Hyppää sisältöön

Työryhmä: Ei erillisiä elintarvikeketjuja koskevia sääntöjä kilpailulakiin

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 2.5.2016 13.00
Tiedote
Kilpailulakiin ei esitetä lisättäväksi uusia sääntöjä maatalouden ja elintarviketeollisuuden osalta. Uusien sääntöjen sijaan huomiota tulisi kiinnittää elintarvikeketjun sopimuskäytäntöihin ja alan itsesääntelyyn.

Näin esittää kilpailulain uudistamista pohtinut työryhmä, joka luovutti väliraporttinsa työ- ja elinkeinoministeriölle 2.5.2016. Työryhmän yhtenä tehtävänä on ollut arvioida, miten kilpailulaki voisi tukea suomalaisen ruoantuotannon kannattavuutta. Tehtävä on perustunut hallitusohjelmaan.

Työryhmän mukaan kilpailulain tehtävä on edistää markkinoiden toimivuutta ja kuluttajien etuja eikä suojata yksittäisiä markkinatoimijoita. Mahdollisuutta EU:n kilpailusääntöjä lievempiin kansallisiin maatalouden tai elintarvikeketjun kilpailusääntöihin ei ole, ja työryhmä ehdottaa vain teknistä tarkastusta kilpailulain niin sanottuun maatalouspoikkeukseen.

Huomio elintarviketeollisuuden sopimuskäytäntöihin

Työryhmän selvitystyössä keskeiseen asemaan nousivat kilpailusääntöjen sijasta elintarvikeketjun sopimuskäytännöt. Niissä osapuolten erilainen neuvotteluvoima saattaa johtaa kohtuuttomiksi koettuihin sopimusehtoihin ja -käytäntöihin.

Tämä koskee sekä tuottajien sopimuksia elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan kanssa että elintarviketeollisuuden sopimuksia päivittäistavarakaupan kanssa.

Sopimuskäytäntöjen kehittämistä koskevan alan itsesääntelyn valmistelu on käynnistynyt työryhmän työn aikana. Työryhmä pitää sitä ensisijaisena keinona vallitsevan tilanteen parantamiseen.

Työryhmä jatkaa valmistelua

Työryhmän tehtävänä on myös selvittää muita kilpailulainsäädännön uudistamistarpeita ja tehdä muutostarpeita koskevat ehdotukset 28.2.2017 mennessä. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti työryhmän elokuussa 2015.

Työryhmän väliraportti on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut

Lisätiedot:
ylijohtaja Pekka Timonen, puh. 029 506 0060 (työryhmän puheenjohtaja)
 
Sivun alkuun