Neuvottelukunnan asettaminen TEM/2017/191

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2017 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kuluttajaturvallisuusasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 12.1.2018 - 11.1.2021

Ministeri
Timo Soini
Esittelijä
Sirpa Sillstén, Hallitussihteeri p.+35 8295047094
Asia
Neuvottelukunnan kokoonpano on seuraava (suluissa varajäsenet): Puheenjohtaja: kaupallinen neuvos Tomi Lounema työ- ja elinkeinoministeriö Varapuheenjohtaja: johtaja Tuiri Kerttula Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes (asiantuntija Sanna Kyyrä työ- ja elinkeinoministeriö) Jäsenet: erityisasiantuntija Anne Hyartt (vanhempi hallitussihteeri Laura Holkko) työ- ja elinkeinoministeriö asiantuntija Jussi Poutanen (yli-insinööri Pekka Kämäräinen) sosiaali- ja terveysministeriö neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi sisäministeriö (riskienhallintapäällikkö Jarkko Jäntti Keski-Suomen pelastuslaitos) ryhmäpäällikkö Jaakko Kuustonen (ryhmäpäällikkö Janne Niemelä) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes jaostopäällikkö Arja Meriläinen Tullilaboratorio (tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling Tulli) yksikönpäällikkö Ville Räisänen (ylitarkastaja Mika Loponen) Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi apulaisjohtaja Katri Väänänen Kilpailu- ja kuluttajavirasto (kehittämispäällikkö Ulla Korpilahti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL) suunnittelija Sirpa Ellä Metsähallitus (seikkailukasvatuksen lehtori Jussi Muittari Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak) erityisasiantuntija Tarja Hartikainen Suomen Kuntaliitto ry (asiantuntija Sirpa Syrjä Kirkkohallitus) lakimies Tiina Vyyryläinen Päivittäistavarakauppa ry (puheenjohtaja Riia Sandström Suomen Leluyhdistys ry) asiantuntija Niina Harjunheimo Elinkeinoelämän keskusliitto EK (lakimies Raisa Harju Keskuskauppakamari) lainopillinen asiamies Petri Holopainen Suomen Yrittäjät (johtaja Risto Karhunen Finanssiala ry) kemikaaliasiantuntija Terhi Kuljukka-Rabb Kaupan liitto ry (toimitusjohtaja Lauri Pyökäri Suomen Tukkukauppiaiden Liitto ry) pääsihteeri Juha Beurling (kuluttajaekonomisti Paula Pessi) Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry varatuomari Sami Hämäläinen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (operatiivinen johtaja Joona Hietasola HopLop Oy) elinkeinopoliittinen asiantuntija Katri Jakosuo Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (kehityspäällikkö Jari Virta Suomen Kiinteistöliitto ry) tekninen asiantuntija Ilpo Johansson Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry (toiminnanjohtaja Harri Lindfors Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry)
Esitys
Valtioneuvosto asettaa kuluttajaturvallisuusasiain neuvottelukunnan toimikaudeksi 12.1.2018-11.1.2021
Vaikutukset
Neuvottelukunnan menot maksetaan työ- ja elinkeinoministeriön momentilta 32.01.01.1.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio