Hyppää sisältöön
Media

Valtiosihteerityöryhmä selvittää toimenpiteitä, joilla itäisen Suomen elinvoimaa vahvistetaan

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 3.6.2022 11.45
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut valtiosihteerityöryhmän, jonka tehtävänä on selvittää, miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut itäisen Suomen talouteen ja millaisia toimenpiteitä alueen elinvoiman vahvistamiseksi tarvitaan. Valtiosihteerityöryhmä tekee ehdotuksensa toimenpiteistä 16.8.2022 mennessä.

Valtiosihteerityöryhmä on perustettu varautumisen ministerityöryhmän päätöksen mukaisesti. Venäjän Ukrainassa aloittamasta sodasta aiheutuvien aluetaloudellisten ongelmien arvioidaan olevan monin osin vasta edessäpäin, ja niihin liittyy paljon epävarmuutta. Ensivaiheessa suoria vaikutuksia näyttäisi kohdistuvan erityisesti itäiseen Suomeen.

Valtiosihteerityöryhmän tehtävänä on muodostaa laaja-alainen tilannekuva sodan suorista ja epäsuorista taloudellisista vaikutuksista itäisessä Suomessa. Tehtävänä on myös arvioida sodan vaikutuksia olennaisiin logistiikka- ja arvoketjuihin sekä keskeisiin elinkeinosektoreihin sekä itäisessä Suomessa että laajemmin koko maassa. Valtiosihteerityöryhmä myös tarkastelee eri rahoitusinstrumenttien käyttöä sodan aluetaloudellisten vaikutusten lieventämiseksi ja uusiin kehitysmahdollisuuksiin tarttumiseksi.

Valtiosihteerityöryhmä käy laajasti eri toimijoiden kanssa vuoropuhelua, minkä pohjalta se muodostaa näkemyksen itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavista toimenpiteistä, niiden kiireellisyydestä ja suuntaamisesta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Valtiosihteerityöryhmän kokoonpano

Valtiosihteerityöryhmän puheenjohtaja on valtiosihteeri Ann-Mari Kemell työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Työryhmän jäsenet:

Valtiosihteeri Timo Reina, valtiovarainministeriö
Valtiosihteeri Ville Kopra, työ- ja elinkeinoministeriö
Valtiosihteeri Kari Anttila, liikenne- ja viestintäministeriö
Valtiosihteeri Terhi Lehtonen, ympäristöministeriö
Valtiosihteeri Dan Koivulaakso, opetus- ja kulttuuriministeriö
Valtiosihteeri Mikaela Nylander, oikeusministeriö

Valtiosihteerityöryhmän työn tukena toimii sihteeristö, jossa on edustajia laajasti eri ministeriöistä.

Valtiosihteerityöryhmän kokoonpano ja sihteeristö 

Lisätiedot:
elinkeinoministerin valtiosihteeri Ann-Mari Kemell, p. 0295 047 332
teollisuusneuvos Marjukka Aarnio, TEM, p. 0295 047 150

 
Sivun alkuun