Hyppää sisältöön
Media

Yhteistyön merkitys korostui työllisyyden kuntakokeilutoimijoiden starttitilaisuudessa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 9.12.2020 18.35
Uutinen
Kuvituskuva. Kuvassa teksti: Työllisyyden kuntakokeilut

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät 1.3.2021. Noin 230 000 nykyistä TE-toimistojen asiakasta siirtyy työllisyyden kuntakokeiluissa kuntien vastuulla olevien palvelujen piiriin. Työ- ja elinkeinoministeriö, KEHA-keskus ja Kuntaliitto järjestivät kuntakokeilutoimijoille starttitilaisuuden 9. joulukuuta. Päivän punaisena lankana oli erityisesti vertaisoppiminen, kokeilujen keskinäinen sparraus ja yhteistyö, kokeiluista tuotettava arviointitieto sekä tiedon hyödyntäminen kokeilujen onnistumisen tukena.

Työllisyyden kuntakokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kuntakokeiluissa pilotoidaan mallia, jossa kuntien ja valtion työllisyyspalveluja yhdistämällä haetaan parhaita käytäntöjä tulevien palvelurakenteiden pohjaksi.

Työllisyyden kuntakokeilulain eduskuntakäsittely on vielä kesken, mutta valmistelut ovat täydessä vauhdissa. Yli 380 työllisyyden kuntakokeilujen parissa työskentelevää toimijaa kokeilukunnista, TE-palveluista, Kelasta, valtion aluehallinnosta, maakuntien liitoista, Kuntaliitosta, ministeriöistä ja muista sidosryhmistä kokoontuivat verkon välityksellä yhteiseen starttitilaisuuteen.

Työministeri Tuula Haatainen avasi tilaisuuden.

– Muutoksessa henkilöstö ja sen asiantuntemus ovat keskeiset voimavaramme ja menestystekijämme. Yhdessä saman tavoitteen eteen työskennellessä olemme vahvimmillamme, ministeri Haatainen sanoi.

Koronapandemian vuoksi kuntakokeilut käynnistyvät toisenlaisessa ympäristössä kuin alun perin ajateltiin.

– Kuntakokeilujen käynnistyminen on merkki siitä, että suomalainen hallinto kykenee uudistumaan jopa näin poikkeuksellisina aikoina. Se, että olemme nyt tässä, vaikka työlistalla on paljon koronasta johtuvia akuutteja tehtäviä, on asia, josta meidän kaikkien kannattaa olla erityisen ylpeitä, ministeri Haatainen muistutti.

Seurannan ja arvioinnin hyödyntäminen kokeilujen onnistumisen tukena

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä kertoi tilaisuuden osallistujille mitä tietoja kuntakokeilujen tueksi on saatavissa ja mihin tietoa voidaan käyttää ja hyödyntää kokeiluissa.

Erityisasiantuntija Santtu Sundvall työ- ja elinkeinoministeriöstä kävi läpi työllisyyden kuntakokeilun onnistumisen arviointia ja kokeilun arviointitutkimuksen perusteet. Arviointitutkimuksen hakuaika tutkijoille on parhaillaan käynnissä. Tutkimustyö käynnistyy helmikuussa hieman ennen kuntakokeilujen alkua. Tuolloin tutkijat valmistautuvat tutkimustehtävään ja käynnistävät muun muassa alueellisten kontekstien selvittämistyön. Ensimmäinen väliraportti kuntakokeiluista saadaan syksyllä 2021. 

Yhteistyö tiivistyy entisestään valmistelujen edetessä

Työministerin tervehdyksen ja alun puheenvuorojen jälkeen osallistujat jakaantuivat pienryhmätyöskentelyyn, jonka teemat oli valittu vertaisoppimisen ja kokeilujen keskinäinen sparrauksen ja yhteistyön näkökulmasta. Ryhmätyöskentelyn tuloksia summaavassa loppukeskustelussa nousi esiin tarve yhteisen keskustelun ja yhteistyön lisäämiselle vielä entisestään.

Tilaisuuden loppupuheenvuorossa työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja, osastopäällikkö Marja-Riitta Pihlman nosti esiin asiakasnäkökulman, luottamukseen perustuvan kumppanuuden, osallisuuden ja uuden yhteisen työkulttuurin luomisen merkityksen kuntakokeiluissa.

– Onnistumisen kannalta on tärkeää, että toimijoilla on yhteiset tavoitteet työllisyysasteen nostamiseksi ja yhteinen ymmärrys tavoitteista. Hyvällä johtamisella voimme rakentaa yhteistä työkulttuuria ja tukea vertaisoppimista, ylijohtaja Pihlman sanoi.

Verkkotilaisuuden esitysmateriaalit löytyvät TEM:n verkkosivuilta. Tekstitetty tallenne julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Tanja Ståhlberg, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7025, tanja.stahlberg(at)tem.fi

 
Sivun alkuun