Hyppää sisältöön
Media

Yhteistyöryhmä koordinoimaan valtioneuvoston huoltovarmuustoiminnan kehittämistä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 30.9.2021 13.15
Tiedote
Kuvassa rahtilaiva avomerellä

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut uuden huoltovarmuuden yhteistyöryhmän tukemaan ministeriötä huoltovarmuuden kehittämis- ja varautumistoimien yhteensovittamisessa valtioneuvostotasolla. Sen toimikausi on 1.10.2021–30.9.2024.

Yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin ylijohtaja Antti Neimala ja varapuheenjohtajaksi teollisuusneuvos Eeva Vahtera työ- ja elinkeinoministeriöstä. 

Huoltovarmuustoimintaan liittyen on tehty useita selvityksiä Covid-19-pandemian aikana. Huoltovarmuuden yhteistyöryhmän asettamisella vastataan osittain myös selvityksissä esitettyihin suosituksiin ja kehittämisehdotuksiin.

Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa arvioinut ryhmä esitti keväällä 2021 suosituksen valtioneuvoston eri toimijoiden yhteistyön kehittämisestä. Arvion vastaanottanut työ- ja elinkeinoministeriö totesi tuolloin, että suosituksen toteutus tehostaisi entisestään valtioneuvoston yhteistä varautumista, huoltovarmuuden kehittämistä ja varautumistoimien yhteensovittamista. 

Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain mukaan huoltovarmuuden kehittäminen ja varautumistoimien yhteensovittaminen kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle. Ministeriöt kehittävät huoltovarmuutta omalla toimialallaan. Uusi poikkihallinnollisen huoltovarmuuden yhteistyöryhmä tukee tätä koordinaatiotehtävää.

Yhteistyöryhmän tehtäviä ovat muun muassa valtioneuvostotason tiedonkulun edistäminen huoltovarmuusasioissa ja huoltovarmuuskysymysten koordinointi, valtioneuvoston huoltovarmuuden tavoitepäätöksen välitarkasteluun ja uudistamiseen osallistuminen, sekä huoltovarmuuden lainsäädännön kehittämistarpeiden kartoittaminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 

Neimalan ja Vahteran lisäksi ryhmän muut jäsenet ovat valmiuspäällikkö Antti Ellonen (LVM), neuvotteleva virkamies Riitta Ukkonen (MMM), johtava asiantuntija Niina Puolusmäki (OM), hallitusneuvos Juho-Antti Jantunen (OKM), yksikönpäällikkö Tarja Jaakkola (PLM), neuvotteleva virkamies Eero Kytömaa (SM), neuvotteleva virkamies Merja Rapeli (STM), valmiuspäällikkö Timo Saastamoinen (VM), ylitarkastaja Jyrki Pohjolainen (TEM), valmiuspäällikkö Sampo Kemppainen (VNK), apulaisosastopäällikkö Leena Gardemeister (UM) ja hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi (YM). Jokaisella jäsenellä on varajäsen omasta organisaatiostaan.

Ryhmän asiantuntijajäseninä toimivat hallintojohtaja Rain Mutka Huoltovarmuuskeskuksesta, yksikön päällikkö Miikka Salonen Kyberturvallisuuskeskuksesta, johtaja Pietari Pentinsaari Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista ja pääsihteeri Petri Toivonen Turvallisuuskomitean sihteeristöstä.

Lisätiedot:
ylijohtaja Antti Neimala, TEM, p. 029 504 7039
neuvotteleva virkamies Henri Backman, TEM, p. 029 506 3581

 
Sivun alkuun