Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Valituskelpoinen päätös Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeesta nähtävissä 25.5. saakka

Työ- ja elinkeinoministeriö 18.4.2018 14.27
Uutinen

Valtioneuvosto on 5.4.2018 tekemällään päätöksellä antanut suostumuksen Nord Stream 2 AG:n kahden vedenalaisen maakaasuputken rakentamishankkeelle Suomen talousvyöhykkeellä yhtiön hakemuksessa 19.9.2018 sekä siihen myöhemmin tehdyissä täydennyksissä kuvatulla tavalla.

Hankkeen toteuttajan tulee noudattaa päätöksessä esitettyjä ehtoja. Suostumus on voimassa päätöksen antamisesta lukien 50 vuotta, jonka jälkeen se on hakemuksesta uudistettavissa. Päätös on täytäntöön pantavissa muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Päätös on 25.5.2018 saakka nähtävillä työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamossa (osoite Eteläesplanadi 16 (LVM), Helsinki) ja ministeriön internetsivuilla (www.tem.fi/ajankohtaista).

Asiakirjojen nähtäväksi asettamisesta ilmoitetaan seuraavissa lehdissä: Virallinen lehti, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Turun Sanomat, Åbo Underrättelser, Kymen Sanomat ja Ålandstidning (18.4.2018).

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta löytyvät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla tiedoksisaannin katsotaan yleistiedoksiannossa tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta (18.4.2018) Virallisessa lehdessä. Valitusaika päättyy 25.5.2018.

På svenska:
Stadsrådets besllut och besvärdsanvisning
Meddelandet (24.4.)

Lisätietoja:
hallitusneuvos Kari Klemm, puh. 029 506 3523, etunimi.sukunimi(at)tem.fi

Sivun alkuun