Hyppää sisältöön
Media

Työllisyyden kuntakokeilujen tilastokatsaus tammikuun 2022 lopulta

8.3.2022 14.54

Tammikuun lopussa kuntakokeiluissa palvelua sai kaikkiaan 237 061 työnhakijaa, mikä on 1,2 prosenttia enemmän verrattuna aiempaan kuukauteen. Työnhakijoista 143 544 (61 %) oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli vähentynyt edeltävään kuuhun nähden 56 (-0 %).

Kuntakokeiluissa olevista työttömistä työnhakijoista oli tammikuussa kokoaikaisesti lomautettuja 8 934, mikä on 2 226 (33,1 %) lomautettua enemmän kuin kuukautta aikaisemmin. Työllistymistä edistävissä palveluissa oli 15 341, koulutuksessa 33 285 ja työssä olevia 38 957, joista 27 953 oli töissä yleisillä työmarkkinoilla ja 11 004 työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntakokeilun järjestämillä palveluilla työllistettynä. Avoimilla työmarkkinoilla työssä olevien määrä oli vähentynyt edeltävään kuukauteen nähden 38. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 563.

Kokeilualuekohtaiset tiedot työnhakijoista

Tammikuun lopussa asiakasmääriltään suurin kokeilu sisältäen kaikki työnhakijat oli Helsingin kuntakokeilu (47 307 työnhakijaa), toiseksi suurin Pirkanmaan kuntakokeilu (29 453) ja kolmanneksi suurin Vantaa-Kerava kuntakokeilu (22 590). Työttömiä työnhakijoita oli eniten Helsingin kuntakokeilussa (31 163 työtöntä), Pirkanmaan kuntakokeilussa (15 722) ja Vantaa-Kerava kuntakokeilussa (14 269). Edeltävään kuuhun nähden työttömien ja lomautettujen määrä oli noussut prosentuaalisesti eniten Mikkelin seudun kuntakokeilussa (3 %). Työttömien ja lomautettujen osuus kaikista kokeilualueen työnhakijoista oli tammikuun lopussa suurin Porvoon kuntakokeilussa (68,7 %) ja toiseksi suurin Helsingin kuntakokeilussa (65,9 %). Keskimäärin kaikissa kokeiluissa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 60,6 %. Koko maassa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 48,5 prosenttia. 

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden ikäryhmät, sukupuoli ja kieliryhmät

Tammikuun lopussa työttöminä oli 77 871 miestä ja 56 739 naista, jotka saivat palvelua kokeilukunnista. Työttömien miesten määrä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden -978 hengellä ja naisten -1304 hengellä.

Tammikuun lopussa kuntakokeilussa asiakkaina oli 78 153 alle 30-vuotiasta työnhakijaa. Tämä oli 33,0 % kaikista kokeilujen piirissä olevista työnhakijoista. Alle 30-vuotiaiden asiakkaiden osuus oli suurin Seinäjoki-Ilmajoki kuntakokeilussa (44,3 %), Oulun seudun kuntakokeilussa (43,5 %) ja Ylivieskan seudun kuntakokeilussa (41,3 %). Alle 30-vuotiaista työnhakijoista työttömiä oli 40 245. Heidän lukumääränsä oli vähentynyt edeltävään kuuhun nähden 442 hengellä (-3,7 %).

Yli 50-vuotiaita työnhakijoita oli tammikuun lopussa kokeiluissa 54 469 eli 23,0 % prosenttia kaikista kokeiluasiakkaista. Yli 50-vuotiaiden työnhakijoiden osuus oli korkein Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilussa (32,6 %) ja Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (32,4 %). Yli 50-vuotiaista kokeiluasiakkaista työttömiä oli 37 419. Heidän lukumääränsä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 35 hengellä (-0,1 %)

Vieraskielisiä työnhakijoita oli kokeiluissa tammikuun lopussa 69 456. Tämä on noin 29 % kokeilujen kaikista työnhakija-asiakkaista. Vieraskielisten osuus kokeilun työnhakijoista oli suurin Espoon kuntakokeilussa (54 %), Vantaa-Kerava kuntakokeilussa (52 %) ja Helsingin kuntakokeilussa (43 %). Vieraskielisistä työttömiä oli 31 153. Heidän lukumääränsä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 1 262 hengellä (-4 %).

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden koulutusalat ja ammattiryhmät

Tammikuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen piirissä työnhakijoiden yleisin koulutusaste oli toinen aste (115 939). Toiseksi yleisin koulutusaste oli perusaste (56 262). Yleisimmät yksittäiset tutkintonimikkeet olivat peruskoulu, ylioppilastutkinto ja majoitus- ja ravitsemusalan peruskoulutus.

Tammikuun lopussa kuntakokeilujen asiakkaiden yleisin ammattiryhmä olivat ammatteihin luokittelemattomat työnhakijat (64 874, 27 %), palvelu- ja myyntityöntekijät (46 136, 19 %) ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät (34 274, 14 %). Yksittäisistä ammattinimikkeistä yleisimmät olivat ilman ammattia olevat tai ammatti ei tiedossa (58 624), myyjät ja kauppiaat (11 690), rakennustyöntekijät (8 055), ravintola- ja suurtaloustyöntekijät (7 731) ja koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat (6 312). Työttömien yleisimmät ammattiryhmät olivat ei ammattia (33 315), myyjät ja kauppiaat (6 509) ja rakennustyöntekijät (4 617). 

Rakenne- ja pitkäaikaistyöttömät kuntakokeiluissa

Tammikuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaina oli 80 041 rakennetyöttömän kriteerit täyttävää työnhakijaa. Näistä 62 941 oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli vähentynyt edeltävältä kuulta 382 henkilöllä (-0,6 %). Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista kokeilujen työttömistä työnhakijoista oli 46,7 %. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli korkeinta Porvoon kuntakokeilussa (56,4 %), Helsingin kuntakokeilussa (55,7 %) ja Lahden seudun kuntakokeilussa (55,5 %). Volyymeiltaan eniten pitkäaikaistyöttömiä oli Helsingin kuntakokeilussa (16 003).

Työvoimapalveluiden käyttö kokeiluissa

Tammikuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluissa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 54 475 henkilöä. Palveluissa olevien määrä oli noussut edeltävältä kuulta 2 860 asiakkaalla. Kuntakokeilualueiden aktivointiaste oli tammikuun lopussa keskiarvoltaan 31,7 %.

Kuntakokeilujen yleisimmät käytetyt palvelut olivat omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella (16 954), palkkatuettu työ (11 633) kuntouttava työtoiminta (11 387). Omaehtoisen opiskelun käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin (4 325), Pirkanmaan (2 220) ja Vantaa-Keravan kuntakokeilussa (1 985). Palkkatuen käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin kuntakokeilussa (1 862), Pirkanmaan kuntakokeilussa (1 753) ja Turun seudun kuntakokeilussa (1 067). Kuntouttavan työtoiminnan käyttäjämäärät olivat suurimmat Pirkanmaan (3 926), Jyväskylän seudun (856) ja Oulun seudun (655) kokeiluissa. Kuntouttava työtoiminta muodosti merkittävimmän osuuden kaikista palveluista Jämsä-Keuruu-Saarijärven (51 %), Raahen seudun (50 %) sekä Raasepori-Hangon kuntakokeiluissa (44 %).

TEM
Sivun alkuun