Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto myönsi luvan FiR 1 -tutkimusreaktorin purkamiseen

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2021 13.32
Tiedote
Työmies valkoisissa suojavaatteissa FIR 1 -tutkimusreaktorin purkutyömaalla
FIR 1 -tutkimusreaktorin purkutyömaa. Kuva: VTT, Markus Airila

Valtioneuvosto myönsi 17.6.2021 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle ydinenergialain 20 §:n mukaisen luvan Espoon Otaniemessä sijaitsevan FiR 1- tutkimusreaktorin purkamiseen. Purkamisen jälkeen tutkimusreaktorin tilat vapautuvat muuhun käyttötarkoitukseen.

Tutkimusreaktori on ensimmäinen Suomessa purettava ydinlaitos. Purkaminen kestää VTT:n arvion mukaan noin vuoden. Reaktorin purkaa Fortum Power and Heat Oy. Yhtiöt sopivat tutkimusreaktorin purkamisesta ja tutkimusreaktorin ydinjätehuoltoa koskevasta yhteistyöstä 23.3.2020 allekirjoitetulla sopimuksella. 

Tutkimusreaktorin käytön aikana syntyneitä ja purkamisessa syntyviä matala- ja keskiaktiivisia ydinjätteitä siirretään Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitokselle varastoitavaksi ja loppusijoitettavaksi. Fortum vastaa myös tarvittavien ydinenergialain mukaisten valtioneuvoston lupien hakemisesta. VTT täydentää purkamista koskevia asiakirjoja Säteilyturvakeskuksen edellyttämällä tavalla ennen purkamisen aloittamista.  

Suomessa olevan ydinlaitoksen haltijalla tulee olla vakuutus ydinvahingosta johtuvan vastuun varalle. Valtioneuvosto päätti jatkaa VTT:n ydinvastuulain 18 §:n mukaista vastuun enimmäismäärän alentamista tutkimusreaktorin purkamisen ajaksi. Yhtiö on Säteilyturvakeskukselle toimittamissaan asiakirjoissa osoittanut, ettei purkamisesta aiheudu haittaa ympäristön asukkaille, ja että purkaminen on toteutettavissa turvallisuusvaatimuksien mukaisesti. 

Reaktorin käytetyn ydinpolttoaineen palauttaminen Yhdysvaltoihin vuodenvaihteessa 2020-2021 alensi merkittävästi tutkimusreaktorin riskitasoa. 

Vuodesta 1962 toiminut reaktori siirrettiin pysyvään sammutustilaan vuonna 2015

Suomen valtio hankki nyt purettavan ydinlaitoksen vuonna 1960 Yhdysvalloista Teknillisen korkeakoulun tutkimus- ja koulutuskäyttöön. Se siirtyi VTT:n hallintaan vuonna 1971. Tutkimusreaktoria käytettiin vuodesta 1962 alkaen muun muassa tutkimukseen, opetukseen ja isotooppituotantoon. Vuosina 1999–2012 reaktoria käytettiin myös sädehoitoihin. 

VTT päätti tutkimusreaktorin käytön lopettamista vuonna 2012. VTT on tämän jälkeen valmistellut tutkimusreaktorin purkamista, ja tutkimusreaktori siirrettiin pysyvään sammutustilaan vuonna 2015. 

Purkamisesta toteutettiin ympäristövaikutusten arviointimenettely vuosina 2013-2015. VTT haki valtioneuvostolta lupaa tutkimusreaktorin purkamiseen vuonna 2017. 

Yhtiön ydinjätehuollon menettelyt ovat kehittyneet merkittävästi lupahakemuksen käsittelyn aikana. Säteilyturvakeskus antoi hankkeesta turvallisuusarvion huhtikuussa 2019, ja ajantasaistetun arvion huhtikuussa 2021 vastaamaan käytetyn ydinpolttoaineen palautuksen jälkeistä tilannetta. 

Tutkimusreaktorin purkamisesta voidaan saada vielä viimeisessä vaiheessa arvokasta kokemusta myöhemmin ajankohtaiseksi tulevien ydinvoimalaitosten purkamista ajatellen. 

Lisätiedot:    
teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo, TEM, puh. 050 567 5451
erityisasiantuntija Linda Kumpula, TEM, puh. 050 412 4425
erityisasiantuntija Mirjami Tanner, TEM, puh. 050 355 3257

 
Sivun alkuun