Hallituksen esitys TEM/2020/22

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.6.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta

HE 87/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Elina Isoksela, p. +35 8295063719

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta. Esityksen mukaan eräitä valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtäviä siirrettäisiin kokeilun ajaksi kuntien tehtäväksi laissa tarkemmin määriteltyjen ja osittain vaikeasti työllistyvien asiakasryhmien osalta. Kokeilu liittyy hallitusohjelman mukaiseen tavoitteeseen työllisyysasteen nostamisesta. Hallitusohjelman mukaan kuntien roolia työllisyyspalvelujen järjestäjänä vahvistetaan. Kokeilun tavoitteena on saada tietoa siitä, parantaako kuntapohjainen palvelujen järjestäminen työllisyyden edistämisen vaikuttavuutta ja työllisyysastetta. Tavoitteiden toteutumista seurattaisiin tiiviisti kokeilun aikana alueilla ja valtakunnallisesti. Kokeilun vaikutuksia arvioitaisiin aktiivisesti kokeilujen toimikautena ja niiden päättymisen jälkeen valtioneuvoston tutkimus- ja selvityshankkeena. Laki olisi voimassa ja kokeilu kestäisi 1.1.2021-30.6.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen