. Heidän lukumääränsä väheni edeltävään kuuhun nähden 1 602 hengellä (-4,4 %).

Yli 50-vuotiaita työnhakijoita oli syyskuun lopussa kokeiluissa 55 781 eli 25,2 % prosenttia kaikista kokeiluasiakkaista. Yli 50-vuotiaiden työnhakijoiden osuus oli korkein Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (35,4 %) ja Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilussa (35,4 %). Yli 50-vuotiaista kokeiluasiakkaista työttömiä oli 37 346. Heidän lukumääränsä oli vähentynyt edeltävään kuuhun nähden 282 hengellä (-0,7 %).

Vieraskielisiä työnhakijoita oli kokeiluissa syyskuun lopussa 65 894. Tämä on noin 30 % kokeilujen kaikista työnhakija-asiakkaista. Vieraskielisten osuus kokeilun työnhakijoista oli suurin Espoon kuntakokeilussa (56 %), Vantaa-Kerava kuntakokeilussa (54 %) ja Helsingin kuntakokeilussa (43 %). Vieraskielisistä työttömiä oli 30 612. Heidän lukumääränsä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 1 085 hengellä (-3 %) ja aiemman vuoden syyskuuhun nähden 2055 (-6,3 %).

Työvoimapalveluiden käyttö kokeiluissa

Syyskuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluissa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 57 203 henkilöä. Palveluissa olevien määrä oli kasvanut edeltävältä kuulta 3 428 asiakkaalla. Kuntakokeilualueiden aktivointiaste oli syyskuun lopussa keskiarvoltaan 34,7 %. Viime vuoden syyskuuhun nähden aktivointiaste oli kasvanut 2,9 %. Kuntakokeilujen yleisimmät käytetyt palvelut olivat omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella (15 786), palkkatuettu työ (14 558) ja kuntouttava työtoiminta (12 094). 

Työllistettyjen määrä

Palkkatuilla ja valtiolle työllistettyjä sekä starttirahan saajia oli syyskuun lopussa yhteensä 14 558 henkilöä, mikä on 423 henkilöä enemmän kuin kuukautta aiemmin ja 3437 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Palkkatuen käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin kuntakokeilussa (2393), Pirkanmaan kuntakokeilussa 2243 ja Turun seudun kuntakokeilussa (1430). Palkkatuen ja starttirahan osuus aktivointiasteeseen laskettavista työvoimapalveluista oli korkeinta Savonlinnan kuntakokeilussa (35,9 %) ja Kainuun seudun kuntakokeilussa (33,8 %).

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksessa oli syyskuun lopussa 9 454 opiskelijaa, mikä on 811 vähemmän (-7,9 %) kuin vuotta aikaisemmin. Kuntakokeilujen asiakkaista työvoimakoulutuksen aloitti syyskuun aikana 2 323 uutta oppilasta, mikä on 79 vähemmän (-3,3 %) kuin vuosi sitten. Työvoimakoulutuksen suhteellinen osuus aktivointiasteeseen laskettavista työvoimapalveluista oli korkeinta Kuopion seudun kuntakokeilussa (25,1 %)  ja Rovaniemen seudun kuntakokeilussa (22,4 %).

Omaehtoinen opiskelu

Omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella oli yhteensä 15 786 henkilöä, mikä on 1 114 vähemmän kuin vuosi sitten. Omaehtoisen opiskelun käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin kuntakokeilussa (4137), Vantaa-Kerava kuntakokeilussa (2072), Pirkanmaan kuntakokeilussa (2059). Omaehtoisien opintojen määrä suhteessa aktivointiasteeseen laskettavista palveluista oli suhteellisesti suurinta Helsingin kuntakokeilussa (40,5 %) ja Vantaa-Kerava kuntakokeilussa (38,3 %). 

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli syyskuun lopussa 12 094 henkilöä eli 1 013 (9,1 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuntouttavan työtoiminnan käyttäjämäärät olivat suurimmat Pirkanmaan kuntakokeilu (4 135), Jyväskylän seudun kuntakokeilu (1 038), Helsingin kuntakokeilu (745). Kuntouttava työtoiminta muodosti merkittävimmän osuuden kaikista palveluista Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilussa (48,8 %), E-Pohjanmaan seudun kuntakokeilussa (43,7 %) ja Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (41,6 %).

Työ- ja koulutuskokeilut

Työ- ja koulutuskokeiluissa oli syyskuun lopussa yhteensä 3 699 henkilöä, joka on 284 enemmän kuin vuosi sitten. Työkokeilun suhteellinen osuus aktivointiasteeseen laskettavista työvoimapalveluista oli suurinta Lahden seudun kuntakokeilussa (26,1 %) ja Kainuun seudun kuntakokeilussa (23,7 %).

Rakenne- ja pitkäaikaistyöttömät kuntakokeiluissa

Syyskuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaina oli 83 093 rakennetyöttömän kriteerit täyttävää työnhakijaa, mikä on 9 679 vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Näistä 57 188 oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli vähentynyt edeltävältä kuulta 1 150 henkilöllä (-2,0 %) ja kasvanut aiemman vuoden syyskuulta 2 614 henkilöllä. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista kokeilujen työttömistä työnhakijoista oli 44,41 %. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli korkeinta Porvoon kuntakokeilussa (58,7 %), Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (53,9 %) ja Lahden seudun kuntakokeilussa (53,9 %). Volyymeiltaan eniten pitkäaikaistyöttömiä oli Helsingin kuntakokeilussa (13 857).

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden koulutusalat ja ammattiryhmät

Syyskuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen piirissä työnhakijoiden yleisin koulutusaste oli Toinen aste (110 261) ja toiseksi yleisin koulutusaste oli perusaste (54 625). Yleisimmät yksittäiset tutkintonimikkeet olivat peruskoulu, ylioppilastutkinto ja liiketalouden perustutkinto.

Syyskuun lopussa kuntakokeilujen asiakkaiden yleisin ammattiryhmä olivat ammatteihin luokittelemattomat työnhakijat (62 390, 27 %), palvelu- ja myyntityöntekijät (43 161, 19%) ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät (31 791, 14 %). Yksittäisistä ammattinimikkeistä yleisimmät olivat ilman ammattia olevat tai ammatti ei tiedossa (56 379), myyjät ja kauppiaat (11 426), rakennustyöntekijät (7 239) sekä lähihoitajat tai terveydenhuollon työntekijät ja kodinhoitajat (7210). Työttömien yleisimmät ammattiryhmät olivat ei ammattia (31 547), myyjät ja kauppiaat (6 228) ja rakennustyöntekijät (4 191).

Uuden asiakaspalvelumallin alkuhaastatteluiden ja työnhakukeskusteluiden palvelukanavat

Syyskuussa kuntakokeiluissa oleville työnhakijoille tehdyistä uuden asiakaspalvelumallin mukaisista alkuhaastatteluista, työnhakukeskusteluista ja täydentävistä työnhakukeskusteluista järjestettiin puhelimessa 59 %, lähipalveluna tai kasvotusten 40 % ja videoneuvotteluna noin 1 %. Suhteellisesti suurin osuus lähipalveluna järjestetyistä keskusteluista oli Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (71 %), Salon seudun kuntakokeilussa (58 %) ja Savonlinnan seudun kuntakokeilussa (57 %). Eniten puhelinpalveluna keskusteluita hoidettiin Oulun seudun kuntakokeilussa (71 %) ja Turun seudun kuntakokeilussa (70 %) ja. Koko Suomessa alkuhaastatteluista ja työnhakukeskusteluista järjestettiin keskimäärin lähipalveluna 31 %, puhelinpalveluna 69 % ja videoneuvotteluna noin 1 %.

Kuntakokeilujen seurannan tilastoliite, syyskuu 2022

TEM
Sivun alkuun