Hyppää sisältöön
Media

Vuodenvaihteen muutoksia työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2017 16.25
Uutinen

Tekesin ja Finpron yrityspalvelut kokoava Business Finland aloittaa toimintansa vuoden 2018 alussa. Voimaan astuu myös uusi avaruuslaki. Työttömien yrittäjyyttä tuetaan ja liikkuvuusavustuksen soveltamisalaa laajennetaan. Uusi maakaasumarkkinalaki astuu voimaan.

Business Finland aloittaa vuoden 2018 alussa

Business Finland kokoaa saman katon alle kaikki nykyiset Finpron ja Tekesin innovaatiorahoitukseen, kansainvälistymiseen ja viennin edistämiseen, Suomeen suuntautuvien ulkomaisten investointien sekä matkailun edistämiseen liittyvät palvelut.

Tiedote hallituksen esityksestä

Uusi laki avaruustoiminnasta tukee avaruusalan kehittymistä Suomessa

Laissa säädetään avaruustoiminnan harjoittamisen luvanvaraisuudesta, luvan myöntämisen edellytyksistä, toiminnanharjoittajan velvoitteista, avaruustoiminnan valvonnasta ja toiminnan aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta. Laki sisältää myös säännökset avaruusesineiden rekisteristä ja rekisteriin kirjattavista tiedoista.

Tiedote hallituksen esityksestä

Tukea työttömille yritystoiminnan aloittamiseen ja alueelliseen liikkuvuuteen

Työtön voi yritystoiminnan aloittaessaan saada työttömyysetuutta neljältä kuukaudelta yritystoiminnan estämättä. Työttömien alueellista liikkuvuutta tuetaan laajentamalla liikkuvuusavustuksen soveltamisalaa työn vastaanottamiseen liittyvään koulutukseen. Lisäksi liikkuvuusavustusta maksetaan jatkossa myös osa-aikatyöhön, jonka työaika on keskimäärin alle 18 tuntia viikossa.

Tiedote hallituksen esityksestä

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto käsittelemään työntekijän oleskelulupahakemuksia

Työntekijän oleskelulupahakemusten käsittely jaetaan vuoden 2018 alusta lähtien nykyistä useammalle TE-toimistolle. Tavoitteena on lyhentää oleskelulupahakemusten käsittelyaikoja.

Tiedote

Tutkintoon johtava työvoimakoulutus opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulle

Vastuu tutkintoon johtavasta työvoimakoulutuksesta ja muuntokoulutuksesta siirtyy työ- ja elinkeinoministeriöltä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa jatkossakin täydennys-, jatko- ja kotoutumiskoulutuksesta. Muutos on osa ammatillisen koulutuksen reformia.

Lisätietoja: OKM:n ammatillisen koulutuksen reformin sivusto

Uusi maakaasumarkkinalainsäädäntö voimaan vuoden alussa

Uusi maakaasumarkkinalaki avaa Suomen maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinat kilpailulle vuoden 2020 alussa. Samalla Gasum Oy:n siirtoverkko eriytetään maakaasun tuotannosta ja myynnistä.

Kilpailun lisääntyminen maakaasun ja uusiutuvan kaasun toimituksessa luo maakaasualan yrityksille ja kaasun käyttäjille mahdollisuuksia monipuolistaa kaasun hankintaansa. Tavoitteena on myös maakaasun kilpailukyvyn parantaminen. Tukku- ja vähittäismyynnin sekä jakelun sääntelyä kevennetään ja maakaasun hinnoittelun erityissääntelystä luovutaan suurelta osalta.

Tiedote

Ydinenergialakiin säännökset ydinlaitosten käytöstä poistamisen luvasta

Muutos ydinenergialakiin tulee voimaan 1.1.2018. Muutoksella pannaan täytäntöön Euroopan unionin neuvoston ydinturvallisuusdirektiivin täydennys, jonka neuvosto antoi vuonna 2014. Lakiin lisätään myös säännökset ydinlaitosten käytöstä poistamisen luvasta.

Tiedote hallituksen esityksestä

 
Sivun alkuun