Hyppää sisältöön

Inhemskt ägande i företag stärks genom ett program

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 3.9.2020 11.50 | Publicerad på svenska 8.9.2020 kl. 14.20
Pressmeddelande

Syftet med programmet för inhemskt ägande är att hitta metoder som bidrar till att det finländska ägandet i företag stärks, breddas och blir mer jämställt. På detta sätt eftersträvas nya arbetsplatser och ekonomisk tillväxt.

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för programmet. Arbetsgruppen leds av riksdagsledamot Juha Sipilä. Arbetsgruppen sammanträdde för första gången 3.9.2020 för att komma överens om hur arbetet ska framskrida.

– Det inhemska ägandet skapar arbete, företagande och välfärd, eftersom det är mer sannolikt att den inhemska ägaren investerar i Finland. Vi behöver såväl privata investerare som institutioner som vill utveckla företagens verksamhet i Finland, konstaterar minister Mika Lintilä.

– Finland är i stort behov av inhemskt ägarskap för att upprätthålla välfärden. Det finländska ägandet skapar arbete, välfärd och är i typiska fall långsiktigt. Det finns dock brister i ägarmiljön och kompetensen som snabbt bör åtgärdas. Den grupp som nu inleder sitt arbete ska med entusiasm utreda det inhemska ägandets tillstånd och göra egna rekommendationer till minister Lintilä, säger arbetsgruppens ordförande Sipilä.

I arbetsgruppen finns en bred skara företrädare för näringslivet

Arbetsgruppen ska lämna sitt förslag före utgången av februari 2021. Arbetet bereds i nära samarbete med intressentgrupperna, och arbetsgruppen ska under arbetets gång höra sakkunniga, företagare och medborgare. Arbetsgruppens sammansättning:

ordförande Juha Sipilä, riksdagsledamot, riksdagen
vice ordförande Philip Aminoff, styrelseordförande, Familjeföretagens förbund rf

Medlemmar:               

Kari Jussi Aho, ordförande för företagardelegationen, Finlands Näringsliv
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet
Johanna Ikäheimo, styrelseordförande, Lappset Oy
Sari Lounasmeri, verkställande direktör, Börsstiftelsen
Jyrki Mäkynen, styrelseordförande, Företagarna i Finland

Arbetsgruppen bistås av ett sekretariat som består av företrädare för arbets- och näringsministeriet och finansministeriet.

Med inhemskt ägande avses att finländska företag ägs av finländska aktörer. Ägarna kan vara t.ex. hushåll, familjeföretag, stiftelser, investerare, pensionsbolag eller staten.

Ytterligare information:

Juha Sipilä, riksdagsledamot, arbetsgruppens ordförande, tfn 09 4321
Kari Virtanen, handelsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7707 (arbetsgruppens sekretariat)

 
Sivun alkuun