Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Sysselsättningsanslag riktas till tjänster för arbetslösa

Arbets- och näringsministeriet
7.9.2017 13.10
Pressmeddelande

Sysselsättningsanslagen i den första tilläggsbudgeten för 2017 riktas till att stödja införandet av den aktiva modellen för utkomstskyddet för arbetslösa. Tilläggsanslaget uppgår sammanlagt till 10 miljoner euro. Regeringen fattade beslut om fördelningen av anslaget till NTM-centralerna den 7 september 2017.

Syftet med anslaget är förberedelser inför främjandet av arbetslösas möjligheter att delta i sysselsättningsfrämjande service, då det planeras att den aktiva modellen tas i bruk år 2018.

Anslaget kan användas på ett smidigt sätt för service som arbets- och näringsbyrån erbjuder arbetslösa, såsom upphandling av arbetskraftsutbildning, integrationsutbildning och träningar samt för lönesubvention och startpeng. Användningen av anslaget per serviceform bestäms enligt servicebehoven hos de arbetslösa arbetssökandena.

De fördelade pengarna per NTM-central:

Nyland 1 500 000
Egentliga Finland 800 000
Satakunta 500 000
Birkaland 1 400 000
Sydöstra Finland 500 000
Norra Savolax 400 000
Norra Karelen 500 000
Mellersta Finland 550 000
Södra Österbotten 500 000
Österbotten 900 000
Norra Österbotten 1 510 000
Kajanaland 250 000
Lappland 450 000
Sammanlagt 9 760 000

Anslaget har tilldelats NTM-centralerna enligt deras förslag om tilläggsanslag. NTM-centralerna i Tavastland och Södra Savolax tilldelades inte tilläggsanslag.

Dessutom lämnades 240 000 euro av det sysselsättningsanslag som beviljats i den första tilläggsbudgeten till arbets- och näringsministeriet för allokering. Beloppet fördelas senare till NTM-centralerna.

Regeringen fastställde riktlinjer för införandet av den aktiva modellen för utkomstskyddet för arbetslösa vid sin budgetmaning den 31 augusti 2017. Den aktiva modellen sporrar arbetslösa att söka sig till arbete och arbetskraftsservice i alla faser av arbetslösheten. Samtidigt minskas utkomstskyddets självriskdagar i början av arbetslösheten från sju dagar till fem dagar. Lagförslaget bereds av social- och hälsovårdsministeriet.

Ytterligare upplysningar:
Kimmo Ruth, arbetsmarknadsråd, ANM, tfn 029 504 8073
Ville Heinonen, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 504 7047

 
Sivun alkuun