Hyppää sisältöön

Staten påtar sig en aktiv roll i gruv- och ackumulatorbranschen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.5.2018 11.04
Pressmeddelande

Finanspolitiska ministerutskottet tillstyrker förslaget att staten koncentrerar sina investeringar i gruvbranschen till ett nytt ägar- och utvecklingsbolag. Det nya bolaget bildas av Terrafame Group Ab som byter namn till Suomen Malmijalostus Oy. Till följd av arrangemanget styrs och utvecklas innehavet på lång sikt som en strategisk helhet. Det befintliga kunnandet om branschen kan samlas på ett ställe.

Det befintliga kunnandet om branschen kan samlas på ett ställe. Tack vare arrangemanget kan staten påta sig en aktivare roll än tidigare också i utvecklandet av Finlands gruv- och ackumulatorkluster.

– Ackumulatorbranschen kan medföra betydande framgångar för Finland. Vi har flera framgångsrika aktörer i branschen och sådan betydande kunskap som ett gruv- och ackumulatorkluster kan byggas på, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

Efterfrågan på ackumulatorer ökar till följd av den ökande eltrafiken

Bakom koncentreringen av statens innehav ligger en global trend med ökande eltrafik som gör att behovet av metaller ökar överallt i världen. Antalet elbilar förutspås stiga markant under de kommande åren. Senast 2030 ska också Finland ha minst 250 000 elbilar i trafiken.

Den mest värdefulla komponenten i elbilarna är ackumulatorn. Råvaror som används till  ackumulatorer är bl.a. nickel, kobolt, mangan och litium. Statens innehav i de bolag i gruvbranschen som producerar råvaror ska i fortsättningen utvecklas som en strategisk helhet.

– Råvaror till ackumulatorer finns i Finland och vi ska ha som mål att råvarorna och komponenterna också så långt som möjligt ska förädlas i Finland. En hög förädlingsgrad skapar fler jobb, inbringar högre skatteinkomster och exportinkomster, påpekar minister Lintilä.              

Suomen Malmijalostus Oy börjar utveckla ett kluster i branschen

Suomen Malmijalostus Oy svarar för statens innehav i och utvecklandet av gruv- och ackumulatorbranschen och främjar också i övrigt utvecklandet av ett finländskt ackumulatorkluster. Bolagets föregångare Terrafame Group Ab har redan tidigare aktivt deltagit i förberedelserna för finansieringsprogrammet Clean Mobility Package som är ett europeiskt ackumulatorkluster.

Suomen Malmijalostus Oy tar över Terrafame Group Ab:s tidigare roll som moderbolag till Terrafame Ab.  Omorganisationen påverkar inte Terrafame Ab:s verksamhet eller innehav.

I samband med arrangemanget överförs det gruvinvesteringsprogram som tidigare förvaltades av Finlands Industriinvestering Ab till det nya bolaget. Arrangemanget ökar inte statens utgifter. Eftersom Industriinvestering Ab:s resultat utvecklats positivt, är avsikten att av de medel som tidigare beviljats Finlands Industriinvestering Ab med tanke på gruvinvesteringsprogrammet ska de sammanlagt 46 miljoner euro som fortfarande är oanvända överföras till det nya bolaget. 

Ytterligare upplysningar:
Petri Peltonen, understatssekreterare, ANM, tfn 050 62663
Jukka Ihanus, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 463 9929

 
Sivun alkuun