Hyppää sisältöön
Media

Työllisyyden kuntakokeilujen tilastokatsaus toukokuun 2022 lopulta

4.7.2022 15.26

Toukokuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluista palvelua sai kaikkiaan 229 162 työnhakijaa, mikä on 1738 työnhakijaa (-0,8 %)  vähemmän verrattuna aiempaan kuukauteen ja 2 913 (-1,26 %) vähemmän edeltävän vuoden toukokuuhun. Työnhakijoista 131 025 (57 %) oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli kasvanut edeltävään kuuhun nähden 1 163 (1 %) ja vähentynyt 23 495 (-15,2 %) edelliseen vuoden toukokuuhun nähden.

Kuntakokeiluissa olevista työttömistä työnhakijoista oli toukokuussa kokoaikaisesti lomautettuja 3 564, mikä on 1 006 (-22 %) lomautettua vähemmän kuin kuukautta aikaisemmin ja viime vuoteen verrattuna kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni  8 907:lla (-71,4 %).

Työllistymistä edistävissä palveluissa oli 17 256, koulutuksessa 32 111 ja työssä olevia 42 126, joista 30 259 oli töissä yleisillä työmarkkinoilla ja 11 867 työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntakokeilun järjestämillä palveluilla työllistettynä. Avoimilla työmarkkinoilla työssä olevien määrä oli vähentynyt edeltävään kuukauteen nähden 1 697 ja aiemman vuoden toukokuuhun nähden lisääntynyt 15 603 (106 %) työnhakijalla. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 390, mikä on 31 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Kokeilualuekohtaiset tiedot työnhakijoista

Toukokuun lopussa asiakasmääriltään suurin kokeilu sisältäen kaikki työnhakijat oli Helsingin kuntakokeilu (44 679 työnhakijaa), toiseksi suurin Pirkanmaan kuntakokeilu (27 895) ja kolmanneksi suurin Vantaa-Kerava kuntakokeilu (21 130). Työttömiä työnhakijoita oli eniten Helsingin kuntakokeilussa (28 297 työtöntä), Pirkanmaan kuntakokeilussa (13 781) ja Vantaa-Kerava kuntakokeilussa (12 467). Edeltävään kuuhun nähden työttömien ja lomautettujen määrä oli noussut prosentuaalisesti eniten Salon seudun kuntakokeilussa (4 %).

Työttömien ja lomautettujen osuus kaikista kokeilualueen työnhakijoista oli toukokuun lopussa suurin Porvoon kuntakokeilussa (64,1 %) ja toiseksi suurin Helsingin kuntakokeilussa (63,3 %). Keskimäärin kaikissa kokeiluissa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 57,2 %. Koko maassa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 44 prosenttia.  

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden ikäryhmät, sukupuoli ja kieliryhmät

Toukokuun lopussa työttöminä oli 73 584 miestä ja 53 877 naista, jotka saivat palvelua kokeilukunnista. Työttömien miesten määrä oli kasvanut edeltävään kuuhun nähden 772 hengellä ja naisten 1397 hengellä. 

Toukokuun lopussa Kuntakokeilussa asiakkaina oli 70 878 alle 30-vuotiasta työnhakijaa. Tämä oli 30,9 % kaikista kokeilujen piirissä olevista työnhakijoista. Alle 30-vuotiaiden asiakkaiden osuus oli suurin Oulun seudun kuntakokeilussa (42,5 %), Seinäjoki-Ilmajoki kuntakokeilussa (41,5 %) ja Jyväskylän seudun kuntakokeilussa (39,3 %).  Alle 30-vuotiaista työnhakijoista työttömiä oli 35 937. Heidän lukumääränsä oli kasvanut edeltävään kuuhun nähden 817 hengellä (2,3 %).

Yli 50-vuotiaita työnhakijoita oli toukokuun lopussa kokeiluissa 55 255 eli 24,1 % prosenttia kaikista kokeiluasiakkaista. Yli 50-vuotiaiden työnhakijoiden osuus oli korkein Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (34,8 %) ja Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilussa (33,4 %). Yli 50-vuotiaista kokeiluasiakkaista työttömiä oli 36 579. Heidän lukumääränsä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 159 hengellä (0,4 %)

Vieraskielisiä työnhakijoita oli kokeiluissa toukokuun lopussa 67 090. Tämä on noin 29 % kokeilujen kaikista työnhakija-asiakkaista. Vieraskielisten osuus kokeilun työnhakijoista oli suurin Espoon kuntakokeilu (55 %), Vantaa-Kerava kuntakokeilu (53 %) ja Helsingin kuntakokeilu (43 %). Vieraskielisistä työttömiä oli 29 904. Heidän lukumääränsä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 1 256 hengellä (4 %) ja aiemman vuoden maaliskuuhun nähden 3449 (-10,3 %).

Työttömistä työnhakijoista oli miehiä 72 812 ja naisia 52 480. Edellisestä kuusta miesten työttömyys laski 2 396:lla ja naisten työttömyys 1 426:lla. Edellisvuoden toukokuuhun verrattuna miesten työttömyys väheni 3 187:lla (-2,5 %) ja naisten työttömyys kasvoi 3 142:lla (3,0 %).

Työvoimapalveluiden käyttö kokeiluissa

Toukokuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluissa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 62 753 henkilöä. Palveluissa olevien määrä oli laskenut edeltävältä kuulta -1 322 asiakkaalla. Kuntakokeilualueiden aktivointiaste oli toukokuun lopussa keskiarvoltaan 34,8 %. Viime vuoden toukokuuhun nähden aktivointiaste oli kasvanut 4,4 %. Kuntakokeilujen yleisimmät käytetyt palvelut olivat omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella (18 660), palkkatuettu työ (14 443) ja kuntouttava työtoiminta (12 693).

Työllistettyjen määrä

Palkkatuilla ja valtiolle työllistettyjä sekä starttirahan saajia oli toukokuun lopussa yhteensä 14 443 henkilöä, mikä on 640 henkilöä enemmän kuin kuukautta aiemmin ja 3294 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Palkkatuen käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin kuntakokeilussa (2138), Pirkanmaan kuntakokeilussa (2000) ja Turun seudun kuntakokeilussa (1239). Palkkatuen ja starttirahan osuus aktivointiasteeseen laskettavista työvoimapalveluista oli korkeinta Savonlinnan kuntakokeilussa (35,2 %) ja Kainuun seudun kuntakokeilussa (32,6 %).

Työvoimakoulutuksessa olevien määrä

Työvoimakoulutuksessa oli toukokuun lopussa 11 192 opiskelijaa, mikä on 1 360 vähemmän (-10,8 %) kuin vuotta aikaisemmin. Kuntakokeilujen asiakkaista työvoimakoulutuksen aloitti toukokuun aikana 1 816 uutta oppilasta, mikä on 222 (-10,9 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Työvoimakoulutuksen suhteellinen osuus aktivointiasteeseen laskettavista työvoimapalveluista oli korkeinta Espoon kuntakokeilussa (24,7 %) ja Kuopion seudun kuntakokeilussa (24,6 %).

Omaehtoinen opiskelu 

Omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella oli yhteensä 18 660 henkilöä, mikä on 48 enemmän kuin vuosi sitten. Omaehtoisen opiskelun käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin kuntakokeilussa (4289), Pirkanmaan kuntakokeilussa (2254), Espoon kuntakokeilussa (2178). Omaehtoisien opintojen määrä suhteessa aktivointiasteeseen laskettavista palveluista oli suhteellisesti suurinta Espoon kuntakokeilussa (45,0 %) ja Helsingin kuntakokeilussa (42,3 %).

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli toukokuun lopussa 12 693 henkilöä eli 556 (4,6 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuntouttavan työtoiminnan käyttäjämäärät olivat suurimmat Pirkanmaan kuntakokeilussa (4 199), Jyväskylän seudun kuntakokeilussa (887), Oulun seudun kuntakokeilussa (714).  Kuntouttava työtoiminta muodosti merkittävimmän osuuden kaikista palveluista Jämsä-Keuruu-Saarijärvi kuntakokeilussa (49,0 %), Raahen seudun kuntakokeilussa (46,3 %) sekä Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (44,4 %).

Työ- ja koulutuskokeilussa olevat

Työ- ja koulutuskokeiluissa oli toukokuun lopussa yhteensä 4 371 henkilöä joka on 509 enemmän kuin vuosi sitten. Työkokeilun suhteellinen osuus aktivointiasteeseen laskettavista työvoimapalveluista oli suurinta Lahden seudun kuntakokeilussa (25,2 %) ja Hämeenlinnan seudun kuntakokeilussa (30 %)

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden koulutusalat ja ammattiryhmät

Toukokuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen piirissä työnhakijoiden yleisin koulutusaste oli toinen aste (110 634). Toiseksi yleisin koulutusaste oli perusaste (55 725). Yleisimmät yksittäiset tutkintonimikkeet olivat peruskoulu, ylioppilastutkinto ja majoitus- ja ravitsemusalan peruskoulutus.

Toukokuun lopussa kuntakokeilujen asiakkaiden yleisin ammattiryhmä olivat ammatteihin luokittelemattomat työnhakijat (63 822, 27 %), palvelu- ja myyntityöntekijät (43 995, 19%) ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät (32 371, 14 %). Yksittäisistä ammattinimikkeistä yleisimmät olivat ilman ammattia olevat tai ammatti ei tiedossa (57 582), myyjät ja kauppiaat (11 585), rakennustyöntekijät (7 395),  lähihoitajat (ml. terveydenhuollon työnt. ja kodinhoitajat, 7 333) ravintola- ja suurtaloustyöntekijät (6 450) ja koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat (6 249). Työttömien yleisimmät ammattiryhmät olivat ei ammattia (31 658), myyjät ja kauppiaat (6 172) ja rakennustyöntekijät (4 171). 

Rakenne- ja pitkäaikaistyöttömät kuntakokeiluissa

Toukokuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaina oli 94 045 rakennetyöttömän kriteerit täyttävää työnhakijaa, mikä on 9 539 vähemmän kuin edeltävän vuoden toukokuussa. Näistä 58 461 oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli vähentynyt edeltävältä kuulta -485 henkilöllä (-0,8 %) ja kasvanut aiemmalta vuodelta 2 614 henkilöllä. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista kokeilujen työttömistä työnhakijoista oli 45,87 %. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli korkeinta Porvoon kuntakokeilu (60,9 %), Raasepori-Hanko kuntakokeilu (55,5 %) ja Lahden seudun kuntakokeilu (54,9 %). Volyymeiltaan eniten pitkäaikaistyöttömiä oli Helsingin kuntakokeilu (14 297).

Uuden asiakaspalvelumallin alkuhaastatteluiden ja työnhakukeskusteluiden palvelukanavat

Toukokuussa 2022 kuntakokeiluissa oleville työnhakijoille tehdyistä uuden asiakaspalvelumallin mukaisista alkuhaastatteluista, työnhakukeskusteluista ja täydentävistä työnhakukeskusteluista järjestettiin puhelimessa 52 %, lähipalveluna tai kasvotusten 46 % ja videoneuvotteluna 2 %. Suhteellisesti suurin osuus lähipalveluna järjestetyistä keskusteluista oli Raasepori-Hanko kuntakokeilussa (77 %), Raahen seudun kuntakokeilussa (76 %) ja Savonlinnan seudun kuntakokeilussa (74 %). Eniten puhelinpalveluna keskusteluita hoidettiin Espoon kuntakokeilussa (70 %) ja Turun seudun kuntakokeilussa (69 %). Koko Suomessa alkuhaastatteluista ja työnhakukeskusteluista järjestettiin keskimäärin lähipalveluna 34 %, puhelinpalveluna 63 % ja videoneuvotteluna 3 %.
 

Kuntakokeilujen seurannan tilastoliite, toukokuu 2022

TEM
Sivun alkuun